Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Jak postupovat při zaseknutém papíře v tiskárně

Tiskárny nás často v té nejneočekávanější chvíli překvapí chybovým hlášením. Velmi často se můžete setkat s hláškou o zaseknutém papíře nebo o špatném formátu papíru. Dnešní tiskárny jsou konstruovány tak, aby vzniklý problém se zaseknutým papírem dokázal opravit i samotný uživatel. Následuje obecný návod k řešení problémů a odstranění papíru zaseknutého na jednom nebo více místech. Přestože většina moderních tiskáren má podobný design, možná budete muset tyto kroky mírně upravit v závislosti na značce a modelu tiskárny.

 

 

Pokud je to možné, měli byste se vyhnout vytahování zaseknutého papíru zpod předního krytu, protože by mohlo dojít k poškození tiskárny. Namísto toho jej vytáhněte ze zadní části tiskárny nebo zásobníku papíru.

 

Jak postupovat

- Odstraňte papír zaseknutý ve vstupním zásobníku
- Odstraňte veškerý volný papír vstupního zásobníku
- Stiskněte tlačítko Pokračovat na přední straně tiskárny

Pokud se zaseknutý papír odstraní, přeskočte, aby se mechanická část tiskárny mohla volně pohybovat. Pokud problém přetrvává, pokračujte těmito kroky.

- Opatrně odstraňte přilepený papír jeden list po druhém, začněte uprostřed
- Zkontrolujte, zda v tiskárně nezůstaly zbytky papíru

 

Odstranění zaseknutého papíru ze zadní části tiskárny

Pokud se nemůžete dostat k zaseknutému papíru ze vstupního zásobníku, postupujte podle pokynů k odstranění papíru ze zadní části tiskárny. Zadní strana tiskárny má obvykle buď zadní přístupový panel, nebo příslušenství pro oboustranný tisk.
Typ zadního podavače se liší podle značky a modelu tiskárny. Pokud nemůžete najít nebo odstranit zadní přístupový panel, podívejte se na konkrétní podrobnosti na webové stránce výrobce tiskárny .

- Demontáž zadního přístupového panelu
- Najděte západku nebo přístupovou plošku na zadní straně tiskárny při nebo na samotném panelu
- Odstraňte panel a opatrně vytáhněte zaseknutý papír
- Najděte a odstraňte všechny malé kousky papíru
- Nasaďte a zajistěte zadní panel
- Chcete-li odstranit zaseknutý papír, odstraňte příslušenství pro oboustranný tisk
- Současně stiskněte obě tlačítka RELEASE na obou koncích modulu a vyberte jej
- Odstraňte panel a opatrně vytáhněte zaseknutý papír
- Najděte a odstraňte všechny malé kousky papíru, které zůstaly
- Zatlačte modul zpět a zacvakněte jej na místo

 

Pokud problém přetrvává, zkuste následující kroky

- Stiskněte tlačítko na vrchu modulu a otevřete dvířka
- Odstraňte panel a opatrně vytáhněte zaseknutý papír
- Najděte a odstraňte všechny malé kousky papíru, které zůstaly
- Zavřete zadní dvířka modulu

 

Vyjmutí papíru zpod předního krytu

Pokud všechny předchozí kroky selhaly, můžete se pokusit odstranit zaseknutý papír tak, že jej OPATRNĚ a POMALU vytáhnete zpod předního krytu. Tento krok se obecně nedoporučuje a měl by být jen poslední možností, protože by mohl způsobit poškození tiskárny.

 

Tip pro vás

Máte-li laserovou tiskárnu, možná budete muset před úplným přístupem k papíru vyjmout kazetu s tonerem. Ujistěte se, že se mechanismus tiskárny může volně pohybovat. Odpojte tiskárnu od napájení vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Sledujte lištu, abyste zjistili, zda se zcela přesune na pravou stranu tiskárny a zda je mimo dohled. Pokud se mechanismus zasekne, netlačte jej násilím, protože to může poškodit tiskárnu. Pokud je zaseknutý papír odstraněn, přejděte na testovací část tiskárny.

- Opatrně vyjměte inkoustové kazety, tonerové kazety
- Bez vyjmutí zásuvky vyjměte veškerý papír z vstupního zásobníku
- Odstraňte příslušenství pro oboustranný tisk (modul) nebo zadní přístupová dvířka
- Prsty otočte válečky směrem k horní části tiskárny do tří úplných otočení
- Vyměňte příslušenství pro oboustranný tisk (modul) nebo zadní přístupová dvířka
- Vložte kazety
- Zapojte a zapněte tiskárnu

 

Opětovné načítání a testování tiskárny

Po odstranění zaseknutí, odstranění všech zbytků papíru a ujištění se, že se tiskový mechanismus může bez problémů pohybovat, otestujte tiskárnu. Do vstupního zásobníku vložte trochu papíru a zasuňte jej na místo. Vytiskněte testovací stranu provedením autotestu. Samočinný test lze obvykle spustit stisknutím a podržením tlačítka „Pokračovat“ , dokud tiskárna nezačne tisknout.

 

Přetrvávají-li problémy

Pokud tiskárna tvrdí, že papír je stále zaseknutý i po provedení výše uvedených kroků, vaše tiskárna může mít problém s hardwarem. Nefunkční válec nebo části mechanismu podávání papíru mohou způsobit, že tiskárna si bude myslet, že uvízl papír. Někdy pomůže restart tiskárny nebo obnova do továrních nastavení. Pokud ani to nepomůže a chybová hláška se stále objevuje nezbude vám nic, než dát tiskárnu opravit. Vzhledem k nízkým cenám některých tiskáren se u levnějších modelů namísto opravy tiskárny vyplatí koupit novou tiskárnu.

 

Předcházení zaseknutí papíru v tiskárně

Pokud se často setkáváte s uvíznutím papíru, následující kroky vám mohou pomoci tomu předcházet. Pokud má vaše tiskárna zásobník papíru, zásobník nenaplňujte na maximum. Přeplnění zásobníku papíru často způsobuje uvíznutí papíru.


Mnohé tiskárny mají posuvné mechanismy, které umožňují podávání různých typů a velikostí papíru do tiskárny. Pokud posuvník není správně umístěn, může to způsobit zaseknutí papíru.


Použijte standardní kancelářský papír. Přeložený, označený a speciální papír může často způsobit zaseknutí, protože má nepravidelné rozměry. Pokud si nejste jisti, které typy papíru vaše tiskárna akceptuje, podívejte se na dokumentaci k tiskárně.


Pokud používáte fotografický papír, ujistěte se, že používáte správný papír pro váš typ tiskárny. Existují různé typy papíru pro laserové i inkoustové tiskárny. Použití nesprávného typu papíru může způsobit poškození tiskárny.


Tisknete-li více stran, nemíchejte formáty papíru!

Ujistěte se, že papír vaší tiskárny je správně vložen do otvoru nebo zásobníku. Před tiskem zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou nečistoty. Předchozí zaseknutí papíru, roztržený papír, tisk štítků nebo jiné cizí předměty v tiskárně mohou způsobit opakované problémy se zaseknutím papíru.