Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Jak je to se zelenou energií (green energy)

Možná jste už zachytili výraz zelená energie nebo dokonce zelená elektřina. V souvislosti s životním prostředím se tyto výrazy dostávají do popředí stále více. S uvědoměním si našeho vlivu na životní prostředí, si stále více spotřebitelů klade otázku, jak se chovat při spotřebě energií ekologičtěji. Odpovědí je kromě šetření i přechod od konvenčních zdrojů energie k obnovitelným zdrojům. Řešením větší udržitelnosti v elektrické síti je zelená energie. Tady se dostáváme trochu mezi dva pojmy zelená energie a energie z obnovitelných zdrojů

Víte, co je zelená energie?

Zelená energie je v podstatě jakýkoli druh energie, který se vyrábí z přírodních zdrojů. Máme tím na mysli sluneční světlo, vodu a vítr. Mohou často pocházet i obnovitelných zdrojů. Existují určité rozdíly mezi zelenou a obnovitelnou energií. Klíčovou vlastností těchto zdrojů je, že nepoškozují životní prostředí faktory, jako uvolňování skleníkových plynů do atmosféry.

Jak to celé funguje

Zelená energie je zdroj energie, který často pochází z technologií obnovitelné energie, jako je solární energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa a vodní energie. Každá z těchto technologií funguje různými způsoby. Odběrem energie ze slunce, například solárními panely, nebo využíváním větrných turbín či proudění vody na výrobu energie.

Musíme pochopit, že energie, kterou spotřebujeme, je v podstatě směsí zelené, obnovitelné a konvenční energie, a to bez ohledu na to, který produkt si koupíte. Je to proto, že všechny zdroje energie v elektrické síti se při vstupu do distribuční sítě smíchají. Odtud elektřina putuje do domácností a podniků prostřednictvím sítí.

Nákupem zelené energie si nekupujete přímo tuto energii pro svoji domácnost, ale místo toho platíte malou prémii, která pokrývá náklady na přivedení většího množství obnovitelné energie do sítě. Chcete-li mít doma zelenou energii a nemáte prostor, finance na vlastní solární panely, je to nejlepší způsob, jak snížit uhlíkovou stopu spojenou s vaší spotřebou energie.

Pokud chceme zdroj považovat za zelenou energii, nemůže produkovat znečištění, jaké se vyskytuje u fosilních paliv. To znamená, že ne všechny zdroje využívané průmyslem obnovitelné energie jsou zelené. Například výroba energie, která spaluje organický materiál z trvale udržitelných lesů, může být obnovitelná, ale nemusí být ekologická, kvůli CO2 vyprodukovaném při procesu spalování. 

Druhy zelené energie

Existuje několik druhů zelené energie z široké škály zdrojů. Některé jsou vhodné pro specifická prostředí a regiony. Například regiony, kde je vytvořeno prostředí pro větrné mlýny, jiné pro vodní turbíny nebo pro solární panely. Toto jsou hned tři druhy zdrojů.

 

 zdroj foto: pixabay

 

Solární energie

Solární energie je čistým zdrojem energie získávané přímo ze slunce. Hvězdy obecně produkují obrovské množství energie prostřednictvím jaderné fúze. Jedná se o proces, při kterém se menší atomy spojují teplem a tlakem, aby vytvořily těžší atomy s množstvím energie emitované v procesu. Tato energie se k nám dostává prostřednictvím slunečního záření, které můžeme přeměňovat na využitelnou elektřinu.

Solární panely jsou nejběžnější formou získávání sluneční energie. Jsou to panely, které obsahují fotovoltaické články. Sluneční světlo dopadá na tyto články, ty je zachycují a přeměňují na elektřinu. Proud pak přechází přes invertor, aby se změnil na střídavý proud. Odtud se může použít k napájení domácností nebo přidat do mixu distribuční sítě.

 

Větrná energie

Větrná energie je energií, za kterou stojí příjem slunečního záření a rotace země. Větry jsou způsobeny nerovnoměrným zahříváním atmosféry. Vznikají v důsledku vyrovnávání tlaku oblastmi s různým atmosférickým tlakem. Větrné turbíny se třemi lopatkami jsou nejčastěji spojeny s větrnou energií. Odlišně od sluneční energie fungují na poměrně jednoduchém principu. Vítr otáčí lopatky turbíny, která otáčí vnitřní rotor. Tento rotor následně pohybuje hlavním hřídelem, který roztáčí generátor a vytváří tak elektřinu. Navzdory síle větru pro výrobu dostatečného objemu elektřiny jsou zapotřebí velkoplošné větrné farmy.

 

Vodní energie

Tato energie se vyrábí z tekoucí vody. Nejlepším způsobem je nechat přetékat vodu přes úzkou cestu a zvýšit tak její energii na metr čtvereční. Když uskladňujeme vodu v přehradě nebo nádrži, tak gravitační potenciální energie tiskne vodu přes vtok velkou rychlostí. Po jejím uvolnění silný proud roztáčí turbínu a ta aktivuje generátor a vyrábí elektřinu. Vodní elektřina má vysokou účinnost a díky tomu je jednou z nejpopulárnějších forem zelené energie, která zabraňuje uvolnění množství skleníkových plynů do atmosféry.

 

Bioplyn

Bioplyn není jen zdrojem zelené energie, ale využívá také naše odpadní produkty. Bioplyn vlastně vzniká jako vedlejší produkt při rozkladu organické hmoty, který pochází z materiálů, jako jsou odpadní vody, potraviny, zemědělský odpad a hnůj. Všechny tyto materiály jsou skladovány v nádobách bez kyslíku, což způsobuje jejich fermentaci a produkci metanu, oxidu uhličitého, jakož i jiných plynů. Takto vyrobený metan se prodává a používá k vytápění domácností, výrobě elektřiny a pohonu vozidel. Takto umístěný odpad v bioplynové digestoři se stává hnojivem bohatým na živiny, které je ideální pro farmy a pro domácí použití.

Biomasa

Tak jako bioplyn, i biomasa je zdrojem zelené energie, která pochází z rostlin a živočichů. V podstatě obě obsahují energii uloženou ze slunce, často ve formě cukru nebo celulózy. Ve skutečnosti, pokud jde o přeměnu biomasy na využitelnou energii, velká část tohoto materiálu se vyrábí na bioplyn, jakož i na kapalná biopaliva včetně etanolu a bionafty. Ostatní pevné materiály, jako je dřevo, se mohou spalovat samy o sobě na vytápění budov i na výrobu elektřiny. Elektrárny na biomasu využívají k výrobě energie dřevní odpad, piliny a hořlavý organický zemědělský odpad. Při spalování těchto materiálů se sice uvolňují skleníkové plyny, ale tyto emise jsou stále mnohem nižší než emise z paliv na bázi ropy. 

Hlavní pozitiva zelené energie

Hlavními pozitivy je snižování emisí uhlíku, předcházení dalšímu poškozování životního prostředí. Slunce každý den poskytuje naší planetě více než dostatek energie k napájení celé zemi. Bohužel současné technologie, které známe, nejsou dostatečně účinné na to, aby je přeměnily na elektrickou energii a pro mnohé je nákladově efektivnější používat jiné tradiční zdroje. Ekologický přístup znamená více financí do projektů solární, větrné a jiných obnovitelných zdrojů energie, vytváření technologií pro lepší využití obnovitelných zdrojů kolem nás. Kromě přínosu zelené energie na životní prostředí může vést i stabilním cenám energie. Tyto zdroje nejsou až na tolik ovlivněny geopolitickou krizí, neboť se často vyrábějí lokálně. Zelená energie představuje také nízkonákladové řešení energetické potřeby v mnoha částech světa.

Je zelená energie důležitá?

V minulosti jsme spoléhali na uhlí, ropu nebo petrolej, které nám poskytovaly energii. Pro budoucnost naší planety je zelená energie velmi důležitá. Můžeme s určitostí říci, že je to budoucnost, která nabízí čistší alternativu k jiným, dnes používaným zdrojům. Fosilní paliva neposkytují udržitelné řešení pro energetické potřeby lidí. 

Zelená elektřina pro vaši elektrickou zásuvku

Dnes již mnohé společnosti nabízejí zelenou elektřinu s certifikátem (100% garance původu výroby). Garantují, že nákup pochází od výrobců, kteří ji vyrábějí z obnovitelných zdrojů. Pokud si koncový spotřebitel koupí zelenou elektřinu samozřejmě, že do zásuvky mu proudí stejný typ elektřiny, jako každému jinému.

 

Tak o co přesně jde? V elektrické síti proudí mix elektřiny z různých zdrojů, ale čím více bude té zelené, tím pozitivnější dopad to bude mít na životní prostředí. V době klimatických změn je snižování uhlíkové stopy i takovýmto způsobem, tím správným krokem k zelené energetické neutralitě. Jedná se o významný ekologický posun pro budoucnost naší planety.