Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Resin 3D tlač (SLA)

Existuje několik různých způsobů 3D tisku, při kterých se využívají různé technologie a materiály. Mezi ty nejznámější patří:

 

Fused Deposition Modeling (FDM)

Tento způsob tisku je založen na vrstvení nanášeního plastového materiálu. Tiskárna používá zahřívanou trysku, která tlačí roztavený plast na podkladovou desku vrstvu po vrstvě, přičemž materiál postupně tuhne a vytváří 3D objekt.

Stereolitografie (SLA)

SLA využívá fotopolymerní pryskyřice, které se vytvrzují pomocí UV světla. Tiskárna vytváří vrstvu pryskyřice na podkladovou desku a pomocí přesného ozařování UV světlem se pryskyřice vytvrzuje, čímž se postupně vytváří 3D objekt. 

Selective Laser Sintering (SLS)

Při SLS tisku se používá práškový materiál, obvykle polymerový nebo kovový. Tiskárna používá laser k zahřívání a svařování prášku vrstva po vrstvě, čímž se vytváří 3D objekt.

Binder Jetting

Tento způsob tisku kombinuje práškový materiál se vázáním pomocí lepidla. Tiskárna nanáší tenkou vrstvu prášku a poté aplikuje vázací lepidlo na místa, kde se má materiál slepit. Postupně se vytváří vrstva po vrstvě, dokud se nevytvoří 3D objekt.

Digital Light Processing (DLP)

DLP je podobný SLA, ale místo laseru se používá projektor k vytváření vrstev taveného fotopolymeru. Projektor vysílá UV světlo na vrstvu pryskyřice, která se vytvrzuje a tvoří 3D objekt.

Tyto jsou jen některé z nejběžnějších způsobů 3D tisku. Každá metoda má své vlastní výhody a omezení a je vhodná pro různé aplikace a materiály.

 

3D tisk na principu vytvrzování pryskyřice (Resin)

Stále více se využívá 3D tisku, kde se pro stavbu objektu využívá světlocitlivá pryskyřice. Resin 3D tisk pracuje na principu fotopolymerové technologie. Tato technologie využívá fotocitlivé polymery, známé také jako pryskyřice, které se vytvrzují pomocí UV světla. Proces 3D tisku RESIN se nazývá stereolitografie (SLA) nebo digitální světelný tisk (DLP).

 

Stručný popis principu 3D tisku RESIN

 

Příprava modelu

Nejprve se vytvoří model objektu, který se má vytisknout. Tento model se vytvoří pomocí 3D modelovacího softwaru nebo lze získat ze stávajícího digitálního modelu. 

Příprava tiskového prostředí

Fotocitlivá pryskyřice, známá také jako RESIN, se nalije do nádrže tiskárny. Tato pryskyřice je citlivá na UV světlo a vytvrzuje se pod jeho vlivem.

Tisk vrstva po vrstvě

Tiskárna postupně vytváří objekt vrstva po vrstvě. U každé vrstvy se UV světlo přesně ozáří na místa, kde má pryskyřice vytvrdnout. Tím se postupně vytváří 3D objekt.

Vytvrzení a dokončení

Po dokončení tisku se vytištěný objekt odstraní z tiskárny. Následně se může provést další zpracování, jako je odstranění přebytečné pryskyřice, oplachování a vytvrzení objektu pomocí UV světla.

3D tisk RESIN je vhodný pro vytváření detailních a přesných objektů s hladkými povrchy. Tato technologie se často používá v oblastech jako architektura, design, modelování a výroba prototypů. 

 

Výhody Resin 3D tisku

3D tisk RESIN, známý také jako tisk na bázi fotopolymerů, má několik výhod, které ji dělají populární ve více odvětvích.

 

Vysoké rozlišení a detaily

3D tisk RESIN umožňuje vytváření objektů s vysokým rozlišením a detaily. Tato technologie je schopna přesně vytvářet jemné struktury a povrchové detaily, což je výhodné pro vytváření komplexních a detailních modelů.

Široká škála materiálů

3D tisk RESIN umožňuje použití různých typů fotocitlivých pryskyřic, což umožňuje výběr materiálu s různými vlastnostmi. Existují pryskyřice s různými barvami, odolností vůči teplu, odolností vůči chemikáliím a flexibilitou, což umožňuje přizpůsobit výsledný objekt konkrétním potřebám. 

Hladké a kvalitní povrchy

Díky použití fotocitlivých pryskyřic a vysokému rozlišení tisku se objekty vyrobené pomocí 3D tisku RESIN mohou pochlubit hladkými a kvalitními povrchy. Tento faktor je důležitý pro estetické a funkční aplikace.

Vyrovnávací podpora

3D tisk RESIN je schopný vytvářet komplexní a geometricky náročné objekty. Tato technologie podporuje vytváření výplní, podvěsů a složitých struktur, které by bylo obtížné nebo nemožné dosáhnout jinými způsoby tisku.

Vysoká přesnost

3D tisk RESIN je známý svou vysokou přesností. Tato technologie je schopna dosáhnout velmi malých rozměrů a vytvářet objekty s velmi přesnými rozměry. To je důležité pro aplikace, kde je nutná vysoká míra přesnosti, jako například výroba prototypů nebo zubního otisku.

Rychlost tisku

Ve srovnání s jinými způsoby 3D tisku může 3D tisk RESIN nabízet relativně rychlejší proces. Tiskárna může vytvářet vrstvy až několik desítek mikronů tlusté, což snižuje celkový čas tisku.

Tyto výhody dělají 3D tisk RESIN atraktivní ve více odvětvích, jako je design, architektura, medicína, šperkařství a výroba prototypů. Důležité je poznamenat, že každá technologie má svá omezení a je důležité vybrat správný způsob tisku pro konkrétní aplikaci.

 

Výrobci 3D tiskáren a 3D produktů 

Stepanek3D

Tento výrobce nabízí výrobu 3D tiskáren s využitím technologie FFF/FDM a SLA. Používají různé materiály, jako jsou ABS, PLA, PETG, ASA a různé druhy pryskyřic pro vzhledové nebo funkční výrobky. 

H3D

Tento výrobce je hrdý na to, že pracuje pouze se zařízeními špičkových výrobců. Používají 3D tiskárnu HP Multi Jet Fusion 4200, jako první na Slovensku. Kromě toho mají i další modely tiskáren.

M&A 3D Printing

Tento výrobce se zabývá nejen výrobou 3D tiskáren, ale také 3D CAD modelováním. Nabízejí výrobu 3D modelů dle zadání zákazníků.

Je důležité poznamenat, že existuje několik výrobců 3D tiskáren na trhu a výše uvedení výrobci jsou jen některými z možností. Máte-li konkrétní požadavky nebo zájem o konkrétní model tiskárny, doporučuji vyhledat další informace o výrobci a jeho produktech.

 

Nejlepší Resin 3D tiskárny 

Creality ENDER 3 

Tyto 3D tiskárny jsou velmi populární mezi začínajícími uživateli. Nabízejí nízkou cenu a zároveň kvalitní tiskový výkon. 

Anycubic Photon 

Tato 3D tiskárna je známa svojí vysokou přesností a kvalitou tisku. Má velký tiskový prostor a je vhodná pro vytváření detailních modelů.

Form 3

Tato tiskárna je profesionálním řešením pro 3D tisk s vysokou kvalitou. Nabízí vysoké rozlišení a přesnost tisku. 

Elegoo Mars

Tato 3D tiskárna je cenově dostupná a nabízí vynikající kvalitu tisku. Je vhodná pro hobby použití  i pro profesionální tvůrce.

 

Phrozen Sonic Mini 4K

Tato tiskárna je známá svým vysokým rozlišením 4K a rychlostí tisku. Je ideální pro vytváření detailních a kvalitních modelů.

Je důležité poznamenat, že výběr nejlepší Resin 3D tiskárny závisí na vašich konkrétních potřeb a preferencí. Doporučuji vyhledat další informace o těchto modelech a porovnat jejich funkce a ceny, abyste si vybrali tu nejvhodnější pro vás.

 

Využití RESIN 3D tisku

3D tisk s využitím technologie Resin (tekutá pryskyřice) nabízí široké možnosti využití v různých odvětvích a aplikacích.

 

Prototypování

3D tisk pryskyřicí je ideální pro vytváření prototypů a testování designu a funkčnosti různých výrobků. Tato technologie umožňuje vytvářet detailní a přesné modely s hladkými povrchy.

Výroba šablon a forem

Resinový 3D tisk je často využíván k výrobě šablon a forem pro různá odvětví, jako je například formy pro odlévání, zubní formy nebo formy pro výrobu součástek. 

Biomedicína a zubní technika

Ve 3D tisku Resin lze vytvářet důkladné a přesné modely anatomických struktur pro lékařskou diagnostiku, chirurgické plánování a výrobu zubních protéz, rovnátek a implantátů. 

Výtvarné umění a šperkařství

S pomocí 3D tisku Resin mohou umělci vytvářet unikátní umělecká díla a šperky s vysokou přesností a detaily. Tato technologie umožňuje volnou tvorbu a experimentování s různými designy. 

Architektura a modelování

3D tisk Resin je užitečný pro architekty a designéry při vytváření modelů budov, maquettes a detailních prvků pro prezentace a vizualizace projektů.

Edukace a výzkum

Využití 3D tisku Resin ve školách a výzkumných laboratořích umožňuje studentům a vědcům experimentovat, vytvářet modely a realizovat různé projekty.

 

Tyto jsou jen některé z mnoha oblastí, ve kterých lze využít 3D tisk Resin. Tato technologie přináší výhody přesnosti, detailnosti a různorodosti vytvořených objektů, což ji činí atraktivní ve více odvětvích a aplikacích.

 

Budoucnost 3D tisku

Budoucnost 3D tisku je velmi slibná a plná možností. Zde jsou některé trendy a směřování, které naznačují budoucí vývoj této technologie.

 

Pokrok v materiálech

Výrobci 3D tiskáren a materiálových firem neustále pracují na vývoji nových a vylepšených materiálů pro 3D tisk. Budoucnost přináší širší sortiment materiálů s různými vlastnostmi, jako jsou vysoká pevnost, flexibilita, elektrická vodivost, tepelná odolnost a biokompatibilita.

Rozšíření použití v průmyslu

3D tisk se stává důležitým nástrojem v průmyslu a výrobě. Očekává se, že v budoucnu se bude stále více využívat pro sériovou výrobu, neboť technologie se stále zlepšuje a snižují se náklady na výrobu. 

Personalizace a individuální výroba

3D tisk umožňuje personalizaci a individuální výrobu výrobků. V budoucnu se očekává, že lidé budou moci jednoduše navrhovat a tisknout vlastní objekty, jako jsou oděvy, obuv, šperky, nábytek a dokonce i zdravotnické implantáty. 

Využití v medicíně a biomedicíně

3D tisk se stává důležitým nástrojem v medicíně a biomedicíně. Budoucnost přináší možnosti tisku biologických tkání, orgánů a implantátů, což by mohlo zlepšit léčbu a náhradu poškozených tkání.

Tisk v kombinaci s jinými technologiemi

V budoucnu se očekává, že 3D tisk bude stále více integrován s jinými technologiemi, jako jsou robotika, umělá inteligence a senzorika. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké automatizace výrobních procesů a zlepšení efektivity. 

Vývoj větších a rychlejších tiskáren

Technologie 3D tisku se neustále zdokonaluje a očekává se, že v budoucnu budou dostupné tiskárny s větším pracovním prostorem a vyšší rychlostí tisku. To by umožnilo rychlejší a efektivnější vytváření velkých objektů.

 

Je důležité si uvědomit, že tyto jsou jen některé z možností a trendů, které se očekávají v budoucnosti 3D tisku. Jak technologie pokračuje v rozvoji, otevírají se stále nové možnosti a aplikace, které by mohly mít vliv na různá odvětví a společnosti.