Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.

Definice 

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Soft-Tech, s.r.o., IČ: 45917272, se sídlem Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovensko.

2. Prodávajícím je Soft-Tech, s.r.o., : 45917272 se sídlem Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovensko.

3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.tonerdepot.cz je Soft-Tech, s.r.o., : 45917272 se sídlem Breznica 288, 091 01 Breznica, Slovensko.

4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

5. E-shopům je počítačový systém umístěn v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace tak telefonické komunikace.

Článek II.

Cena

1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 21% DPH.

2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.

5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu zašle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen vrátit do 14 dnů.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími zpusoby

 • platba na dobírku (platíte PŘÍMO kurýr při přebírání zboží)
 • platba prostřednictvím platební brány e Platby VÚB
 • platba při osobním převzetí na prodejně
 • platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude odeslání po Přijetí peněžních prostředků na náš účet
 • platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře
 • platbu na základě dárkového poukazu.

2. Dárkový poukaz Představuje předplacený objem peněžních prostředků, které Může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti parametrů je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

3. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uveden v čl. VI těchto obecných obchodních podmínek.

4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

 • slevu z ceny za registraci do e-shopu,
 • slevu za opakovaný nákup,
 • slevu na základě jednorázového Slevová kupónu

5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

Článek V.

Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, POkud se nedohodnou jinak nebo POkud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

2. POkud je zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.

3. POkud se v objednávce nacházíte více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi dílčích DODÁVEK.

4. Spolu se zbožím je zákazníkovi Zasíláno faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebe službě od výrobce.

5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

6. Prodávající realizuje dopravu ce kupujícímu pomocí:

 • Kurýrní společnosti GLS Česká republika a Zásilkova.cz
 • osobně na zvolené provozu v objednávce,
 • vlastní dopravou Prodávajícího

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebe Prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

 • Při dopravě GLS Česká republika s doručením do 1-2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 99 Kč
 • Při dopravě Zásilkovna.cz s doručením do 1-2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 59 Kč

2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání Kurýr):

 • Při dopravě GLS Česká republika s doručením do 1-2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 124 Kč
 • Při dopravě Zásilkovna.cz s doručením do 1-2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 84 Kč

3. Prodávající se muzea s kupujícím dohodnout i na jinem než standardním (Výše Uvedená) postupu při zasílání zboží nebe služeb, jakož i cen za tyto služby.

4. Prodávající Může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbyly část objednávky doručí DODATEČNĔ v zákonné lhůty, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné vDodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započtením v objednávce.

Článek VII.

Převod vlastnického práva

1. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na kupujícího až okamžikem Vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

2. Zboží nebe služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo Prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

1. stornovat objednané zboží nebe službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku Kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběná na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebe speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

2. Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou.

3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

5. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6. Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

2. Kupující je povinen:

 • převzít objednané zboží,
 • zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
 • překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

3. Prodávající je povinen:

 • dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
 • spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly v takovém případě jsou tyto subjekty třetími stranami.

3. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

4. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

5. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostních opatřeních.

6. Dotčená osoba má právo vymezené ve smyslu ust. § 28 a násl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel.

7. Kupující souhlasí s poskytnutím e-mailové adresy společnosti Soft-Tech, s.r.o. za účelem anonymního hodnocení e-shopu pro Heureka.sk / Pricemania.sk, přičemž do 10 dnů od potvrzení objednávky bude zaslán provozovatelem automatický mail pro hodnocení e-shopu.

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

2. Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo si uplatnit toto právo pouze z části.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu.

5. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky, přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

6. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z.

7. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. listopadu 2016.

 

V Stropkově 1.11.2016