Kancelář a škola

Sojový inkoust

Předpokládáme, že v blízké budoucnosti zasáhne ekologický aspekt mnohem více i do výroby inkoustových a laserových náplní do tiskáren. Ale ani dnes není životní prostředí opomíjeno v tomto směru. Kromě tradičního inkoustu na bázi ropy se již od konce sedmdesátých let zmiňuje sójový inkoust. Ten má pověst inkoustu šetrnějšího k životnímu prostředí. Samozřejmě v celkovém pojetí má plusy i minusy.

Co je sójový inkoust a kdy se objevil

Asociace pod názvem Newspaper Association of Amerika hledala koncem 70. let způsoby, jak vyrábět inkoust z jiných surovin než na bázi ropy. Hlavním důvodem tohoto kroku byla v té době rostoucí cena ropy a různé spory s organizací zemí, které byly hlavními dodavateli ropy. Prioritou bylo nalézt spolehlivější a hlavně cenově efektivnější metodu výroby. Samozřejmě, že sója nebyla prvním a jediným kandidátem. Testovalo se více než 2 000 různých formulací rostlinných olejů. Nejblíže úspěchu měl rýžový inkoust a sójový inkoust. S použitím sójového oleje ze sójových bobů přišli výzkumníci NAA. V roce 1987 byl oficiálně testován časopisem The Gazette z Iowy. V roce 1993 vzniklo národní informační centrum pro sójový inkoust asociací Iowa Soybean Association, jako podpora výzkumu a podpora používání sójového inkoustu. Dokonce byla vytvořena něco jako ochranná značka nebo označení pro produkty, které splňují základní kritéria. O úspěchu sójového inkoustu svědčí to, že jej používá asi třetina amerických tiskařů novin. Více než 90 % národních novin zase používá pro tisk barevný sójový inkoust.

Jak probíhá výroba sójového inkoustu

Samotná výroba sójového inkoustu neskládá pouze ze základní ingredience mírně rafinovaného sójového oleje. Spolu s příměsí pryskyřice, vosků, pigmentu a dalšími přísadami, které jsou stejné jako ty, které se používají v inkoustech na bázi ropy se vytváří ta správná směs. Výzkum rozložitelnosti vyústil v závěr, že pigmentový nosič ve 100 % sójovém inkoustu se degraduje téměř 2 x více než inkoust vyrobený ze sójového oleje a ropných pryskyřic a 4 x více než standardní ropný inkoust. Sójový inkoust je důležitá nebo spíše užitečná složka při recyklaci papíru protože sójový inkoust se z papíru snadněji odstraňuje, než běžný inkoust během procesu odbarvování.

Co se týká velké části úrody sóji ta nevyžaduje zavlažování a kromě toho, že omezuje fixní živiny tak nezanechává tolik zemědělských zbytků jako jiné plodiny. Dalším aspektem je nízká hladina VOC (těkavé organické živiny) a tím i nízká hodnota znečišťování ovzduší toxickými emisemi. Při kvalitě se odráží i hodnota čistého sójového oleje s použitím menšího množství pigmentu, než při čirých ropných destilátech. Během výzkumu byla uvedena i pozorování tiskáren, která deklarovala nižší použití inkoustu při tisku stejného množství výtisků jako se standardním inkoustem na bázi ropy. Plusem je ostřejší a jasnější obraz při tisku novin a mnohem nižší náklady.


Hlavní nevýhody sójového inkoustu

Navzdory všem výhodám iu tohoto typu inkoustu existují určité nevýhody. Tím největším je, že sušení sójového inkoustu trvá déle než u inkoustů na bázi ropy. Je to způsobeno tím, že neobsahuje odpařovací rozpouštědla ve formě VOC. S tímto problémem se musí popasovat hlavně některé tiskařské stroje, které používají natíraný papír (používaný hlavně u časopisů) namísto porézního, nenatíraného papíru (to je případ klasických novin). V jejich případě může inkoust usychat pomocí absorpčních nebo i infračervených ohřívačů. Dalším problémem je to, že sójový inkoust je vyráběn ze sójových bobů a to se pojí s odlesňováním v Brazílii. A to samo už napovídá problém se značnými emisemi skleníkových efektů.

 

zdroj foto: pixabay

Proč se tedy považuje sójový inkoust za ekologicky?

Navzdory tomu, že jsou sójové inkousty součástí zelené nebo chcete-li environmentálního tisku, ani oni nejsou úplnou odpovědí pro životní prostředí. Popularitu získaly, že byly alternativou pro petrochemické oleje, protože sója je oblíbenou plodinou mezi farmáři a je široce dostupná. Přestože existuje mnoho tvrzení o ekologických výhodách, které získáte inkoustem vyrobeným ze sójového oleje i on obsahuje vosky, pigmenty a další přísady. Likvidace inkoustu na bázi sójového oleje proto není o nic jednodušší, než likvidace inkoustu na bázi petroleje, ať už potištěného nebo nepotištěného. Zde se dostáváme k tomu, že se při likvidaci na skládce nebo ve spalovně musí brát v úvahu stejné aspekty, jaké by vyžadovaly inkousty na petrochemické bázi. Zatímco inkousty obsahující sóju mohou pomoci snížit naměřené VOC (obsah těkavých organických sloučenin), EPA (Environmental Protection Agency) neudělila výjimku z rostlinných olejů jako bez VOC. EPA uvádí, že ačkoli všechny rostlinné oleje nejsou těkavé organické sloučeniny, jsou prekurzory prekurzorů ozonu. Když rostlinné oleje, včetně sóji se suší oxidací, existují určité obavy, že se uvolňuje nepatrná množství VOC, alespoň tak se vyjadřuje Rada pro ochranu životního prostředí. I když EPA a ECB se takto vyjádřily, věří, že (sójové inkousty) jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než oleje na bázi ropy. A stejně to platí pro jakýkoli jiný inkoust na bázi rostlinného oleje.