Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Přemýšlíte o investování pomocí ETF fondů ?

ETF je zkratka pro "Exchange-Traded Fund", což v češtině znamená "fond obchodovaný na burze". Tyto fondy jsou investiční fondy, které jsou obchodovány na burze podobně jako jednotlivé akcie. ETF fondy shromažďují prostředky od investorů a investují je do různých typů aktiv, jako jsou například akcie, dluhopisy, komodity nebo jiné finanční produkty (již i Bitcoin).

 

    

zdroj foto: Canva

Zde je několik klíčových charakteristik ETF fondů

Diverzifikace

ETF fondy mohou poskytnout investorům diverzifikaci, protože investují do široké škály aktiv.

Likvidita

ETF fondy jsou obchodovány na burze, což znamená, že investor může koupit nebo prodat podíly ve fondu během obchodních dnů.

Nízké náklady

Ve srovnání s některými jinými investičními fondy mohou mít ETF fondy nižší náklady spojené s transakcemi a správou.

Transparentnost a likvidita

Mnohé ETF fondy pravidelně zveřejňují svá portfolia, což poskytuje investorům transparentní pohled na jejich investice.

Možnost obchodovat během dne

ETF fondy umožňují investorům obchodovat během obchodních hodin na burze, což znamená, že mají možnost reagovat na tržní události a měnící se podmínky v reálném čase.

Různé strategie investování

ETF fondy nabízejí široké spektrum investičních strategií, včetně pasivního sledování indexů, aktivního řízení portfolia a investování do různých tříd aktiv.

 

zdroj foto: Canva

 

Kromě základních charakteristik ETF fondů, existuje několik dalších důležitých faktů, které by bylo dobré znát. Existuje mnoho různých typů ETF fondů, které se specializují na různé třídy aktiv, od akcií a dluhopisů až po komodity a alternativní investice. ETF fondy mohou poskytnout investorům přístup k diverzifikaci nejen v rámci jednoho trhu nebo odvětví, ale také mezi různými trhy a aktivy. Při investování do ETF fondů je důležité brát v úvahu náklady spojené s nákupem a držbou podílů ve fondu, jakož i správcovské poplatky. Investoři by měli být informováni o daňových důsledcích spojených s držbou a prodejem ETF fondů, jakož io případných dividendách a kapitálových ziscích. Některé ETF fondy mohou být navrženy tak, aby poskytovaly dvojnásobný nebo dokonce trojnásobný výnos v porovnání s výkonem jejich podkladového aktiva. Tyto fondy mohou být vhodné pro zkušené investory a mohou mít výrazně vyšší riziko. Investování do ETF fondů má své výhody i nevýhody, které je důležité zvážit před rozhodnutím se pro tento typ investice.

Jak je to s nevýhodami investování do ETF fondů

Riziko tržních fluktuací

Stejně jako při jakémkoli investování, ETF fondy jsou ovlivněny tržními fluktuacemi a mohou přinášet rizika ztráty hodnoty investice.

Potenciální obchodní náklady

I když ETF fondy mají nízké poplatky, obchodování s nimi může být spojeno s dodatečnými obchodními náklady, jako jsou provize a rozptýlení cen.

Pasivní správa fondů

Některé ETF fondy sledují pasivní indexy, což znamená, že jejich výkonnost je určena výkonností sledovaného indexu. To může omezit schopnost aktivního řízení portfolia.

Obchodní poplatky

I když jsou náklady na správu ETF fondů obyčejně nižší, mohou vzniknout dodatečné obchodní poplatky při nákupu a prodeji podílů.

Možný tracking error

ETF fondy sledují výkonnost určitého indexu, ale může dojít k chybám ve sledování tohoto indexu.

Potenciální nepřesnost

Některé ETF fondy mohou mít omezenou přesnost při sledování určitých trhů nebo aktiv.

Je důležité popřemýšlet nad svými cíli a tolerancí k riziku předtím, než se rozhodnete investovat do ETF fondů. Před investováním byste měli zvážit svou finanční situaci a konzultovat s odborníkem, pokud si nejste jisti.

Je důležité porozumět těmto výhodám a nevýhodám a zvážit je v kontextu vlastních investičních cílů a preferencí.

Historie ETF fondů

Vstup ETF fondů na burzu se datuje do roku 1993, kdy byly vytvořeny prvními fondy tohoto typu. Prvním ETF fondem, který byl uveden na burzu, byl "Standard & Poor's Depositary Receipts" (SPDR), známý také jako "Spider". SPDR byl založen na indexu S&P 500 a byl obchodován na americké burze NYSE.

Od té doby se trh s ETF fondy výrazně rozrostl a stále se vyvíjí. Dnes jsou ETF fondy obchodovány na burzách po celém světě a existuje velké množství různých fondů, které pokrývají různá aktiva a trhy. Jejich popularita spočívá v jejich likviditě, transparentnosti a možnosti diverzifikace portfolia.

Vstup ETF fondů na burzu poskytl investorům nový způsob přístupu k různým třídám aktiv a zároveň umožnil obchodování s nimi během obchodních dnů, což je velkým rozdílem oproti tradičním investičním fondům.

Nejznámější ETF fondy

Nejznámější ETF fondy zahrnují široké portfolio fondů zaměřených na různé indexy, sektory a třídy aktiv. Mezi nejznámější ETF fondy patří:

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Tento ETF je zaměřen na sledování výkonnosti indexu S&P 500, který zahrnuje 500 předních amerických společností.

2. Invesco QQQ Trust (QQQ)

Tento ETF je zaměřen na sledování výkonnosti indexu NASDAQ-100, který zahrnuje 100 nefinančních společností obchodovaných na burze NASDAQ.

3. iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

Tento ETF poskytuje investorům exponici vůči výkonnosti akcií v rozvíjejících se trzích po celém světě.

4. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Tento ETF poskytuje diverzifikovanou expozici vůči výkonnosti amerického akciového trhu.

5. SPDR Gold Shares (GLD)

Tento ETF je zaměřen na sledování výkonnosti ceny zlata a poskytuje investorům možnost investovat do tohoto drahého kovu.

6. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Podobně jako SPY, tento ETF sleduje výkonnost indexu S&P 500 a poskytuje investorům možnost investovat do předních amerických společností.

Tyto ETF fondy patří mezi nejznámější a nejobchodovanější fondy na světě, a jsou oblíbené mezi investory díky své likviditě, transparentnosti a nízkým nákladům. Každý z těchto fondů poskytuje investiční expozici ke konkrétním trhům, sektorům nebo třídám aktiv, a je důležité důkladně prozkoumat jejich charakteristiky před investováním.

Kauzy o kterých víme

Největší kauza ohledně ETF fondů se týká nepřiměřeného sledování indexu a tzn. "flash crash". Tento incident se udál v květnu 2010, kdy došlo k náhlému a dramatickému poklesu cen mnoha akcií a ETF fondů na americké burze. V tomto případě došlo k výraznému překoupení (nákupu) až nadměrnému nakoupenému tlaku na určitých ETF fondech, což vyústilo do prudkého poklesu jejich hodnot a vedlo ke vzniku „flash crash“. Tento incident způsobil velkou nejistotu na trhu a vyvolal otázky ohledně stability a efektivnosti ETF fondů. Následně došlo k zavedení několika opatření s cílem minimalizovat riziko opakování se podobných situací. Tyto události rovněž zdůraznily důležitost transparentnosti, likvidity a řízení rizika při obchodování s ETF fondy. Od té doby se ETF trh vyvinul a zlepšil, ale "flash crash" zůstává jednou z největších kauz spojených s ETF fondy.

Jeden z největších podvodů ohledně ETF fondů se týkal společnosti nazvané "Barclays Global Investors" a jejich předního ETF fondu s názvem "iShares". Tento případ se udál v roce 2009, kdy společnost Barclays Global Investors (která později přešla pod společnost BlackRock) byla obviněna z manipulace s cenami svých ETF fondů. Podle obvinění společnost údajně uměle zvyšovala ceny svých ETF fondů na trhu, což vedlo k nepřiměřenému zvýhodňování některých investorů a vytvářelo neobjektivní obchodní prostředí. Tento případ vyvolal velký rozruch a zdůraznil důležitost transparentního a férového obchodování s ETF fondy. Tento podvod vedl k důkladnějšímu dohledu a regulaci trhu s ETF fondy a zdůraznil potřebu přísných standardů a kontrol v oblasti finančních nástrojů. Pro investory je důležité být informováni o možných rizicích a podvodných praktikách v oblasti ETF fondů a věnovat patřičnou pozornost výběru důvěryhodných investičních produktů.

ETF fondy jsou populárním nástrojem mezi investory a poskytují široké možnosti diverzifikace a investování do různých oblastí trhu. Je důležité mít na paměti jejich charakteristiky a potenciální rizika při jejich výběru do investičního portfolia.

 

Některé výrazy, které jsme v článku použili

Diverzifikace portfolia - Diverzifikace je strategie řízení a limitování investičního rizika. Rozdělením celé investice mezi větší počet menších investic se sníží angažovanost a riziko plynoucí z jedné konkrétní investice. Investice, které se zkombinují do různorodých aktiv, která navíc spolu minimálně korelují, vedou k výnosům s podstatně nižší volatilitou a celkovým nižším rizikem.

Volatilita - Volatilitou označujeme míru kolísání hodnoty aktiva, nebo jeho výnosové míry. Obecně označuje, jak moc se naměřené hodnoty liší od průměru za určité časové období (měsíc nebo rok). Nejrozšířeněji se využívá na finančních trzích, kde plánujeme zjistit volatilitu ceny nebo ročního výnosu akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, ale také můžeme měřit i volatilitu úrokových měr nebo cen komodit.

Index - Index je ukazatelem nebo měřítkem a ve financích se obvykle vztahuje na statistické opatření změny na trhu s cennými papíry.

Likvidita - Likvidita značí míru, do jaké lze aktivum nebo cenný papír na trhu rychle koupit nebo prodat za cenu, která odráží jeho reálnou, přiměřenou hodnotu. Jedná se o lehkost převodu na hotovost.

Spravované investice - Profesionálně spravované portfolio aktiv.

Marže - Marže jsou peníze půjčené od zprostředkovatelské firmy na investování. Značí to rozdíl mezi celkovou hodnotou cenných papírů držených na účtu investora a výší úvěru od LYNX. Nákup na marži je akce půjčení peněz na nákup cenných papírů.

Tvůrce trhu - Zakladatelé trhu mohou zadávat a upravovat nabídky na nákup, prodej, provádění a zúčtování objednávek.

Tržní riziko - Riziko celkového poklesu trhu.