Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Problémy při tisku

Přestože jsou tiskárny z dlouhodobého hlediska vnímány jako spolehlivé zařízení, můžete si s nimi užít trápení. Mohou se vyskytnout různé problémy a chybové hlášení. Nejčastěji se tyto problémy dají odstranit velmi rychle a dokáže to sám uživatel. Výrobci pro tento účel uvádějí přímo do manuálu rady, co dělat v případě problémů při tisku. Některé informace se týkají obecných chyb, ale jsou také specifické na základě kódu chyby pro konkrétní model tiskárny nebo modelovou řadu. Pokud tyto informace nenajde uživatel v příručce k zařízení, má stále možnost využít kontaktní údaje podpory pro tiskárnu.


Jak řešit problémy s tiskem na tiskárně Canon PIXMA TS74x

Dnes se podíváme na to, jaké nejčastější problémy mohou nastat při tiskárnách Canon z modelové řady Canon PIXMA TS74xx. Které a jakým způsobem odstranit bez potřeby vyhledat servisní středisko. V některých případech může být chyba závažnější a uživatel ji sám neodstraní. Tehdy je na řadě konzultace s podporou nebo servisem.


Tiskárna se nezapne

Pokud se vám tiskárna nezapne, opakujte znovu stisknutí tlačítka ON/ OFF pro zapnutí. Zkontrolujete napájení, zda je dobře zapojen kabel do zařízení a do zástrčky. Odpojte přibližně na 2 minuty tiskárnu z elektrické zástrčky a znovu ji připojte a zapněte. Pokud nic z toho nepomůže a tiskárna se přesto nezapne, nerozsvítí se stavová dioda, vyhledejte servis.


Tiskárna se vypne opakovaně nebo neočekávaně

Tiskárna se může vypnout v případě, že jste nastavili automatické vypínání po určité době. To způsobí, že po uplynutí této doby se napájení vypne. Pokud tuto možnost nechcete využívat vypněte ji přímo na displeji tiskárny. V menu vyberte nastavení další nastavení, ekologické nastavení, nastavení úspory energie. Tam vypněte volbu automatické vypnutí napájení.


Tiskárna zobrazuje na LCD menu v jiném jazyce

Pokud má tiskárna jazykovou podporu Slovenska nebo České republiky, můžete zvolit lokalizaci menu v CZ/ SK. Z výroby má většina zařízení výchozí ENG jazyk. Při prvním spuštění máte na vyber volby jazyka. Pokud se vám zobrazí nesprávný jazyk nebo jste podrvili výchozí jazyk můžete to změnit. Přejděte do domovské obrazovky (dostane se tam i opakovaným stiskem tlačítka "zpět"). Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko OK, 3 x stiskněte tlačítko vyber šipka směrem dolů a OK, znovu 6 x stiskněte stejnou šipku a OK. Následovně pomocí šipek (nahoru/ dolů) vyberte jazyk menu na displeji a potvrďte OK.


Problémy s připojením a komunikací tiskárny s USB

Zkontrolujte zda je tiskárna zapnutá a správně připojená USB kabelem v zařízení a PC. V počítači zkontrolujete v nastavení ovladače k ​​zařízení (kliknutím na ikonu tiskárny), zda máte na kartě "Porty" povolenou oboustrannou podporu (Karta, Porty, Vlastnosti tiskárny, Povolit obousměrnou podporu). Samozřejmě musíte mít nainstalovaný vhodný ovladač k tiskárně.

 

Tiskárna netiskne

V první řadě zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena v elektrické síti a zapnutá. Musí svítit stavová dioda a LCD displej.

Zkontrolujte zda jsou správně vloženy inkoustové kazety (černá, tricolor). Kazety musí být zatlačeny nadoraz.

 

 

Zkontrolujte připojení tiskárny USB kabelem a v případě připojení pomocí LAN nebo Wi-Fi nastavení pro používání v síti.

V počítači zkontrolujte, jakou máte zvolenou tiskárnu "výchozí tiskárnu". Výchozí tiskárna musí být model vašeho zařízení Canon PIXMA TS74xx.

Zkontrolujte vstupní zásobník, zda máte dostatek papíru k tisku.

Někdy může být problémem rychlé nahromaděné tiskové úlohy v tiskové frontě. Odstraňte nežádoucí nebo duplicitní tiskové úlohy.
  

Problém s inkoustem

V první řadě zkontrolujte hladinu inkoustu v tiskárně. Pokud vám inkoust došel vyměňte kazetu za novou. Kontrolu můžete udělat přímo na displeji zařízení. Zapněte tiskárnu, stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost "Odhad hladiny inkoustu" (estimated ink levels). Na displeji se vám zobrazí barevná a černá náplň. Pokud se při náplni zobrazuje vykřičník, inkoust v kazetě dochází. Pokud se zobrazí křížek, inkoust se už minul. Pokud je inkoust v kazetě v pořádku vidíte graficky stav hladiny. Zkontrolovat stav můžete iv počítači v nastavení tiskárny.
 

Jak postupovat při zaseknutí papíru a dalších chybách

Tiskárna při problémech s papírem zobrazí kód chyby. Pokud není vložen papír nebo zaseknutí papíru jsou to chyby:

1000 - v zadním zásobníku, podavači papíru není papír nebo není správně vložen. Zkontrolujte správnost vložení, srovnejte papír, vložte papír a potvrďte tlačítkem OK.

1200 - kryt na skeneru je otevřený.

1300 - je chyba, pokud se v předním zásobníku nenachází papír nebo je špatně vložen. Zkontrolujte stav papíru, vložte jej nebo správně pomocí vodících lišt srovnejte papír. Pokud se papír zasekne při podávání ze zadního podavače papíru. V takovém případě papír pomalu vytáhněte ze zadní strany nebo vpředu na výstupu, kde je k němu lepší přístup pro vytažení. Snažte se ho vytahovat pomalu a rovnoměrně, aby se vám neroztrhne. Pokud se vám to přesto nedaří, zkuste stisknout tlačítko "Stop" a tiskárnu vypnout a znovu zapnout. Někdy se papír automaticky vysune po zapnutí automaticky.

 

 

 

1401 - zásobník FINE pro inkoustové kazety není vložen nebo je špatně založen. Zkontrolujte stav a zásobník vložte. Pokud se chyba neodstraní může jít o poškozený zásobník.

1430 - tiskárna neumí rozeznat zásobník FINE. Odstraňte ho a znovu nainstalujte správně do tiskárny.

1485 - není nainstalován správný zásobník inkoustu. Tiskárna nespustí tisk, protože zásobník inkoustu není kompatibilní s modelem tiskárny.

1650 - navzdory správně zvoleném zásobníku inkoustu ho zařízení neumí rozpoznat. Zkontrolujte kompatibilitu zásobníku s tiskárnou a znovu ho nainstalujte.

Pro zrušení tisku vždy používejte tlačítko "STOP".

1651 - tiskárna neumí správně pracovat a netlačí, protože neví zjistit stav inkoustové kazety. Zrušte tisk tlačítkem "STOP" a zkontrolujte stav připojení.

1686 - nedostatek inkoustu. Funkce rozpoznávání hladiny inkoustu neví rozpoznat stav, neboť hladina zbývajícího inkoustu je velmi nízká. Pokud jste si jistý, že v kazetě ještě inkoust je stiskněte a podržte tlačítko "Stop" po dobu min. 5 sekund.

1687 - inkoustová kazeta není správně vložena. Zkontrolujte cartridge v zásobníku a dobře zajistěte krytem zásobníku. Zavřete zprávě skenovací jednotku (horní kryt).

1688 - hlášení o nedostatku inkoustu. Inkoust v kazetě došel a je nutná výměna za nový.

1890 - neodstraněné přichycené přepravní pásky a jiný materiál. Tiskárna po prvním vybalení vyžaduje odstranit přepravní, ochranný materiál.

2110/2113/2114 - hlášení pro špatné nastavení formátu nebo typu papíru pro tisk v zásobníku registrovaným v tiskárně.

4103 - tiskárnu nelze spustit s aktuálním nastavením. Stiskněte tlačítko "STOP" a změňte aktuální nastavení a opakujte tiskovou úlohu.

5011/5012/5200 - došlo k chybě tiskárny. Tento kód chybového hlášení nespecifikuje přesně chybu, ale upozorní že tiskárna nemůže správně pracovat. Vypněte tiskárnu a odpojte na chvíli ze sítě. Znovu ji připojte a zapněte.

5100 - došlo k chybě tiskárny. Zrušte tisk tlačítkem "STOP" a vypněte tiskárnu. Zkontrolujte zda se nenachází v zařízení ochranný materiál, zaseknutý papír nebrání v pohybu držáku zásobníku FINE nebo jiné překážky v tisku.


Chybových hlášení s kódem je více a některé souvisejí s podobným problémem, ale došlo k nim při jiném tiskovém úkolu. Proto se můžete setkat pro zaseknutí papíru s kódem chyba 6000.

Při chybě C000 vypněte a odpojte tiskárnu a znovu ji zapojte a zapněte.

Pokud se vyskytne chybové hlášení 5B02 je nutný zásah servisního střediska.


Pokud se váš problém při výše uvedených chybách nevyřeší, obraťte se na podporu výrobce nebo přímo na odpovídající servis společnosti Canon. Pokud je vaše zařízení v záruce obraťte se na prodejce, který vás informuje o dalším postupu v rámci reklamačního pořádku.