Kancelář a škola

Proč si koupit skartovačku

Dnešní doba se nese ve znamení informací a dat, ty jsou často umístěny právě na papíře. Ve velkých firmách, ale i malých podnicích jsou na únik dat velmi citlivý. Jde o účetnictví, kopie různých smluv, cenové nabídky, pracovní smlouvy s osobními daty, výplatní pásky apod. Proto si údaje, ať už ty digitální, ale i ty na papíře chrání. Různé bezpečnostní prvky při sítotisku doplňují i ​​výkonnými skartovacího zařízeními. I v malé firmě nebo kanceláří podnikatele se vyplatí investovat do takového zařízení. Co se týče domácností, tam je tato bezpečnost stále nejnižší. Možná si myslíte, že vytlačená kopie rodného listu nebo údaje z dokladu totožnosti, případně jiné osobní dokumenty nikoho nebudou zajímat. Hodíte je do koše a jediné, co uděláte je pokrčení papíru nebo jeho roztržení na pár menších kusů. Myslíte si, že to stačí?

Co jsou to důvěrné informace a důležité dokumenty

Možná je malá pravděpodobnost, že někdo bude přehrabovat v kontejneru a právě z těchto kousků papíru získá rodné číslo, adresu nebo údaje k vaší identitě a ty zneužije. Přesto taková hrozba existuje. Proto je třeba rozlišit, jaké citlivé údaje na papíře, který vyšel z vaší tiskárny jsou. Běžný papír můžete sbírat a odevzdat do sběru, pro další recyklaci. Dokumenty s citlivějším obsahem by měly skončit nejprve v skartovačce. Proto k tiskárně patří i skartovačka. Pro domácnost nebo malou kancelář existují velmi praktické a cenově dostupné skartování zařízení a ty vám chceme ve zkratce představit. Nejprve si však zhrmime, což skartování zařízení je.

K čemu slouží skartovačka

Skartování zařízení nebo zkráceně skartovačka je zařízení, které dokáže kancelářský papír, fotografii, obálku a v mnoha případech i jiné druhy papíru rozkouskovat na malé proužky. Jak velké jsou konečné proužky, závisí na modelu zařízení. Takže tu máme zařízení, které dokáže nepotřebný papír (s citlivými údaji) zneškodnit. Možná to zní trochu nadneseně, ale jde o jakési zahlazení stop informací na papíře.

Čím se skartovací zařízení liší

Skartovačky bychom mohli rozdělit podle výkonu, jaký je potřebný pro úřady a velké kanceláře, pro střední velké kanceláře a nakonec pro malou kancelář živnostníka nebo domácnost. Při nákupu se však třeba řídit parametry, které pro daný model jsou k dispozici.

Automatická nebo manuální skartovačka

Pro velký objem skartovacího materiálu oceníte automatickou skartovačku, při které nemusíte stát a vkládat každý list papíru. Tá má kapacitu od 60 - 750 listů, které dokáže zoskartovať při vložení do zásobníku. Při manuální skartovačce vkládáte do otvoru po jednom listu papíru. V domácnosti a malé kanceláří však dokážete fungovat docela dobře i takovýmto systémem.

Objem

Myslíme tím objem koše pro odpad skartovacího materiálu. I zde si můžete vybrat podle potřeby od objemu 10 litrů a víc. Vyšší řada skartovacích zařízení dosahuje kapacitu až 120 litrů objemu a obsahuje funkci automatického upozornění na plný koš.

Možnost skartovaní dokumentů spojenými sponami

Výkonnější skartovací zařízení dokáží zpracovat i více stránkové dokumenty spojené sponami, které odstraní.

Rychlost skartování

Výrobce udává při skartovací modelu i informaci a rychlosti skartace a to v metrech plochy za minutu. Údaj vypadá například takto 2, 5 m / minutu.

Doba nepřetržitého chodu

Větší zařízení dokáží pracovat neomezeně nebo dlouhý čas bez přerušení. Při menších skartovačky je třeba skartování po několika minutách na nějaký čas přerušit. Čas je samozřejmě Inviduální od modelu, ale i při těch nejjednodušších je to 10 - 20 minut nepřetržitého skartovaní.

Možnosti skartování médií a kreditních karet

Při skartovací zařízení berte ohled i na doporučené materiály, které dokáže zařízení bez problémů skartovat. Kromě papíru by si měla dobrá skartovačka poradit i se sponami, CD/DVD/BD nosiči, plastovými kreditními a identifikačními kartami.

Pokročilé funkce

Některé skartovačky mají navíc pár funkcí. Patří sem automatické upozornění na překročenou tloušťku skartovacího materiálu, aby nedošlo k záseku papíru, zpětný chod a signalizace na nebezpečnou blízkost ruce uživatele k skartovacího otvoru (při manuálním vkládání).

Tloušťka proužků při skartování

I tento parametr se v závislosti na modelu liší. Někomu možná postačí, když se dokument skartuje na hrubší proužky. Pro kvalitní zpracování je lepší skartovací zařízení, které dokáže nasekat dokument, na co nejmenší proužky nebo mikro-částice. Čím menší části po skartování zůstanou, tím více se minimalizuje možnost, aby z takového odpadu někdo získal informace. Navíc se tím redukuje objem odpadu.

Existují dva způsoby řezu, jakými je materiál skartovaný

- podélný řez

Dokument je nařezán podél celé délky papíru, dostáváme tak dlouhý pásek o určité šířce.

- příčný řez

Dokument je nařezán v obou směrech podélně i příčně, čímž vzniká menší objem odpadu a takto skartovaný odpad ma vyšší stupeň utajení.

 

Stupeň utajení při skartování

Ve vládním sektoru a některých firmách se musí dodržovat určitý stupeň utajení při skartaci, podle směrnic. Pro skartování jsou přísně dány standardy, jak mají být dokumenty rozsekané. Právě zpracování, jakým je nařezán dokument splňuje, buď stupeň utajení 1, 2, 3 při podélném řezu nebo vyšší stupeň při příčném řezu. V Evropě se používala pro skartování norma DIN 32757 Německého institutu, který stupně rozděluje od DIN1 - DIN6. Při DIN1 jde o nejnižší stupeň utajení, kde proužky dosahují maximální šířku 12 mm, vhodné do domácnosti pro méně citlivé dokumenty. DIN2 (6 mm) je nejnižší standardně doporučený stupeň ve firemním prostředí. DIN3 (2 mm) a DIN4 (2 x 15 mm) příčným řezem, jsou vyhovující stupně pro firemní prostředí s citlivými údaji. Vyšší stupeň utajení, jako je DIN5 (0, 8 x 12 mm) se používá ve vládních institucích a prostředí, kde jsou velmi citlivé informace. DIN6 (0,8 x 4) příčným řezem, je maximální stupeň utajení skartovaní dokumentů. Kdo v současné době používá tento stupeň, těžko říci, možná jsou takto skartovány tajné spisy o UFO.

Tyto standardy v roce 2014 nahradila Evropská unie novými pod označením normy DIN 66399. V podstatě jde o trochu jiné označení a rozdělení do 3 stupňů podle citlivosti údajů, 7 stupňů bezpečnosti dokumentů a 6 typů datových nosičů. Pro srovnání oproti klasickým DIN1-DIN6, jsou nové stupně rozděleny podle plochy částic max. od 2 000 mm2 nebo šířky proužku max. 12 mm. Při podélném řezu je délka proužku neomezená. Spadá tam P-1 a P-2, které nahrazují starší označení DIN1, 2. Dále jsou to stupně P-3 v podélném řezu, P-4 už v příčném řezu se šířkou částic 6 mm (4 x 40 mm).
P-5 (plocha částic max. 30 mm2, šířka proužku max. 2 mm, velikost částice (2 x 15 mm)
P-6 (plocha max. 10 mm2, šířka proužku max. 1 mm, velikost částice (0,8 x 12 mm)
P-7 (plocha max. 5 mm2, šířka proužku max. 1 mm, velikost částice (0,8 x 5 mm)

Hlučnost

Na konec je třeba zmínit i hlučnost. Ta se při skartovací zařízení pohybuje kolem 50 - 70 dB, závisí na modelu. Pokud potřebujete skartovat velký objem, určitě oceníte skartovačku s co nejnižší hlučností.

V dnešní době každý, kdo používá tiskárnu nebo potřebuje zničit nějaké dokumenty může sáhnout po skartovací zařízení. Málokdo z nás má doma pec, krb nebo jiné topidlo s přímým ohněm, kde by mohl papíry spálit. Z ekologického hlediska je lepší skartování a takový odpad separovat. Je to v podstatě obaly a pokud není znečištěna biologickými nečistotami patří do sběrného dvora nebo kontejneru pro papír. I skartovaný papír je vhodný pro další recyklaci.