Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Kancelář a škola

Zásady ochrany osobních údajů

Náš e-shop www.tonerdepot.cz, společnosti Soft-Tech, sro, IČ: 45917272, se sídlem Breznica 288, 091 01 Breznica, zapsaná: Okresní soud Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 23780 / P, (dále jen "správce") jasně a otevřeně prohlašuje, jak zpracovávám Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údahov ao zrušení směrnice 95/46 / ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako "GDPR"). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Respektujeme Vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem, na jakou dluhu dobu, komu je poskytujeme dále, jaké máte práva a mnoho dalšího.

1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme Vaši kontrolu nad Vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv Vás požádáme o informace, potřebujeme je, o více nežádáme. Pro ověření Vašeho e-mailu využíváme funkci double opt-in.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáváte, obrátíte se na nás, nebo poskytnete hodnocení nákupu nebe zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje tak nepovnné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakupovat. Dobrovolně nám poskytnete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o souhlas, např. u registrace, u zasílání newsletteru, diskuse, recenze a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží, nebo jejich reklamace
Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms, email zprávy
Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží telefonicky nebo mailovou formou
Odpovídat na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
Zasílat vám obchodní zdielenie o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
Spravovat váš účet a kontrolovat vaši Platební morálku
Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží
Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování a to zejména pro výše uvedené účely:
při nákupu s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskuteční poslední objednávku,
při hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let,
při zasílání obchodních sdělení bez uskutečnit nákup, diskuse, kontaktního formuláře, poradny, dotazů na produkty apod. na dobu jednoho roku,
nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 10 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti).
Pak budou vaše osobní údaje smazány, pokud nebudete souhlasit s prodloužením doby zpracování.

2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co Nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo ve vaší bance overit, že karta je platná pro nákupy. Realizujeme to prostřednictvím našich služeb a zdielením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

3. Rozhodněte se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používané. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. V případě, že se vám nelíbí sledovovanie, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit cookies. Přečtěte si více v Zásadách souborů cookies.

Udělený souhlas můžete odvolat také kliknutím na odkaz "Odhlásit Newsletter" v zaslaném e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na naší adrese: info@tonerdepot.cz, tel.č. +420 245 501 253.

4. Vybíráme poskytovatelů služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetových společnosti, ve které nemůžeme existovaž bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny poštovním společnostem, případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívají. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nejmenuje se třetími stranami za účelem obchodování.

5. Jaké jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účtoníctve nebo jiné oprávněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezené zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na kontaktní adresu Soft-Tech, s.r.o., IČ: 45917272, Breznica 288, 091 01 Breznica, mail: info@tonerdepot.cz, tel.č. +420 245 501 253.

6. Neexistuje soukromí bez zajištění

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před počítačovými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme Vám nabídnout skutečně bezpečné digitální služby

 

Ochrana osobních údajů


1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU
3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
g) právo na přenositelnost osobních údajů,
h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.
5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější servis. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
7. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

11. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.
12. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.
13. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.