Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Jste připraveni nahlédnout do vize, jak budeme pracovat za 10 let

V posledním období se objevilo několik článků v printových médiích, ale také v online prostoru o předpovědích, jak budeme pracovat přibližně v roce 2030. Skoro všechny vize se shodují v tom, že práce jak ji dnes známe, nebude během několika let existovat. Lidské zdroje budou nahrazovány automatizací, outsourcingem a samo-organizujícími týmy. Svět práce nabude rychle tempo v oblasti digitalizace, automatizace a demografických změn.

Můžeme si představit čtyři odlišné scénáře, jak by mohly společnosti v budoucnu řídit zaměstnance a jak budou lidé manažovat svou práci a kariéru. Tyto scénáře mohou organizacím pomoci v přípravě na to, co přijde. Jedna z možností předpokládá, že svět se vzdálí od kapitalismu a velkých korporací na základě toho, že technologie umožní malým firmám a specializovaným obchodníkům být silnějšími. Případně by se mohl dostat do popředí kolektivismus, protože společnosti dokáží spolupracovat na základě pocitu společné odpovědnosti. Záleží zda zvítězí „já“ nebo se společnosti spojí pro vyšší dobro.

Mnohé prognózy se opírají o čtyři základní verze nebo pokud chceme můžeme říci i světy, jak by mohl pracovní svět v budoucnu vypadat. Nemusí být zákonitě odděleny od sebe. Mohou se prolínat nebo bude práce v budoucnu nést vlivné prvky všech těchto čtyř světů – červeného, modrého, zeleného a žlutého. Jak by tedy mohly tyto verze pracovního světa vypadat?

 

Červený svět inovací

Základní idea červeného světa je postavena na invidualismu a roztříštěnosti. Vyspělé technologie umožní i malým společnostem využívat obrovské množství informací, dovedností a rovněž dopad na kvalitní způsob financování. Všechno to, co bylo dříve (můžeme říci dnes) dostupné jen velkým organizacím posílí a dá neuvěřitelný dosah malým firmám. Inovace spojené s lidským zdrojem se promítnou do řízení a odměňování pracovníků.

Pracovní strategie se bude opírat o outsourcované služby a automatizaci lidských procesů. Trvalá práce na Full Time zanikne nebo přetrvá jen asi pro 10 % pracovní síly. V popředí budou pracovní kontrakty. Automatizace a digitální platformy budou normou nebo jakýmsi standardem při lovení nových talentů. Aplikace a různé nástroje budou upozorňovat organizace, že potřebují nové kapacity nebo dovednosti na základě konverzaci ve firmě.

Talentovaní lidé s určitými dovednostmi po kterých je poptávka budou mít nejvyšší odměny. Pracovní kontrakty budou zahrnovat faktor, jako je duševní vlastnictví a svoboda pracovat. Pracovníci budou odkázáni sami na sebe a identifikaci vlastních nedostatků v dovednostech a rozvoji své odbornosti. Hlavním pilířem pro každého, kdo chce pracovat bude sebe-rozvoj a vzdělávání se. Výkon se bude posuzovat v krátkodobém horizontu, proto bude tento svět pro flexibilní a dynamické lidi, kteří dokáží přinést rychle viditelné výsledky.

 

 

Modrý svět království korporaci

V modrém světě, který je do značené míry inicializován a integrován jsou v centru pozornosti globální korporace. Ty se stávají stále mocnějšími a vlivnějšími. Dosahují úrovně moci jako státy. Jejich hlavním cílem je využijte moci a vlivu na ochranu cenných ziskových marží před konkurencí a novými dravými hráči na trhu.

Na pracovním trhu se rozpoutá boj o top talentované pracovníky. Ti budou mít své vlastní agenty k zastupování a řízení své pracovní kariéry. Lovci talentů a řídicí kapacity budou využívat pokročilé metriky pro předpověď budoucích požadavků pro talenty a pro měření a předvídání problémů s výkonem a optimalizací výkonu.

Dělníci budou kategorizováni a malé skupiny superpracovníků, kteří dokáží maximalizovat svou produktivitu pomocí technik a vybavení budou patřičně oceňováni. Drtivá většina lidí bude bojovat o dočasný job. Společnosti převezmou na sebe služby od vzdělávání dětí, péče o starší, zdravotní péče a podobných služeb, které pocházely ze státních nebo jiných zdrojů. Pro ty, kteří nebudou mít pracovní kariéru bude dostupnost těchto služeb mnohem obtížnější. Pracovní kariéra bude sestávat také ze souhlasu s obsedantním sledováním osobních údajů, údajů zdraví a výkonu v reálném čase. Orwell by se pousmál. Silní jedinci, kteří dokáží odolat neustálému tlaku a stresu budou velmi dobře odměňováni. I když tento svět trochu honí hrůzu, můžeme s určitostí řekl, že jsme už jednou nohou tam.

 

 

Zelený svět zájmu společností o lidi

V této verzi pracovního světa je základem kolektivnost a integrace poháněná potřebou silného sociálního vědomí. Velký důraz je kladen na reakci veřejného mínění a tím pádem se společnosti podílejí na ochraně stále vzácnějších přírodních zdrojů a dodržování přísných mezinárodních předpisů. Firmy prosazují silný etický a ekologický program. Tento svět je postaven na pevných pilířích silného sociálního povědomí, environmentální odpovědnosti, respektování rozmanitosti. Zasazování se za lidská práva a spravedlnost jsou imperativy společnosti.

Řídící strategie organizaci je postavena na roli a chování lidí, kteří mají přímou souvislost s tím, jak úspěšná firma je. Organizace se řídí určitým statusem „lidé a společnost“, kde mají všichni roli strážců značky a přebírají funkce marketingu, společné odpovědnosti a kritické analýzy údajů. Firma je úspěšná do takové míry, jako je nastavena firemní kultura.

A právě v tomto pracovním světě musí zaměstnanci dodržovat vysoké etické standardy a chápat, jak se jejich chování a etika berou vážně. Jejich výkon je posuzován na základě širokospektrálních opatření. Důležitá je zde pracovní flexibilita a podpora pro účast na společensky užitečných projektech. Heslem je chovat se fér k zaměstancům ohledně jejich ohodnocení, rozvoje a pracovních podmínek.

 

 

Žlutý svět, kde jsou lidé na prvním místě

Žlutý svět je kouskem kolektivismu v roztříštěném světě, kde zaměstnanci a společnosti hledají větší smysl a relevanci. Vysoce ceněná je lidskost. Lidé jistým způsobem nacházejí flexibilitu, autonomii a naplnění, že pracují pro organizace se silnými sociálními a etickými zásadami. Hlavním naplněním je přispívat ke společnému dobru.

Strategie této pracovní komunity je řízení základních funkcí, kterou zastávají obchodní lídři, kolektiv nebo je přebírají cechy pracovníků. Dominuje koncept spravedlivého odměňování. Organizace a pracovníci navzájem respektují své potřeby a schopnosti. Konflikty mezi technologií a automatizací na jedné straně a lidskostí a individualitou na straně druhé se zpravidla vyřeší ve prospěch druhé. V tomto světě zákazníci pravděpodobně nepodlehnou automatizaci a společnosti budou nabízet možnosti lidského řidiče na autonomních taxících nebo budou produkty označovat, že je vyrobili lidé a ne stroje. Lidský zdroj bude nad automatizací, robotikou a umělou inteligencí. Tak jako dnes má určitou hodnotu produkt vyrobený ručně, bude mít v budoucnu hodnotu produkt, služba vyrobená lidským pracovníkem.

 

 

Trochu to honí strach, ale musíme si uvědomit, že některé z těchto událostí se mohou opravdu vyplnit. Budoucnost je pod rouškou mlhy a jakákoli vize se může na 100% udát, ale i neudát. Toto jsou jen čtyři vize, jak bychom mohli za takových 10 let pracovat. Možná zde bude za pár let pracovní svět zcela odlišný od těchto vizí. Umělá inteligence, automatizace naplno nastoupí do pracovního světa a lidský faktor bude bojovat o jakoukoli pracovní pozici. Nastat může i opačný scénář, že se lidé střízlivě postaví k technologiím a budou je naplno kontrolovat, aby k prvnímu scénáři nikdy nedošlo.

 

 

Odpovědi jsou dnes v čistě hypotetické rovině. Ale představou si různých scénářů a učiněním kroků k plánování už dnes můžeme čelit budoucnosti práce s určitým náskokem.