Kancelář a škola

Udržitelnost se postupně dostává do popředí firem

Pandemie koronaviru způsobila změny v chování a očekáváních podniků a spotřebitelů. Během tohoto období se mnoho firem muselo přeorientovat a mezi hlavní priority se dostala společenská a finanční stabilita. Jak se však firmy postupně přizpůsobovaly novému normálu, do popředí se začaly stále více dostávat environmentální a společenské problémy. A protože právě technologie mají hrát významnou roli při budování udržitelnosti ve firmách, společnost Epson se rozhodla zrealizovat výzkum, jehož součástí byl průzkum u více než 4 000 respondentů z celé Evropy a Blízkého východu1. Ti se v průzkumu vyjádřili na otázku svého jednání a přístupu k udržitelnosti. Po tomto průzkumu následovala série diskusí, které se konaly v posledním čtvrtletí roku 2020, jejichž cílem bylo tyto poznatky řádně prozkoumat. Výsledek tohoto výzkumu nabízí několik klíčových trendů a poznatků, které může využít každá firma v rámci své udržitelné iniciativy.

 

Práce z domova přinesla několik výhod

Během minulého roku si společnosti a jejich zaměstnanci stále častěji začali uvědomovat vliv nadměrného cestování na naše životy či životní prostředí. Omezení pohybu nám ukázala trochu jinou budoucnost v této oblasti au mnoha lidí se tak změnily preference i očekávání v době po pandemii. Omezení už i nyní přinesla několik prospěšných změn. Výrazně nižší objemy dopravy vedly ke zlepšení kvality ovzduší a nižší hlučnosti v našem okolí. Kromě toho mnoha firmám a jejich zaměstnancům přinesla práce na dálku několik výhod – úspora nákladů na energie au některých zaměstnanců dokonce zlepšila rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Práce z domova také urychlila některé změny v chování zákazníků a jejich očekáváních v souvislosti s tím, jak vnímají firmy z pohledu udržitelnosti s použitím a podporou technologií. Z průzkumu vyplynulo, že 70 % dotázaných chce, aby vybavení pro práci z domova bylo trvanlivé, energeticky účinné, nebo aby se jím omezil odpad. Přičemž jsou to právě technologie, které by mohly do velké míry hrát důležitou roli při zajištění efektivnějšího a udržitelnějšího pracoviště iv budoucnosti. A 83 % z nich tvrdí, že ekologický a sociální aspekt produktů a služeb, které sami nakupují, hraje důležitou roli.

 

  

„Práce z domova přinesla nový pohled na svět. Malá domácí zařízení se tak najednou stala standardem pro práci z domova, přičemž jejich hlavními parametry by měly být kompaktní rozměry s nízkou náročností obsluhy, nízkými náklady a vysokou úrovní konektivity. Nedokážeme předpovědět, kdy přijde další vlna či jiná pandemie, musíme se proto snažit, aby práce z domova byla pro nás a naše zaměstnance jednoduchá a efektivní,“ uvedl Martin Tkáč, Manganit Director ve firmě MAJAX.

Jaká jsou očekávání lidí po pandemii? 

Z průzkumu společnosti Epson vyplývá, že až tři čtvrtiny zaměstnanců si v době po pandemii přeje větší důraz na řešení environmentálních a společenských problémů. Pro zaměstnance je udržitelnost něco, na co mohou být hrdí a čím se mohou odlišit. Ne každá firma však v této době posouvá do popředí udržitelný rozvoj a sociální otázky, zejména pokud jde o jejich hlavní obchodní priority. Je jasné, že v programech obnovy musí být podporováno finanční zdraví firem a dobré podmínky pro zaměstnance, ale zároveň je třeba brát ohled na cíle udržitelnosti. 75 % dotázaných chce, aby se jejich organizace více soustředila na environmentální a společenské otázky a 65 % se domnívá, že udržitelnost bude v období po pandemii onemocnění COVID-19 ještě důležitější. 

 

Nové způsoby práce vytvářejí nové požadavky na infrastrukturu zaměstnavatelů

Udržitelnost přináší konkurenční výhodu, a tedy zvyšuje informovanost o značce. To, že silný postoj k udržitelnosti má vliv na vnímání a výsledky značky si myslí 78 % dotázaných. Díky technologiím je dnes komunikace dynamičtější, existují efektivnější pracovní nástroje a snižuje se množství odpadu. Udržitelné technologie však musí být propojeny s firemní kulturou a hodnotami každé společnosti. Posun k udržitelné organizaci proto s sebou přináší kulturní změnu. Je to způsob, ne cíl. Společnosti mohou přijímat rozhodnutí týkající se nákupu udržitelných technologií, ale to je jen jedna část řešení. Udržitelná činnost zahrnuje spojení technologického pokroku a změny chování firmy navenek i dovnitř. Rozhodující je v této oblasti právě vedení ze strany společnosti. Při velké změně, kterou technologie přinášejí, vůbec nepřekvapuje, že výzkum společnosti Epson zjistil, že za změnou ve firmách stojí hlavně osoby přijímající rozhodnutí v oblasti IT.

Zohledňování aspektu udržitelnosti nemusí být složité

Spousta firem si při otázce udržitelnosti představí náročně aplikovatelné postupy či nákup drahých strojů a zařízení. Ve skutečnosti však existuje mnohem jednodušší způsob, jak začlenit udržitelnost do podnikání. Takové změny mohou mít nejen významný vliv z ekologického pohledu na úspěch firmy, ale také z hlediska šetření finančních prostředků a snížení dalších nákladů v budoucnosti. Jednou z možností je například používání recyklovaných materiálů nebo materiálů s malým vlivem na životní prostředí.

Správné osvětlení může například vést k úsporám nákladů na energie ve výši 20 až 50 %. Zda jednoduchý přechod z laserového tisku na inkoustovou technologii Heat-Free pro firmy od společnosti Epson by mohl firmám ročně ušetřit dostatek energie na nabití 800 000 elektrických aut na rok, snížit náklady na energii o 152 milionů EUR a snížit emise CO2 o 410 milionů kg, což představuje objem, jehož absorbování by 19 milionům stromů trvalo rok2.

Velký význam má pro firmy i nabádání jejich zaměstnanců k udržitelnému chování, jako například tisk jen tehdy, když je to nutné. V každém případě je důležitý právě výběr nejlepší technologie pro tisk podle potřeb dané společnosti. Tiskárny odpovídají za přibližně 10 % spotřeby energie společnosti, proto je důležité vybrat si takovou tiskárnu, která přináší kvalitu a udržitelnost.

 

 

Ať už hledáte tiskárnu pro práci z domova nebo do kanceláře, Epson Heat-Free inkoustové tiskárny umožňují uživatelům změnit způsob, jakým tiskneme. Výměna laserové tiskárny za inkoustové řešení Epson přináší řadu výhod jako jsou nízká spotřeba energie, snížení jednorázového odpadu a zvýšení produktivity.

zdroj: epson