Kancelář

PAPERLAB čarování s použitým papírem

Výrobci tiskáren a spotřebního materiálu pro kancelářské přístroje, hledají kromě nových technologií i cesty ke snižování dopadu na ekologii. Jednou z cest je i recyklace kancelářského papíru. Společnost Epson v tomto směru vyniká svým vlastním zařízením PAPERLAB Epson, které představila na výstavě CeBit. Tento stroj dokáže recyklovat použitý papír i přímo ve firmě. Velikostí sice ještě nejde o kompaktní zařízení, které bychom mohli běžně v kanceláři používat, ale ve středně velké firmě by už uplatnění mohla najít a také svými rozměry.

První stroj na výrobu čistého papíru z použitého, s velkým důrazem na bezpečnost dat při skartování je určitě dobrým krokem v ekosystému kancelářských zařízení.

Co přináší PAPERLAB Epson?

Jde o zařízení, které vyrábí nový papír ze skartovaného odpadového papíru s malou doslova minimální spotřebou vody. Celý tento suchý proces je postaven na ekologicky šetrné technologii. Pro kanceláře to znamená snížení produkce emisí CO2, zvýšení úspor v oblasti likvidace použitého papíru a v konečném důsledku se zajistí bezpečné skartování důvěrných dokumentů přímo ve firmě. Firma, která si takový stroj zakoupí se nemusí zabývat logistikou, což s použitým papírem a ani se obávat o bezpečnost údajů, protože se tento použitý papír nedostává k jiné společnosti na likvidaci.

Funkce zařízení PAPERLAB Epson

- recyklace přímo v kanceláři firmy

- výroba různých druhů papíru v rychlém čase

- vysoká ohleduplnost vůči životnímu prostředí

- technologie bez použití vody DRY FIBER (sestává ze tří samostatných technologii rozvlákňování, spojování a formování)

Celý proces je založen na výrobě čistého papíru asi za 3 minuty od toho, jak se do stroje dostane odpadový papír. Ten je následně pomocí mechanismu rozložený na dlouhé, tenké a měkké vlákna. Takto jsou dokumenty spolehlivě skartovány a připravené na spojování. Do rozvlákněného materiálu se podle typu nového papíru přidávají různé pojiva, které zvyšují sílu vazby, bělost a dodávají papíru jeho výsledné vlastnosti. Poslední úkon je formování. Pomocí něj se určí, jakou tloušťku, hustotu, bělost a formát bude mít vyrobený papír. Kromě běžného formátu A4 dokáže PAPERLAB vyrábět i A3 formát a dokonce i hrubší papír vhodný na vizitky.

Spotřeba kancelářského papíru ve firmách je vysoká a další náklady jsou spojené s likvidací nepotřebného použitého papíru. Společnost Epson přináší stroj, které nejen sníží náklady na nový papír, ale odbourává i náklady na skartování, separování a recyklaci. Nezanedbatelným plusem je bezpečnost citlivých údajů skartovaných dokumentů. PAPERLAB o rozměrech 2,6 m x 1,8 m x 1,2 m zajistí přímo v kanceláří výrobu nových papírů v počtu 14 kusů za minutu, což představuje asi 6 720 ks papíru A4, během jedné pracovní doby.

Epson PAPERLAB je malou revolucí v oblasti kancelářského segment. Do firem by měl přinést nejen pocit bezpečnosti ohledně citlivých údajů, ale také vyšší ekologičnosti. Otázkou je, jaké budou celkové náklady na provoz a konečná cena tohoto stroje na trhu.