Kancelář a škola

Jak třídit a recyklovat plasty

Pokud vlastníte doma tiskárnu, tak se nevyhnete prázdným náplním do tiskárny. Ať už jde o inkoustové kazety, lahvičky na inkoust nebo tonerové kazety, po vyprázdnění je nutná likvidace. Tohoto typu plastů se můžete zbavit několika způsoby. Samozřejmě, pokud máte v sobě alespoň trochu ekologického smýšlení, váš postoj k uhlíkové stopě vám nedovolí jednat jinak, než zodpovědně.

V hlavní roli plasty

Řekněme si o plastech, jako takových obecně trochu víc. Dnes totiž až 80 % obalů je s použitím plastů. Současný životní styl je charakteristický tím, že plasty využíváme až nad rámec nezbytné spotřeby. V celosvětovém měřítku tvorby komunálního odpadu mají více než 7 % podíl. To jsou procenta produktů vyrobených z neobnovitelných přírodních zdrojů (ropy). Přestože mají plasty nízkou hmotnost jejich objem je znepokojivě velký. Recyklace je sice možná, ale v dosti omezené formě. Jejich nezničitelnost v přírodě je vysoká. Samozřejmě, že existuje i metoda spalování plastů, ale z ekologického hlediska má nejvyšší prioritu recyklace a předcházení vzniku plastového odpadu.

Plasty jsou obecně univerzálním materiálem, kterým je možno nahradit mnohem dražší a na výrobu náročnější materiály. Poslední desetiletí se nesly v duchu výroby produktů z plastů v široké škále odvětí. Bez plastů si už neumíme život představit a jsou použitelné skoro všude. Navzdory výhodám plastu je tu i jedna velká nevýhoda, ba přímo alarmující fakt. Plastů je na zemi příliš mnoho a pokud jej již jednou vyrobíme zůstane na zemi mnohem déle, než bychom chtěli. Plast je materiál jehož rozklad je oproti papíru, dřevu a jiným obnovitelným materiálem pomalá, dokonce v některých případech nulová. Opakem je uhlíková stopa, která je v případě plastových materiálů zase příliš vysoká.

Definici plastu bychom shrnuli, jako syntetický nebo polysyntetický polymerační produkt, který je složen z organických kondenzačních nebo přísadových polymerů. Kromě toho obsahují i ​​jiné látky pro zlepšení jejich vlastnosti takzvané plnidla. Hlavní výhodou plastů je variabilita jejich vlastností. Kromě plasticity mají tepelnou toleranci, tvrdost a odolnost, nízkou hmotnost, což je předurčuje pro široké použití v různých průmyslových odvětvích. V dnešní době známe množství plastů, které se vyrábějí různým způsobem.

Již několik let lidstvo bojuje s plasty. Jednak snižováním jejich výroby a nahrazováním jinými materiály pro koncovou výrobu produktů. Dále správnou recyklací plastů pro další používání a ekologickou likvidací. Mnoho výrobců si uvědomilo, že mnoho svých produktů jsou schopni nahradit těmi udržitelnějšími. Udržitelnost a snižování uhlíkové stopy jsou hlavními cíli výrobců v boji proti znečišťování přírody. EU přijala několik opatření na redukci plastového odpadu. Mezi nimi je v rámci strategie plastů i výroba plastových obalů tak, aby byly plně a snadno recyklovatelné.

Strategie pro plasty obsahuje tato opatření:

- vytvoření standardů kvality pro sekundární plasty
- zavedení certifikátů na zvýšení důvěry ze strany zpracovatelů a spotřebitelů
- zavádění pravidel pro minimální obsah recyklovaného materiálu v některých výrobcích
- podněcování členských států na snížení DPH na recyklované produkty
- opatření k redukci plastového odpadu, které zahrnují (zákaz vybraných jednorázových plastů,
omezení používání lehkých plastových tašek a sáčků)

 

 

Třídit, recyklovat ... spalovat?

Třídění je důležité v první fázi, aby se konkrétní plasty vyčlenili od hliníkového a jiného odpadu spadajícího pod plasty obecně. Druhou fází je recyklace plastů na to vhodných.
Recyklace plastů je možná, ale pouze omezeně. Podle typu plastu se zpracovává na různé drti, které lze znovu použít při další výrobě produktů. Takto se například z recyklovaných PET lahví vyrábějí znovu PET láhve nebo textilni vlákna, vázací pásky, blistry. Z recyklovaných fólií, sáčků na smetí a tašek se vyrobí nové fólie. Každý z recyklovatelných plastů získá nové využití. To co se nedá dále použít pro výrobu nového produktu najde uplatnění jako alternativní palivo (spolu se jinými složkami odpadu) do cementáren. V rámci celé EU recyklováno ročně přibližně 30 % plastového odpadu. O něco více ho skončí na skládkách a skoro 40 % ve spalovnách odpadu. Skoro polovina odpadu, která je určena k recyklaci se vyváží do třetích zemí, protože stále máme nedostatek kapacity, technologií, ale i financí na recyklační proces. Nejvíce plastů se vyváželo do Číny, která již dovoz zakázala. Spalování je další možnost, jak nakládat s plastovým odpadem. Jde o takzvané energetické využití, které je poslední možnost za recyklací. Ta je z ekologického i ekonomického hlediska prioritní. Při spalování se uvolňují do ovzduší některé těžké kovy (zinek, kadmium), kterými jsou plasty obohaceny.


Jak je to s náplněmi do tiskáren?

Renovace je výborným způsobem, jak některé plasty dále využívat. Velmi dobrým příkladem jsou inkoustové a tonerové kazety. Po použití, kdy je kazeta prázdná je možné ji znovu připravit pro další používání doplněním inkoustu nebo tonerového prášku. Prodejci náplní často nabízejí i tento typ služby. Originální prázdné kazety vědí spotřebiteli repasovat. V praxi to vypadá tak, že tonerovou kazetu od originálního výrobce rozeberou, vyčistí a pokud je třeba vymění optický válec, čip nebo vymění poškozenou součástku. Následně znovu naplní kazetu tonerovým prachem.

Pokud si nechcete dát renovovat použité kazety musíte se postarat o jejich likvidaci. Samozřejmě, že není vhodné vyhodit prázdné náplně do tiskáren mezi směsný komunální odpad. Lepším řešením je odnést prázdnou kazetu do sběrného dvora nebo sběrného boxu na použité náplně, kde se již o jejich ekologickou likvidaci postarají. Stejně si můžete ověřit u prodejce náplní do tiskáren, či zpětně odebírá prázdné kazety. Některý výrobci tiskáren a náplní již dnes nabízejí programy recyklace tonerových a inkoustových kazet. Jako příklad můžeme uvést společnost Canon, která již od roku 1990 provozuje recyklační program. V rámci toho dodržuje zásadu nulového skládkování odpadů. Zpětně vrácené kazety znovu využívá nebo recykluje. Tento program je nejen jednoduchý, bezplatný, ale i ekologicky odpovědný. V roce 2015 dokonce získala společnost Canon v rámci kampaně ocenění International Green Apple Enviroment Awards. Zlatou medaili si vysloužila za nejlepší postupy, které se týkají ochrany životního prostředí.

Velmi pěkný program týkající se originálních inkoustových a tonerových kazet má i společnost HP. V rámci programu HP Planet Partners se vrácené kazety kombinují s jinými recyklovatelnými materiály (mimo jiné plastovými lahvemi shromážděnými na Haiti). Procházejí vícefázovým uzavřeným procesem recyklace, třídí se a čistí, pro znovu použití při výrobě nových originálních inkoustových a tonerových kazet HP.

Možnosti snižovat uhlíkovou stopu v rámci tiskařského průmyslu je mnoho. Přispět může i koncový spotřebitel správným ekologickým přístupem pro recyklaci a likvidaci náplní do tiskáren.