Kancelář

Věděli jste, že skoro všechny světové bankovky jsou švýcarské?

Počet bankovek, které jsou v oběhu po celém světě, je každým rokem stále více. Při samotné výrobě se inovují jejich vlastnosti a bezpečnost. Jsou v podstatě platidlem dostupným pro každého. Největší důraz je při výrobě kladen na ochranné prvky a tím pádem boj proti padělání. Společnost Koenig & Bauer Banknote Solution je klíčovým hráčem pro globální bankovní průmysl a většina bankovek je vytvořena díky švýcarské technologii. Speciální tiskařské stroje, originální software na návrh bankovek, předtisková řešení a unikátní bezpečnostní prvky vyvinula právě tato společnost, která byla založena jako Organizace Giori v roce 1952. Od roku 2001 je součástí skupiny Koenig & Bauer. Speciální tiskové barvy dodává společnost SICPA. Spolu se sofistikovanými tiskařskými stroji a konečnými řešeními bezpečnostního tisku Koenig & Bauer Banknote Solution (K&B Banknote Solution) jsou následně bankovky vytvořené těmito společnostmi zpřístupněny centrálním bankám a dalším speciálním tiskárnám pro jejich výrobu.

 

          

 

Za konečným výsledkem vytištěné bankovky stojí několik procesů. Jejich počet závisí na stupni bezpečnosti bankovky. Potřebné jsou nejméně čtyři procesy tisku a pro ty nejbezpečnější bankovky je těch procesů osm. Cílem je vyrobit bankovku, která bude odolná vůči padělání a co nejvíce zkomplikovat její reprodukci. Švýcarská bankovka a frank se vyrábějí právě v osmi procesech.

 

Prvním krokem tisku je aplikace barvy jedním strojem, který tiskne oboustranně. Tedy simultánně na přední i zadní stranu. Dalším krokem je sirotisk s požadovanými prvky. Následuje aplikace fólie a proces mikroperforace, což je další prvek bezpečnosti. Krok, který následuje je výroba reliéfu bankovky, což je zároveň i ochranný prvek. Dalšími kroky jsou očíslování bankovek a nanesení laku. Finálním krokem je oříznutí hotových bankovek a balení. Než dojde k těmto procesům je třeba vytvořit design bankovky a vyrobit tiskové formy. Ty musí splňovat ta nejpřísnější kritéria, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita bankovek.

 

 

 

Bezpečnost bankovky je podmíněna viditelnými i neviditelnými prvky, které nese. Od vodoznaků až po ochranná vlákna, kvality papíru, tiskové barvy a všechny ostatní prvky, které jsou viditelné pouze z určitého úhlu. Kombinace různých možností tak nabízí širokou škálu možností pro personalizaci bankovek. Společnost Koenig & Bauer Banknote Solution v kooperaci s SICPA vyvinula proces tisku a magnetické inkousty známé pod označením SPARK. Jedná se o jedinečný proces známý a používaný na celém světě v boji proti padělání. Ochrana je zajištěna prostřednictvím softwaru vyvinutého K&B Banknote Solution a společnosti AGFA.

 

Srdcem všeho, co souvisí s výrobou a bezpečností bankovek je švýcarské Lausanne. Tam se zajišťuje domácí prodej, vývoj a správa produktů, design bankovek a také výroba tiskových desek a v neposlední řadě také logistika a marketing. Inženýrství a služby mají pod palcem zodpovědné závody v Bielefeldu a Würzburgu. Montáž strojů se zase provádí v rakouském Mödlingu. Společnost K&B Banknote Solution má více než 5 000 zaměstnanců na celém světě az toho 620 se věnuje výhradně bankovkám na 4 místech ve 140 centrálách v Lausanne.

 

Hotovost ve formě bankovek je stále nejdůležitějším platebním nástrojem po celém světě. Je inkluzivní, univerzální a volně použitelný pro každého. Je třeba brát v úvahu, že existuje přibližně 1,5 až 1,8 miliardy lidí s žádným nebo minimálním přístupem ke kreditním kartám nebo jiným digitálním platebním nástrojům. Během Covidu přišla s prohlášením i WHO (světová zdravotnická organizace) o tom, že používání hotovosti (bankovek) je bezpečné a bankovky nejsou hlavní zdroj šíření nákazy. Přestože se stále více mluví o přecházení na digitální měnu budou zde bankovky s námi ještě dlouho a to paralelně k ostatním platebním metodám. Určitě se budou dále inovovat metody výroby a vyvíjet nové ochranné prvky, které zvýší bezpečnost a životnost bankovek.

 

zdroj: Koenig & Bauer Banknote Solutions