Kancelář a škola

Jak psát na klávesnici speciální znaky

Určitě se vám při psaní na klávesnici stalo, že jste potřebovali zadat speciální znak a nevěděli jste ho najít nebo použít tu správnou klávesovou zkratku. Klávesové zkratky jsou něco, co využíváme nejen při psaní textu v dokumentech, konverzací, ale i při hrách a grafických programech. Zaměříme se na ty nejpoužívanější znaky a klávesové zkratky v kombinaci "klávesnice a operační systém Windows".

Speciální znaky

Kromě klasických znaků, tedy písmen a číslic používáme i takzvané speciální znaky. Ty jsou součástí operačního systému Windows, jako příslušenství po vyvolání kontextového menu v nabídce start. Tam najdete položku "Mapa znaků". Po rozkliknutí stačí najít požadovaný znak a zkopírovat ho. V takovém případě si nemusíte pamatovat zkratku pro zadávání na klávesnici. Chcete-li rychle aplikovat speciální znak přímo na klávesnici mohou se vám hodit právě tyto pomůcky pro jejich zadávání.

 

 

Zavináč @

Dnes asi nejpoužívanější znak je zavináč @. Ten se používá v emailové komunikaci, ale i při některých službách a sociálních sítích, jako identifikátor takzvaný nick.
Napsání, tedy zvolení znaku @ můžete udělat hned několika způsoby v závislosti na jazykové verze klávesnice. Při anglické klávesnici stačí stisknout klávesu se znakem @. Nachází se v druhém řádku kláves spolu s číslicí 2. Pro CZ verzi klávesnice můžete zvolit pravý ALT + V nebo levý ALT + 64. Pro aplikaci této zkratky musíte použít numerickou část klávesnice na pravé straně. Některé klávesnice na noteboocích, ale také samostatné menší klávesnice numerickou část nemají.

Hashtag (hašteg) - Mřížka #

Tento znak zná určitě každý kdo zná sociální síť Twitter nebo Instagram a jiné. Znovu se nemusíte trápit zapamatováním této zkratky pokud používáte anglickou klávesnici. Znak # naleznete v druhém řádku pod číslicí 3. Pokud máte CZ verzi klávesnice stačí stisknout pravý ALT + X.

Znaky měny €, $ a £

Při psaní měny, jako je euro, dolar nebo libra můžete samozřejmě napsat menu celým slovem nebo použít znak pro danou měnu. Znak eura € zadáte stiskem kláves pravý ALT + E.

Pro dolar je to pravý ALT + ô (ô je na Sk klávesnici druhá klávesa doprava od klávesy ENTER). Dolar je možné napsat i zkráceně, jako USD.

Anglická libra £ má klávesovou zkratku ALT + 0163.

Procento znak %

Procento známe asi všichni. Využíváme ho v matematice. Jedno procento znamená jedna setina z celku. Procento je oficiální zkratka pro zlomek a to znamená že 22 % se rovná 22/ 100. Také pro procento% existuje zkratka, jak ho napsat na klávesnici. Stisknutím pravého nebo levého SHIFT + = (= se nachází na horní číselné klávesnici jako poslední znak).

Závorky ( ), [ ], { }

Závorky známe v několika verzích a pro každé jsou jiné zkratky. Počínaje klasickou, hranatou až po složenou.

Klasická závorka ( )

SHIFT + ä je zkratka pro levou závorku "("
SHIFT + ň je zkratka pro pravou závorku ")"

Hranatá závorka [ ]

Znak hranatá závorka má využití v matematice a programování. Na české klávesnici ji napíšeme zkratkami:

Pravý ALT + F (zkratka je pro levou závorku "[")
Pravý ALT + G (zkratka je pro pravou závorku "]")

Složená závorka { }

Složená závorka, která se používá pro vymezení bloku kódu při programování se píše zkratkami:

Pravý ALT + B (zkratka je pro levou závorku "{")
Pravý ALT + N (zkratka je pro pravou závorku "}")

Lomená špičatá závorka < >

Znak špičatá závorka na klávesnici se v běžných textech často nepoužívá. V matematice ji známe jako vymezení spodní nebo horní hranice uzavřeného intervalu, jako znaménko pro větší nebo menší hodnotu než něco.

Pravý ALT + Y (zkratka je pro pravou závorku ">")
Pravý ALT + & (zkratka je pro levou závorku "<")

Lomítko do prava /

Lomítko do prava se používaný v programování. Nejčastěji se s ním setkáváme při ve webových prohlížečích a v samotném Windowsu, kde lomítko označuje cestu pro daný soubor. Znak pro lomítko do pravé strany napíšeme zkratkou SHIFT + ú (písmeno ú je napravo od písmene P).

Lomítko do leva \

Znak lomítko je používán v programování. Oproti lomítkem z leva do prava se používá méně často. Napíšeme ho zkratkou pravý ALT + Q (písmeno Q je nalevo od klávesy Tab - Tabulátor).

Stupeň Celsia znak ° C

Stupeň Celsia je jednotka pro měření teploty. Jeho tvůrcům Pan Anders Celsius (rok 1742). Na české klávesnici se tento symbol nenachází jeho zkratka je podržení pravý ALT a CTRL a potom na horní klávesnici stiskněte číslo 5 (označení 5 nebo i ť, %). Tato zkratka je pro znaménko ° a následovně musíte napsat velké C, abyste dostali finální podobu ° C.


Kromě těchto znaků můžeme často vyhledávat i základní matematické znaky, jako jsou dělení, násobení nebo označení pro metr čtvereční, metr krychlový.

Znak děleně nebo dělení ÷

 Dělení je jedná z matematických operaci se kterou se setkáváme. Dělení je opak násobení. Na české klávesnici nemá delene samostatnou klávesu a na jeho vytvoření je nutná zkratka pravý ALT + CTRL + ú.

Znak násobení nebo krát ×

Násobení je matematická operace, která je zase přesným opakem dělení. Pro vytvoření používáme zkratku pravý ALT + ä.

Znak sčítání nebo plus (+) nebo odpočítávání minus (-) najdeme na numerické klávesnici. Pokud se na klávesnici nenachází numerická část vytvoříme si je zkratkami.

Levý ALT + 43 (+)
Levý ALT + 45 (-)

 

Metr čtvereční m² a metr krychlový m³

Pro tento znak m2 použijte horní index v editoři dokumentů, jako je například Word.

 

Copyright ochrana známka (Symbol ©)

Symbol copyright se používá jako ochranná známka, která chrání autorská práva daného produktu (text, obrázek, fotografie, brand a mnoho dalších).

Vytvořit na klávesnici ho můžeme zkratkou levý ALT + 0169.

Ochranný symbol ®

Ochrana známka r v kroužku nebo také znak originality, který chrání značku nebo logo najdeme jej skoro na všech produktech. Na klávesnici ho napíšeme zkratkou ALT + 0174.

Ochranný znak ™

Ochranný znak najdete všude kde se v dnešní době pohnete ať už v obchodě nebo na internetu jeho úkolem je chránit loga a názvy společností a firem. Pro vytvoření použijeme zkratku ALT + 0153.

Ampersand &

Označení pro spojení, významové sloučení, které můžeme vnímat jako + nebo anglické and. Používá se při spojení dvou firem se stejnou prioritou.  ALT + C

Hvězdička *

Symbol hvězdičky vytvoříte klávesovou zkratkou ALT + 4 a 2. Na anglické klávesnici stiskněte SHIFT + 8. Hvězdička se používá v typografii k označení dalších dodatečných podmínek nebo vysvětlivek pod textem.


Klávesové zkratky ve zkratce

Klávesová zkratka je kombinace kláves, jejichž současné stisk vyvolá akci, která by nebyla jinak s pomocí klávesnice přístupná. Při jejich vytváření jsou nejdůležitějšími klávesami ALT, CTRL a SHIFT. Klávesových zkratek existuje množství nejen v celém operačním systému, ale i v rámci jednotlivých aplikací. Ty komplexnější často nabízejí dokonce možnost definice vlastních zkratek.

WASD zná každý hráč

Hráči jsou samostatná skupina uživatelů a zkratky v hrách jsou definovány většinou přímo ve hře nebo existuje i několik standardních zkratek nebo spíše kláves s jasným významem. Pro směrový pohyb jsou to klávesy W A S D.

 

QWERTY vs QWERTZ a AZERTY?

Na okraj můžeme zmínit rozložení písmen klávesnice systémem QWERTY nebo QWERTZ. Existenci rozložení AZERTY si nebudu blíže přibližovat vzhledem k tomu, že jde o Francouzské rozložení, které se u nás skoro vůbec nepoužívá. AZERTY má přiřazeno jednotlivá tlačítka é a è. Názvy jsou odvozeny od prvních šesti písmen v horním řádku klávesnice.

 

 

Klávesnice QWERTY byla navržena tak, aby limitovala v minulosti rychlost psaní, protože kolíky psacích strojů se při psaní vysokou rychlostí často zasekávaly. Převzetí tohoto stylu vytvořilo rozložení QWERTY. V Evropě se upravila podle potřeby a vzniklo rozložení QWERZ. Rozdíl je v podstatě ve dvou zaměněných písmenech Y a Z. Jazyk ve kterém píšeme obvykle používají častěji některá písmena a zde vstupuje do hry QWERTY nebo QWERZ, případně AZERTY.