Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Tisk dokumentů a správně zvolený typ písma

Málokdo z nás při běžném tisku řeší typ a velikost písma. Většinou se spoléháme na výchozí nastavení v textovém editoru. Nejčastěji je to Calibri, Arial nebo Times New Roman. Pro psaní textu ve Wordu je základním písmem typ Calibri velikost 11pt. Tento font je velmi dobře čitelný, nejen na monitoru, ale i na vytištěném dokumentu. My se chceme podívat na to, jaké typy písma jsou vhodné pro tisk a jakým způsobem mohou ovlivnit spotřebu barev v náplni do tiskárny. Co potřebujeme vědět o správném výběru typu písma pro tisk?

Pokud držíte vytištěn dokument v rukou, který se vám dobře čte, nemáte problém s velikostí textu a je dodržována správně řádkování, nebudete o typu písma s největší pravděpodobností přemýšlet. Když však dostanete do rukou výtisk, který na vás působí rušivě, písmo je malé nebo řádkování nesprávné, začnete se tím zabývat. Stejně ve chvíli, kdy vám na pracovním stole přistane dokument, kde je použito ozdobné písmo, vhodné na svatební oznámení.

Typy písma (fonty)

Na výběr máme velké množství typů písma. Dělíme je na dvě základní skupiny a to patkové a bezpatkové. Rozeznáte je snadno, protože patkové písmo (serif) má rozšiřující ukončení písmene. Nejznámějším typem patkového písma je oblíbené Times New Roman. Bezpatkové písmo (sans serif) je naopak bez rozšiřujících detailů a působí jednodušší, více techničtější. Mezi nejvíce používané bezpatkové typy písma patří Arial a Calibri. Pro tisk pracovních dokumentů, jsou právě tyto dva typy nejvhodnější. Kromě nich jsou známe typy písma Script (ručně psané) a Displej (nadpisové),  ten vynikná hlavně při větší velikosti.

Velikost písma

Text s velikostí písma 11, 12pt je dobře čitelný na vytištěném dokumentu i na monitoru. Proto nemusíte měnit velikost pro elektronické dokumenty a zvlášť pro ty, kteří půjdou do tisku. Hlavní nadpis a podnadpisy mají jinou velikost. Ve Wordu najdete výchozí velikost 16pt a pro nadpisy typ písma Calibri Light.

Řádkování

V dokumentech se používá řádkování 1,5. To vyhovuje většině dokumentů pro tisk. Samozřejmě, že si tento parametr pro tištěná dokumenty víte upravit. No ve snaze ušetřit papír se můžete dopracovat k výsledku, když text začne být špatně čitelný. Také se v některých případech při dokumentech vyžaduje dodržování řádkování 1,5

Čitelnost nebo šetření

Možná chcete ušetřit papír a natlačíte text ze dvou listů na jeden list papíru, ale vizuální výsledek může být špatně čitelný dokument. V takovém případě raději použijte oboustranný tisk. Stejně velikost písma vám může způsobovat problém s čtením. Stejně i použitý font. Pokud například zvolíte patkové písmo s výrazným rozšiřujícím ukončením pro celý text, nebo typ Bold, písmo v tištěném dokumentu může zhoršit kvalitu čtení.

Vhodnost pásma a typ dokumentu

Doposud jsme brali v úvahu viacmennej běžný nebo pracovní dokument, kde potřebujeme jednoduché písmo, která se dobře čte. Pro propagační materiály, různé vizitky nebo pozvánky si můžete zvolit patkové písmo, nebo kombinaci obou typů písma. V takovém případě jde nejčastěji o informační, krátký text a význam se více přikládá vizuální stránce.

Úspora inkoustu a toneru

Na závěr se můžeme položit otázku, jaký má dopad na spotřebu inkoustu nebo toneru volba typu písma. Lhali bychom, kdybychom tvrdili, že žádný. Pokud byste vytlačili větší objem tisku ozdobnějším písmem nebo písmem ve verzi Bold, a naproti tomu stejný počet jednoduchým písmem, rozdíl ve spotřebě (inkoustu, toneru) byste postřehli. Mezi doporučené typy písma, které jsou šetřeny k spotřebě patří: písmo Calibri Light, Century Gothic nebo Garamond. Právě Garamond byl jistý čas považován za nejšetrnější typ písma ohledně spotřeby inkoustu. Jeho navrhovatelem, dnes bychom řekli designérům byl pařížský rytec (typograf) Claude Garamond (16. století).

Velikost písma, řádkování a mezery mají vliv na čitelnost dokumentu. Dobře zvolený typ písma, vám zase může ušetřit barvu ve vaší tiskárně.