Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Typ tiskárny nebo náplně

Modelová řada tiskárny

Modelová řada náplně

Kancelář a škola

Open Data

Určitě jste se již setkali s pojmem Open Data v překladu otevřené data. Jsou to veřejně dostupná data a informace, ke kterým má přístup každý za stejných podmínek. Nejen jejich přístupnost na internetu ve strukturované formě, pro další hromadné strojní zpracování je výhodou, ale i možnost použití. Ta není podmiňována autorskými právy pro použití. Tento druh dat lze použít opakovaně pro jakýkoliv účel komerční i nekomerčním. Hlavním účelem otevřených dat je jejich zveřejnění, jak strukturovaných datasetů veřejné správy.


Pokud to shrneme do několika bodů, tak musí otevřeny data splňovat několik podmínek.

Přístup a dostupnost

Všechny takové údaje musí být dostupné jako jeden celek a v možném případě za přiměřené náklady na jejich reprodukci. Nejideálnějším způsobem je přístup a stažení přes internet. Data musí být také dostupné ve standardní formě s možností editace.

Možnost opakovaného použití a redistribuce (sdílení)

Data musí být poskytnuty za podmínek, které nezabraňují opakovanému použití a redistribuci, sdílení a to včetně sloučení s jinými soubory dat (interoperabilita).
Interoperabilita je schopnost systémů a organizací spolupracovat. V tomto případě jde o schopnost smíchat různé soubory dat.

Univerzálnost

Schopnost každého moci opakovaně používat a znovu distribuovat, sdílet data. Nesmí existovat žádná diskriminace vůči oblastem snažení nebo vůči osobám či skupinám. Nesmějí být povolena nekomerční omezení, které by bránily jejich komerčnímu používání nebo omezení použití na určité striktně vyhrazené účely.

Datasety

Můžeme je formulovat, jak ucelené a samostatně použitelné skupiny spolu souvisejících nebo navazujících údajů, informací. Jsou vytvářené, monitorované a spravované k určitému účelu a podle stejného schématu.

Jaký druh údajů a informací se zveřejňuje ve formě otevřených dat

Otevřená data a přístup k nim se vztahuje na kompletní údaje vytvořené a spravované příslušnými organizacemi veřejné správy s výjimkou údajů, které nesmí být publikovány a to kvůli některých právním předpisům (týká se to osobních údajů a různých utajovaných skutečností a jiné.).


Open Data v kontextu veřejné správy představují

- zveřejnění a zpřístupnění datových zdrojů a to včetně jejich základního popisu každé organizace

- proaktivní bezplatné zpřístupnění těchto údajů neomezenému počtu zájemců

- zpřístupnění údajů ve tvaru umožňujícím další automatizované zpracování, které je dosaženo dodržením stanovených technologických standardů, jejichž základ tvoří používání otevřených a technologicky neutrálních řešení

- dalšímu používání údajů nejsou kladeny žádné legální překážky (tím se myslí jejich zpracování, zveřejnění, sdílení a spojování s jinými údaji)

 

Slovensko má pro otevřené data portál data.gov.sk a Česká republika data.gov.cz. Ten vznikl jako iniciativa pro otevřené vládnutí se záměrem zlepšování vládnutí a správy věcí veřejných a zvyšování transparentnosti, efektivity a odpovědnosti. Obsahem jsou Datasety od povinných osob SR. Přihlášení se povinné osoby na portál a pověření zveřejnění datasetů je podmíněno určitými podmínkami nebo spíše splněním určitého postupu.

Žadatel to může provést pouze elektronicky. Opravena osoba nebo zaměstnanec, který má eID (občanský průkaz s čipem) nebo nastavené zastupování orgánu veřejné moci může zveřejňovat Datasety. Po vložení občanského průkazu do čtečky zadává 6-místný osobní kód. Probíhá komunikace mezi kartou a serverem. Po přihlášení jménem orgánu veřejné moci, který zastupuje vyplní a zkontroluje údaje v elektronické žádosti. Opravení je možné pro danou ale i jinou fyzickou osobu (vyplněním jména, příjmení a rodného čísla). Žádost není potřeba podepisovat, stačí její odeslání. Zpracování žádosti probíhá do 5ti pracovních dnů. Po tomto kroku a schválení žádosti se opravená osoba může přihlásit na portál k prozrazení datasetů.

Open Data jsou přínosem v různých oblastech a využití se otevírá nejen ve veřejných, ale i soukromých sférách. Státy zpřístupňují otevřené data zdarma ve standardních formátech a strukturované formě pro každého. Tento trend má stoupající tendenci i když Slovensko se řadí zatím se svými přibližně 205 svěřenými Datasety někam na konec. Spojené státy americké dosud zveřejnili více než 80 tisíc datasetů. Anglie je někde na úrovni 17 tisíc datasetů. Obrovské možnosti využití zpřístupněných otevřených dat pomáhají transparentnosti. Veřejnost tak může kontrolovat využívání veřejných zdrojů.

Open Data můžeme využívat ve zdravotnictví na sledování výdajů na zdravotnictví a zpracování účtů za lékařskou péči, ale i informacích o lékařích. Další využití mají v realitách, financích, životním prostředí a samozřejmě ve vzdělávání. Z otevřených dat dokáží profitovat nejen lidé, firmy ale i stát. Vše však záleží na ochotě subjektů zveřejňovat takové data a formát v jakém budou zveřejněny.