Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Kancelář a škola

Papír vs E-komunikace a vliv na životní prostředí

„Go Paperless“, „Go Green“ a „Save Trees“ jsou časté výzvy, kterými mnohé organizace povzbuzují své zákazníky, aby přešli na elektronické transakce a komunikaci. Do jaké míry se tyto výzvy zakládají na pravdě, že je elektronická komunikace a digitalizace šetrnější k životnímu prostředí?

Tento typ zpráv vyvolává dojem, že elektronická komunikace je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než komunikace na papíře. To je třeba vidět v širších souvislostech, než přistoupíme k takovému prohlášení bez zohlednění celé životnosti těchto rozdílných médií.

Papír je stále jedinečně obnovitelný a udržitelný produkt. Hlavní surovina, dřevo, se pěstuje a těží pečlivě kontrolovaným a trvale udržitelným způsobem. Můžeme uvést fakt, že evropské lesy, odkud pochází majorita suroviny, se za posledních 15 let rozrostly o plochu o velikosti Švýcarska.

Odvětví IKT (information and comunication technology) představuje 5 - 9 % spotřeby elektrické energie, což je více než 2 % celosvětových emisí skleníkových plynů (stejně jako veškerá letecká doprava). Pokud se to nezastaví, stopa IKT by se mohla do roku 2040 zvýšit na 14 % celosvětových emisí. 

Méně papíru vs větší spotřeba elektrické energie

Zde je třeba říci, že ve snaze o ochranu životního prostředí se zaměřuje na některé faktory a jiné opomíjíme. Právě toto je případ, kdy ve snaze zachraňovat lesy upřednostňují korporace elektronickou komunikaci a snaží se o bezpapírové kanceláře. Je běžné, že se příliš často zapomíná na dopady digitálních technologií. Výzkumy provedené společností Two Sides zjistily, že téměř 60 % evropských spotřebitelů věří, že elektronická komunikace je pro životní prostředí lepší, než komunikace v papírové formě.

Společnosti a jednotlivci stále více využívají „cloudové“ služby. Obrovská „mega datová centra“ uchovávají téměř vše, co děláme online, včetně našich webových vyhledávání, našich příspěvků na sociálních sítích a našich online prohlášení.

 

Z toho vzniká velký problém elektronického odpadu, který enormně narůstá. V roce 2019 bylo toto odvětví zodpovědné za gigantických 53,6 milionu metrických tun elektronického odpadu na celém světě. To je ekvivalent hmotnosti 350 výletních lodí a nárůst o alarmujících 21% za posledních pět let.

V roce 2019 bylo na recyklaci vybráno pouze 17,4 % celosvětového elektronického odpadu (42,5 % v Evropě). Recyklační aktivity však stále nedokážou udržet krok s globálním růstem elektronického odpadu. Neekologické zneškodnění a zpracování narůstajícího toku odpadu představuje značné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.

Suroviny z digitálních zařízení, serverů a generátorů energie jsou často vyčerpatelné, vzácné a neobnovitelné, přičemž je také známým faktem, že jsou obtížně recyklovatelné. 

Greenwashing

 

"Greenwashing je praxí nepodložené nebo zavádějící tvrzení o environmentálních výhodách produktu, služby, technologie nebo firemní praxe."

 

 

Možná jste již slyšeli výraz „Greenwash“ nebo „Greenwashing“ zvaný také „zelený lesk“. Jedná se o jistou formu reklamy, jejímž základem je klamavě uvádějící zelený marketing a zelené PR za účelem přesvědčení veřejnosti, spotřebitele o tom, že produkt, služba, cíle a politika společnosti je šetrná a zaměřená na ochranu životního prostředí.

Často se společnosti snaží záměrně strategií Greenwashingu odpoutat pozornost od vlastních environmentálních nedostatků nebo chyb svých dodavatelů. Ne jednou vidíme společnost, která vkládá podstatně více zdrojů do zelené reklamy, než vynakládá do environmentálně vhodnějších postupů při výrobním procesu. Je hitem posledních let „být zelený“ a vytvářet pomocí zelené reklamní kampaně klamavý obraz ekologické společnosti, která je v podstatě vysoce znečišťující energetická společnost.

Po některých veřejných obviněních z Greenwashingu a zapojení společnosti Two Sides více než 750 největších světových organizací odstranilo zavádějící prohlášení, která říkají, že přechod na digitální komunikaci je pro životní prostředí lepší.

Kdo je Two Sides

V roce 2008 byla založena nezisková globální iniciativa podporující jedinečné udržitelné a atraktivní atributy tisku, papíru a papírových obalů. Vznikla kampaň, která je spoluprací Two Sides a společností v odvětví lesnictví, výroby celulózy a papíru, obalů, inkoustů, předtisku a tisku, konečné úpravy, vydavatelství, obálek a poštovních operátorů.

Two Sides působí v Evropě, Severní a Jižní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Africe. Zakládá své chápání trvale udržitelného rozvoje na definici Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (Brundtlandova komise).

"Udržitelný rozvoj je rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby."

Papír stále ve hře 

Přestože finanční organizace, veřejné služby, telekomunikace a jiné organizace vyzývají své zákazníky, aby přešli na „bez papíru“ ne všichni spotřebitelé vítají přechod na digitál a oceňují papírovou komunikaci. Velké procento tvoří senioři, kteří jsou nakloněni papírové formě komunikace a zasílání faktur, výpisů před e-komunikací.

Průzkum, který provedla společnost Two Sides v roce 2021, zjistil, že 74 % spotřebitelů věří, že by měli mít právo vybrat si, jak budou dostávat komunikaci (v tištěné nebo elektronické podobě) od svých poskytovatelů služeb. Dalších 54 % se domnívá, že by jim nemělo být účtováno více za výběr papírových účtů nebo výpisů a 49 % souhlasí s tím, že když je poskytovatel služeb požádá, aby přešli na elektronické účty a výpisy, a oni tvrdí, že je to lepší pro životní prostředí, je to skutečně o úspoře nákladů. 

zdroj: twosides