Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Reset a restart tiskárny, vyznáte se v tom?

Určitě jste se již setkali s výrazy restart, reset nebo reboot a factory reset. Tyto výrazy se používají ve spojitosti se systémem v počítači, mobilních zařízeních nebo tam, kde elektronika obsahuje integrované obvody a mikroprocesory. Přestože jsou tyto dva výrazy podobné, mají rozličné následky na zařízení, kde je použijete. Metody použití restartu a resetu se v jednotlivých zařízeních mohou lišit, ale v konečném důsledku byste se měli dostat ke stejnému výsledku. S restartem a resetem se můžete setkat i při tiskárnách. S největší pravděpodobností se o ně budete zajímat, až když nastane problém s tiskárnou.
 

Co je restart, reset

 
Restart je zažitý výraz pro vypnutí a opakované zapnutí zařízení. Při počítačích se používaly dva druhy restartu, tvrdý a měkký restart. Samotný počítač má dokonce zabudované hardwarové tlačítko reset, které vám dovolí vypnout a znovu zapnout systém, aniž by vám ho poškodil nebo jinak změnil. Měkký restart se provádí za pomoci stlačení určitých kláves na klávesnici. Výsledek je v podstatě podobný, zařízení se vypne a následovně znovu zapne. Někdy se restart vyžaduje i po instalaci aktualizace operačního sytému. Podobné je to s mobilními zařízeními. I tam existuje pojem soft a hard reset. Pokud vám zamrzl systém a nedokázali jste klasicky pomocí vypínacího tlačítka mobil vypnout, pomohl, vám restart mobilu (kombinace stisknutí hardwarových tlačítek). Tuto metodu lze použít i při problémech s tiskárnou. Pokud vám vaše tiskárna přestane korektně pracovat, zahlásí chybu nebo nechce přijmout toner lze použít metodu vypnutí tiskárny na tvrdo. Zapnutou tiskárnu vypnete vytažením kabelu přímo z elektrické sítě. To je ten nejdrsnější způsob. Většinou mají tiskárny a multifunkce přímo od výrobce určitou posloupnost mačkání tlačítek pro resetování.
 

Jak resetovat tiskárnu, pokud vám nebere alternativní náplně

 
Častým problémem tiskáren je špatná indikace stavu náplní při výměně. Může se to stát při výměně spotřebované originální kazety za novou alternativní náplň, ale i při běžné výměně originální náplně za náplň od výrobce. Tiskárna indikuje špatně hladinu náplně nebo ji vůbec nezobrazí, jako novou náplň. Za tímto problémem stojí samotný výrobce zařízení, který označuje své originální náplně čipem. Ten má na starosti sledovat několik údajů o stavu náplní. Vždy závisí od výrobce, jako čip naprogramoval. Často se uživatelé stěžují na předčasné hlášení o prázdné náplni, přitom v kazetě se inkoust nebo toner stále v zbytkovém množství nachází. Některé tiskárny i po takovém upozornění umožňují pokračovat v tisku, až do vyčerpání zbytkového inkoustu nebo toneru. Těch však mnoho není, spíše se setkáte s tím, že tiskárna vám neumožní dále tisknout, navzdory zůstatku náplně.
 
V takovém případě můžete použít metodu resetování tiskárny nebo náplní. Metody, jak se vypořádat s tímto problémem se liší podle výrobce a samotného modelu.
 

Pro tiskárny Hewlett Packard můžete zkusit tento způsob

 
Soft reset tiskárny řady HP OfficeJet 4500
 
V situaci, že po výměně prázdné náplně za novou, zařízení stále hlásí prázdnou kazetu a vyzývá vás k výměně náplní, máte několik možnosti.
 
1. Zkontrolujete, zda jste správně vložili kazetu a odstranili všechny ochranné prvky (někdy stačí kousek neodlepenej fólie)
2. Ověřte si kompatibilitu náplně s modelem tiskárny
3. Vypněte tiskárnu tlačítkem ON/ OFF
4. Po 15 sekundách znovu zapněte tlačítkem ON/ OFF (zvuk cvaknutí kazety signalizuje, že tiskárna náplň ověřila)
 
Další z možností sestává z těchto kroků:
 
1. Zapněte tiskárnu ON/ OFF tlačítkem
2. Otevřete kryt, počkejte dokud se část, kde jsou cartridge zastaví v poloze, která vám umožní jejich vytažení
3. Odpojte napájecí kabel a vyjměte kazety (ty nesmí být vybrány z tiskárny déle než 30 minut, na to si dejte pozor)
4. Zkontrolujte kazety, zda nejsou znečištěny zaschlým inkoustem nebo jinými nečistotami
5. Navlhčete bavlněný hadřík nebo vlhčený čisticí ubrousek (na to určený) do destilované vody a vyčistěte měděné plošky
6. Chvíli nechte vyschnout a očištěné inkoustové náplně znovu zasuňte do části pro kazety a zavřete kryt
7. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a zapněte ji
 
POZOR: Nepoužívejte hadřík s vypadávajícími vlákny, k čištění nepoužívejte agresivní tekutiny, ředidla, benzín nebo jiná rozpouštědla!
 
Pokud ani jedna z možností nebude úspěšná, můžete ještě zkusit tvrdý restart. Ze zapnuté tiskárny vytáhnete na přibližně 30 sekund napájecí kabel a znovu jej připojte. Pokud je tiskárna zapojena do PC, restartujte klasickým způsobem i počítač. Zapněte znovu tiskárnu.
 
Reset tiskárny serie HP OfficeJet 6500
 
Můžete postupovat stejně jako v předešlém případě. Pokud se vám nepodaří problém odstranit zkuste možnost vrácení zařízení do továrního nastavení (factory reset).
 
1. Ze zapnuté tiskárny vytáhněte kabely napájení a počkejte cca 30 sekund
2. Na ovládacím panelu stiskněte a podržte tlačítka 3 a #
3. Během držení tlačítek zapojte napájecí kabel do tiskárny a tlačítka držte během celého startu zařízení
4. Na displeji se zobrazí oznámení "part reset"
5. Zkontrolujte nastavení tiskárny (nastavte je, jako při prvním spuštění nové tiskárny)
6. Můžete vytisknout zkušební stránku
 
Některá zařízení mají přímo na displeji i servisní menu, kterým se dá vyvolat hard reset.
 
Obnova do továrního nastavení tiskárny HP LaserJet Pro CP1025, HP LaserJet Pro CP1025nw
 
Při tomto způsobu se zařízení obnoví do stavu, jak bylo default nastaveno ve výrobě. Jmenuje se to tovární obnovení. Zařízení bude ve výchozím nastavení, které si můžete po resetu nastavit v menu podle sebe.
 
1. Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel na 30 sekund a znovu jej připojte
2. Zapněte tiskárnu a podržte tlačítko pokračovat přibližně 15 sekund
3. Rozsvítí se kontrolka tlačítka pozor (zastav)
4. Uvolněte tlačítko
5. Vyčkejte tiskárna obnoví (kontrolky budou svítit)
 

Pro tiskárny Canon funguje tento způsob

 
Závisí to vždy od modelu zařízení. Pro tiskárnu Canon modelové řady MG se stlačuje tlačítko zastavení tisku cca 2 sekundy a takto je třeba stisknout tlačítko vypnutí na 2 sekundy. Tlačítko zastavit tisk uvolněte a stále držíte tlačítko vypnutí se kterým zároveň 5 x krátce stisknete tlačítko zastavit tisk. Tím provedete restart. Ne vždy vám však tato metoda pomůže vyřešit vaše problémy s tiskem.
 
Reset tiskáren Canon - model Canon MP250, MP270
 
Postup resetování tiskárny:
 
1. Vypněte tiskárnu tlačítkem ON/ OFF (bez odpojení napájecího kabelu)
2. Stiskněte a podržte tlačítko STOP/ RESET a zároveň během stiskněte tlačítko ON/ OFF
3. Podržte tlačítko ON/ OFF a uvolněte tlačítko STOP/ RESET
4. Stále držte tlačítko ON/ OFF a 2 x stiskněte tlačítko STOP/ RESET
5. Po uvolnění tlačítka ON/ OFF by měla rozblikat kontrolka. Vyčkejte, dokud se na displeji zobrazí číslo 0 a kontrolka se rozsvítí nepřerušovaně,    bez blikání
6. 4x stiskněte tlačítko STOP/ RESET a potom tlačítko ON/ OFF, dokud se tiskárna nevypne
7. Zapněte tlačítko ON/ OFF, dokud displej nezobrazí číslo 1 a tiskárna je tímto připravena k používání
 
Pro model Canon MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP450, MP460
 
(Chybové hlášení error po výměně inkoustové kazety)
 
1. Odpojte napájecí kabel
2. Stiskněte tlačítko ON/ OFF a během držení připojte znovu napájecí kabel
3. Podržte stisknuté tlačítko ON/ OFF a 2 x stiskněte tlačítko STOP/ RESET
4. Uvolněte tlačítko ON/ OFF a počkejte, dokud se na displeji neobjeví číslo 0 (cca 10 sekund)
5. Stiskněte tlačítko + a na displeji se zobrazí číslo 1, zároveň s rozsvícením kontrolek A4 Plain paper a A4 Photo paper
6. 2 x stiskněte tlačítko ON/ OFF a tlačítko ikony kosočtverce barev - bílá a zelená
7. Vyčkejte pokud tiskárna vytiskne kontrolní stranu
8. Displej tiskárny zobrazí číslo 0
9. Otevřete kryt tiskárny (ne však víko skeneru) a vyberte inkoustové kazety
10. Během doby, jako je kryt otevřený tiskárnu znovu odpojte z elektrické sítě
11. Zavřete kryt a tiskárnu zapněte
12. Do prostoru pro kazety vraťte náplně
13. Pokud vše proběhlo v pořádku, tiskárna je připravena k tisku
 
Canon Pixma
 
Obnovením tiskárny Canon PIXMA do továrního nastavení se obnoví původní nastavení zařízení a vymažou se všechna nastavení, které jste provedli po zakoupení tiskárny. Po obnově bude potřeba opětovné připojení tiskárny k domácí síti a opětovné vytvoření celého procesu nastavení. Je to však nejjednodušší způsob, jak se zbavit všech problémů a chybových hlášení. Chcete-li získat přístup k možnosti obnovení továrních nastavení musíte provést několik kroků. Platí pro vybrané modely Canon Pixma. V závislosti na modelu a ovládací tlačítka se postup může lišit.
 
1. Zapněte tiskárnu a otevřete nabídku menu
2. Na navigaci v nabídce menu nastavení použijte směrové šipky
3. Přejděte na Nastavení zařízení a stiskněte OK
4. Nyní vyberte možnost Obnovit nastavení a stisknutím tlačítka OK, kterým spustíte obnovu
 
Když v zařízení Canon PIXMA série MG/ MP/ MX vyměníte inkoustovou kazetu, občas to způsobí problém, který můžete odstranit několika způsoby. nám se osvědčila metoda BCH resetování inkoustové kazety.
 
1. Vypněte tiskárnu
2. Stiskněte a podržte tlačítko Stop
3. Uvolněte tlačítko Stop
4. Držte tlačítko napájení a ještě 2 x stiskněte tlačítko Stop
5. Po přibližně 30 sekundách se na tiskárně zobrazí "O"
6. Před opětovným stisknutím tlačítka napájení stiskněte tlačítko Stop 4 x.
7. Opětovným stisknutím tlačítka napájení tiskárnu vypnete (tímto se proces resetování dokončí)
8. Nyní resetujte inkoustové kazety odpojením napájení tiskárny a USB kabelu
9. Při současném stisknutí tlačítka napájení otevřete dvířka inkoustové kazety a napájecí kabely znovu připojte pomocí tlačítka napájení
10. Zavřete dvířka kazety a potom uvolněte tlačítko napájení

Brother

 
Pro manuální resetování toneru u tiskárny Brother DCP-L2520 DW proveďte následující kroky:
 
1. Otevřete dvířka tiskárny Brother DCP-L2520DW (na displeji se zobrazí "tiskárna otevřená"
2. Stiskněte tlačítko OK a držte ho, dokud se na displeji neobjeví hláška "vyměněn válec (Replace Drum)" Jakmile se objeví hláška "(Replace    Drum)" - ANO / NE, tu nevybírejte nic a stiskněte tlačítko START
3. Stiskněte tlačítko nahoru a dolů, nastavte počítadlo na 00
4. Stiskněte tlačítko OK (1x) pro potvrzení Vaší volby (tiskárna zobrazí "Accepted", potvrzeno)
5. Zavřete dvířka tiskárny (tiskárna je připravena k tisku)
 
Pro tiskárny Brother je několik způsobů resetu toneru, vždy to závisí od daného modelu. Pokud se rozhodnete pro reset vyhledejte si přesné informace o resetování toneru nebo obnovení zařízení do továrního nastavení přesně pro váš model.
 

Epson

 

Resetování hladiny inkoustů pro tiskárny s tankovým zásobníkem model Epson L110/ L210/ L300/ L355/ L550

 
Reset pro tiskárny Epson řady L s tankovým zásobníkem inkoustu je jednodušší. Když vykazuje hladina inkoustu minimum, tiskárna zobrazí na displeji zprávu, že se brzy dojde inkoust. Abyste mohli pokračovat v tisku "Stiskněte tlačítko Stop na 3 sekundy". Pro zachování kvality tisku, doporučujeme před tímto krokem dolít inkoust do nádržky zásobníku tiskárny. Zabrání se tím zavzdušnění systému, které může mít za následek snížené kvalitě tisku.
 

Závěr

 
Způsobů, jak udělat reset hladiny inkoustu nebo toneru je mnoho. Jak jsme již výše zmínili, záleží na konkrétním modelu tiskárny. Tato metoda vám může s problémem špatné indikace stavu náplní nebo v případě, že vás zařízení po výměně náplně stále vyzývá k výměně spotřebované náplně za novou. Některé problémy s tiskárnou pomůže vyřešit jednoduchý restart zařízení, vypnutí a zapnutí nebo trochu drastičtější řešení tvrdý reset.
 
Někde je třeba přejít na metodu úplného resetu, reboot tiskárny a obnovit tiskárnu do výchozího (default setting) továrního nastavení. V takovém případě ztratíte všechna nastavení tiskárny, které si provedli při nové tiskárně. Mnoha uživatelů odrazuje a to nejen při tiskárnách právě tento fakt. Tiskárna je třeba po naprosté obnově znovu nastavit i pro připojení k síti.
 
Pokud se necítíte ani na jeden z úkonů vyhledejte profesionální pomoc v servisu, kde přesně diagnostikují váš problém a odstranění ho. V případě, že máte zařízení v záruce je stejně nejlepším řešením servis. My jsme uvedli jen několik názorných příkladů a v žádném případe nebereme zodpovědnost za škody způsobené nevhodným zásahem do tiskárny. Návody na reset tiskárny najdete na různých webových stránkách, kde si je vždy třeba ověřit aktuálnost a pro jaký model tiskárny jsou určeny. I aktualizace tiskárny a nový firmware může způsobit, že návod nemusí fungovat korektně.