Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Reklamační podmínky

Postup při reklamaci:

1. Zjištění chyby výrobku:

 • Nefunkční čip kazety - tiskárna vypisuje nekompatibilitu, nebo neumí rozpoznat tiskovou kazetu.
 • Chyba tisku - tiskárna tiskne nekvalitní výtisk - čáry, tečky, skvrny - k reklamaci je třeba doložit výtisk kde je prokázána vada tisku a stav hladiny toneru nebo počtu vytištěných stran.
 • Fyzické poškození - zlomená kazeta, vyteklý inkoust, rozsypaný prášek (nevztahuje se neodbornou manipulaci tiskové kazety - zaseknutí v tiskárně a podobně)
 • Nesprávné objednané zboží - možná výměna za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.
 • Vrácení zboží do 14 dní - spotřební materiál a komponenty pro tiskárny lze vrátit pouze jako neotevřený a nepoužité zboží z důvodu podléhání data spotřeby a znehodnocení jeho otevřením.

Všechny tyto chyby podléhají reklamaci a umíme je bez jakýchkoliv problémů vyřešit výměnou za nové zboží. Reklamace musí být opodstatněná a oprávněná. 

Při výměně zboží je třeba v reklamačním formuláři uvést i číslo účtu, na které Vám poukážeme prostředky za vrácené zboží. Vyměněné zboží Vám bude odeslán jako nová objednávka v plné výši.

2. Zabalení a zaslání reklamovaného zboží na naši adresu

 • Je třeba vyplnit reklamační formulář ZDE.
 • Do balíku přibalit výtisk, kde je prokázána případná vada toneru a výtisk s informací o hladině toneru nebo počtu výtisků.
 • Balík je třeba označit identifikačním číslo reklamace, jinak reklamace nebude vyřízena.
 • Zásilku předejte na jakékoliv pobočce Zasilkovna.cz. Seznam poboček naleznete ZDE. Je třeba uvést ID eshopu - 91250341Zboží můžete odeslat i přímo do našeho centrálního skladu na adresu Soft-Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, 091 01 Stropkov, Slovensko.
 • Zákazník zasílá reklamaci na své náklady.
 • Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato.

3. Přijetí a vyřízení reklamace

 • Pokud reklamace dorazí k nám přistoupíme k jejímu řešení.
 • Pokud se prokáže uváděná chyba kazety, bude tisková kazeta vyměněna za nový kus a zaslána na adresu zákazníka na náklady prodejce.
 • Reklamace jsou zpravidla vyřešeny do 5 pracovních dnů dle skladové dostupnosti zboží.

 

Zákonné podmínky reklamace

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno jen u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo k prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu § 151 občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

 • k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,
 • nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,
 • zanedbáním péče a údržby o zboží,
 • poškozením zboží nadměrným zatěžováním
 • používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.


6. Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.

7. Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

8. Reklamované zboží je třeba zaslat na naši adresu, avšak ne na dobírku nebo osobně donést na kontaktní adresu. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu) a doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář. Reklamaci je třeba zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nový.

11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

 • při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat namísto o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
 • při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz).
 • reklamace se považuje za vyřízenou, pokud skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12. nepoškozené zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete že obal je nepoškozený.

13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv měnit i bez předchozího upozornění kupujícího.