Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Učitelé se při své práci obracejí na vlastní technologie

85% lidí pracujících vodbore vzdělávání říká, že je zásadní, aby učitelé měli přístup ktiskárně. 95% dotázaných přitom připouští, že pro své pracovní potřeby používá svou domácí tiskárnu.

 

 

 

Nový průzkum společnosti Epson ukázal, že téměř devět z deseti (85 %) pracovníků ve školství říká, že je zásadní, aby učitelé měli přístup k tiskárně. Většina (75%) učitelů používá tiskárny vučebnách jako pomoc při vzdělávání studentů, alemnoho z nich je nuceno používat svá vlastní zařízení. Většina ale také uvedla (95%), že pro své pracovní potřeby používají svou domácí tiskárnu.

Tento průzkum mezi 3 460 lidmi pracujícími ve vzdělávacím sektoru v Evropě, na Blízkém východě a v Africe ukazuje, že se zvyšuje tlak na poskytování lepších technologií ve školách. Většina výsledků v tiskové zprávě se týká Slovenska.
 
Více než polovina respondentů (55%) uvedla, že studenti dnes očekávají vyšší úroveň používání technologií než dříve. Většina (65%) hledá lepší způsoby spolupráce a zapojení studentů.

Se zlepšováním řešení se však spojují náklady a více než třetina pracovníků v tomto sektoru (36%) uvedla, že získání financí na potřebné technologie je klíčovou výzvou. Více než polovina (55%) uvedla, že nedostatek financí omezuje schopnost zvyšovat zapojení studentů a efektivitu učení.

Z těch, kteří mají možnost investovat, 60% uvedlo, že učitelé nejsou dostatečně školeni technologie účinně využívat. Polovina (52 %) se obává, že se před nákupem nedostatečně uvažuje o tom, jak daná technologie zlepší učení/školení. Toto může vést ke špatným rozhodnutím ohledně investic.

Jelikož respondenti říkají, že více než dvě pětiny (46%) průměrného školního dne jsou stráveny používáním digitálních technologií, je znepokojující, že existují takové problémy.

Vzdělávací sektor musí vyhodnotit, jak nejlépe podporovat studenty a učitele ve hybridním adigitálním učení.

Na základní úrovni by měl poskytovat snadný aoficiální přístup knástrojům, jako jsou tiskárny. To zejména s ohledem na to, že 46% všech respondentů během následujících 12 měsíců očekává zvýšení objemu tisku.
Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ&SK, tato zjištění okomentoval následovně: „Zdá se, že učitelům chybí základní potřebné technologie, jako jsou tiskárny vučebnách. Přestože používání jejich vlastních technologií pro zajištění učebních materiálů představuje provizorní řešení, je nespravedlivé od nich očekávat, že ponesou s tím související náklady. To vede kotázkám týkajícím se rovnosti vzdělávání, protože mnoho studentů bude mít učitele, kteří nemohou nebo nechtějí tento postup podporovat.
 
To je velký problém a výrobci technologií, jako jsme my, musí dělat vše, co je v jejich silách, aby vyřešili problémy, kterým tento sektor čelí. Energeticky účinná, nákladově efektivní a snadno aplikovatelná řešení jsou k dispozici nejen v rámci klasických produktů, jako jsou tiskárny, ale iu novějších digitálních technologií pro spolupráci, jako jsou projektory. Vyřešení tohoto problému je zásadní proto, aby studenti a učitelé mohli maximalizovat výhody, které jim technologie může nabídnout, ale zároveň zlepšit způsob, jakým se studenti učí.“

Veškerá zjištění tohoto průzkumu jsou k dispozici ke stažení ve správě IT periferní zařízení již nejsou periferní:

Další zjištění:

Mnoho respondentů se domnívá, že technologie se mění, aby se přizpůsobily novým způsobům učení. To včetně většího spoléhání se na projektory (15%), zvýšeného využívání digitalizace adigitálních nástrojů (75%) a zaměření na rychlou digitální transformaci (40%).

50 % říká, že s přechodem na hybridní učení se používání digitálních technologií dramaticky zvýší.

55% říká, že faktorem pro úspěšný provoz hybridního výukového prostředí jsou žáci zpřístupem ke správným technologiím.

Více než polovina respondentů (55%) se vyjádřila, že nedostatek financí omezuje schopnost zvyšovat zapojení studentů aefektivitu učení.

Přestože jsou finance kdispozici, skoro polovina (45%) neví ograntech nebo možnostech financování na podporu digitalizace a vzdělávání, nebo je nevyužila.

60% varuje, že nedostatečné technologické vybavení může bránit integraci třídy a vedení lekcí.

Zdroj: tisková zpráva Epson