Kancelář a škola

Minimalismus

Pokud bychom chtěli definovat minimalismus nebo přiblížit jeho význam, měli bychom se vrátit do období 50.let 20.století. Právě tehdy se začal objevovat v umění. Nejprve to bylo sochařství a malířství, později se minimalismus rozšířil do hudby, literatury, architektury, ale také filmu a designérství. Minimalismus byl interpretován jako reakce na subjektivní vnímání abstraktního expresionismu. Základním znakem minimalistických děl byla jednoduchá geometrická forma. V praxi to znamenalo s minimem prostředků dosáhnout maximálního účinku s odstraněním všeho rušivého nebo nepodstatného. Tím se dosáhlo upřímení na podstatný prvek a dosažení intenzivního vnímání. Trochu později se minimalismus přenesl i do filozofie. Jako reakce na konzumní společnost preferoval minimalismus kvalitu před kvantitou. A právě z toho i dnes těží novodobý minimalismus při propagaci udržitelnosti.

 

Za poslední roky se minimalistický styl dostal do podvědomí společnosti hlavně se zmiňovanou udržitelností a snižováním odpadu. Je důležité nehromadit zbytečné věci, které nám nepřinášejí užitek. Minimalismus se dostává do designérství a do našich domů v podobě zařízení obydlí. Ale nejen to, ale také pracovní prostor v moderní kanceláři již stále častěji nese znaky tohoto stylu. Roky, kdy se v malé kanceláři hromadily stohy papírů a knih ve skříních na celou stěnu a hromada pomůcek potřebných i nepotřebných na pracovním stole jsou pryč. Moderní kancelář nese v sobě prvky minimalismu s dorazem na volný prostor a celkovou přehlednost. Minimalismus je víc, než uspořádání v prostoru. Je to v podstatě životní styl, kterým si vytváříme praktické prostředí s několika pozitivními benefity. Mohli bychom říci, že se řídí i určitými zásadami.

 

"Dokonalosti dosáhnete, ne tehdy když už nemáte co přidat, ale když už nemáte co odstranit." – Antoine de Saint-Exupéry

 

Méně je někdy více

Důležité je vzdát se spousty věcí a pochopit, že někdy je méně víc. Neshromažďovat spoustu věcí, ale zaměřit se na to, co opravdu potřebujeme a využijeme. Užitkovost je parametr, který využijete i v domácí kanceláři. Marie Kondo je autorkou knih Kouzelný úklid a Úklid . Její filozofie má základy v uspořádání věcí a detailech. Základní myšlenkou je efektivní úklid a uspořádání věci v prostoru.

Všechno má mít svůj účel

Tady se přesně dostáváme do toho, proč je dobré se obklopit věcmi, které jsou účelné. Poměr mezi tím co chceme, máme a tím co opravdu potřebujeme a využijeme. Pokud nás nerozptyluje a to hlavně v pracovním prostoru mnoho věcí, umíme se lépe soustředit.

Hodně věcí hodně odpadu

Dalším faktorem je, že čím více věcí máme o to více odpadu vyprodukujeme. Zde je dobré přihlížet k udržitelnosti a tím přispět kladně k životnímu prostředí.

Emoce nejsou úměrné s množstvím věcí

Vzdát se někdy nepotřebných věcí je brzy na slzy. Nepotřebné a to co nám neslouží není třeba držet silou mocí a to se týká všeho i věcí. Často to už jen odpoutává pozornost od toho důležitějšího.

 

 

Minimalistický zařízený pracovní prostor nebo jen pracovní kout, jehož součástí je stůl a jedna políčka dají vyniknout prostoru a tomu, co v tom prostoru provádíme. Nemusí nás nic odvádět od soustředění na určitý úkol. Minimalismus je životní styl zaměřený na kvalitu ne kvantitu a snižování odpadu. Netýká se to jen věcí, ale také smýšlení. Je to jistý způsob života, když se snažíme zaměřit na to potřebné a přinést do života jednoduchost. Uznáváme-li minimalismus nebo se o to alespoň pokusíme přijdeme na to, že se uvolníme od potřeb vlastnění, nadměrného nakupování a nekonečného shromažďování. Principem minimalismu je osvobození se od vlastnění a kvantity nahromaděných věcí. Co všechno dokážeme získat minimalistickým způsobem života nebo minimalistickým přístupem.

 

- více svobody a času
- jednodušší organizaci a přehled
- soustředění se na to důležité
- lepší přístup k životnímu prostředí
- volnost od materiálního světa
- řád a více soustředění
- více prostoru

 

V pracovním prostoru to má velké plus v tom, že nás méně rozptylují zbytečnosti a více se dokážeme soustředit na důležité úkoly. Uspořádání v minimalistickém stylu nabízí mnohem větší přehlednost a nestane se vám, že vás budou rozptylovat zbytečnosti. Soustředíte se na to, co má opravdu smysl. Identifikujete to, co má opravdu smysl a ušetříte tím i čas. V konečném důsledku zjednodušíte svůj život , snížíte stres a vytvoříte si přitažlivější prostředí.

 

"Tajemstvím štěstí není hledat víc a nové, ale v rozvíjení schopnosti užívat si méně." – Sokrates