Kancelář

Datová média (CD, DVD, Blu-ray)

Datová média pro archivaci dat, úložiště souborů jako jsou filmy, hudba a software

Datová média (CD, DVD, Blu-ray)

Datová média jsou paměťová média nebo také datové nosiče, záznamová média datových informací. Používají se k zachování informací na fyzickém médiu. Nosiče, jako jsou CD, DVD, Blue-Ray, HD DVD jsou optickými médii pro záznam datových, audio nebo video souborů. K záznamu můžete používat média v různých velikostech, a kromě disků k jednorázovému trvalému záznamu existují i přepisovatelná média. Na ty můžete zaznamenávat opakovaně.

Filter
Štítek