Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Jak editovat naskenovaný dokument

Skenování dokumentů a obrázků je dnes běžná věc, kterou provádíme na multifunkčních tiskárnách nebo samostatných skenerech. Pokud nám vyhovuje přesná kopie naskenovaného dokumentu, nic víc nemusíme řešit. Někdy nastane situace, že takový naskenovaný dokument potřebujeme ještě dodatečně upravit. Jak si poradit v takovém případě? S vhodnými programy v pc můžete i naskenovaný dokument dále editovat. Asi nejznámějšími jsou Adobe Acrobat a ABBYY FineReader.


Pomocí programu ABBY FineReader můžete dokument nebo obrázek skenovat do různých formátů. Po otevření na kartě "skenovat" vyberte "nová úloha" a následně vyberte do jakého formátu se skenovaný dokument uloží.

Na výběr máte

Skenovat do editoru OCR vám otevře sken v programu OCR Editor s rozšířenou konverzací a ověřením

Díky tomu budete moci do naskenovaného dokumentu ručně kreslit a upravit oblasti rozpoznávání. Dále kontrolovat rozpoznaný text s možností učení ABBYY FineReader rozpoznávat i nestandardní znaky a písma. V rámci editace můžete využívat pokročilé nástroje pro zjištění nejlepších výsledků OCR.

 

Skenování do souboru PDF vám vytvoří soubory PDF ze snímků získaných ze skeneru

Pokud zvolíte úlohu skenovat do souboru PDF víte si nastavit konverzi, která určuje vzhled a vlastnosti koncového dokumentu. Výstupní kvalitu můžete ovlivnit výběrem z možností:

- zvolit nejlepší kvalitu snímků, která zachová rozlišení obrázků
- vyvážené nastavení, které zmenší velikost souboru PDF bez viditelné ztráty kvality obrázků
- kompaktní velikostí získáte soubor malé velikosti, ale se snížením kvality obrázků
- vlastní nastavení přizpůsobuje ukládání obrázků

Další možností, kterou můžete využít je vytvořit dokument PDF/ A. to vám zaručí, že budou dokumenty kompatibilní s formátem PDF/ A. Pokud potřebujete použít kompresi pro smíšený rastrový obsah můžete k tomu využít kompresi MCR. Při skenování do formátu PDF nechybí ani možnost rozpoznání textu na snímku (automatické spuštění OCR). V rámci editace můžete využívat i nastavení předběžného zpracování snímku (naskenovaný dokument).


Skenovat do aplikace Microsoft Word vám vytvoří dokumenty aplikace Microsoft Word ze skenovaných dokumentů

Tento typ formátu víte nastavením konverzace pro určení vzhledu a vlastností ovlivnit možnostmi, jako jsou:

- zachování formátování (přesná kopie, upravitelná kopie, formátovaný text, pouze text)
- jazyky OCR
- zachování obrázků ve výstupním dokumentu
- zachování záhlaví, zápatí a čísla stran
- nastavení předběžného zpracování snímku
- další možnosti (rozšířené nástroje)


Skenovat do aplikace Microsoft Excel vám vytvoří dokumenty aplikace Microsoft Excel ze skenovaných dokumentů

Pokud používáte sadu Microsoft Office máte možnost skenovat do aplikace Microsoft Excel. Po zadání nastavení konverzace máte možnosti:

- zachování formátování (typ pásma, velikost a formát odstavců se zachová) nebo pouze text (použije se jedno písmo a zachovají se pouze odstavce)
- jazyky OCR
- nastavení formátu XLSX (zachování obrázků nebo vytvořit samostatný list pro každou stranu)
- nastavení předběžného zpracování snímku
- další možnosti


Skenování do souboru s obrázky vám vytvoří dokumenty, které obsahují pouze snímky ze snímků získaných ze skeneru

Při tomto typu skenování do obrazového souboru máte ně výběr několik formátů. Po výběru formátu TIFF můžete naskenované snímky zkomprimovat a tím zmenšit velikost souboru. Různé metody komprese mají odlišnou ztrátu kvality snímku. Proto je třeba při volbě zohlednit dva faktory a to kvalitu snímku a výslednou velikost souboru.

V programu ABBY FineReader může zvolit tyto metody komprese:

Packbits - bez ztráty dat pro kompresi černobílých skenů

JPEG (formát JFIF) - metoda pro použití na kompresi snímků šedé a barevné fotografie. Jde o výraznější kompresi s určitou ztrátou dat. Může způsobit rozmazání a ztrátu saturace barev

ZIP - nezpůsobuje ztrátu dat a vhodná je pro snímky, které obsahují větší oblasti s jednou barvou

LZW - bez ztráty dat, vhodná při snímku s vektorovou grafikou a v odstínech šedi

 
Skenovat do jiných formátů vytvoří dokumenty v jiných žádaných formátech, jako jsou odt, pptx, epub a html ze skenovaných snímků

Poslední možností je skenování do jiných formátů. Mezi ty patří formáty PPTX, odt, html, epub, FB2, rtf, txt, CSV, djvu.


Pokud jste si již vybrali formát do jakého chcete naskenovaný dokument uložit můžete si nastavit parametry skenování. Před skenováním se samozřejmě víte v náhledu podívat na ukázku, jak bude dokument vypadat. Pak už stačí jen vybrat, kam se má dokument uložit.

Pro editaci je v podstatě důležitý OCR editor (Optical Character Recognition). Na základě optického rozpoznávání znaků umí pracovat se snímky, konverzovat je do upravitelných formátů. Program obsahuje zabudované automatické úkoly s možností vytvořit si vlastní ze široké nabídky dostupných kroků. Kromě toho najdete v programu ABBYY FineReader i nástroj ABBYY Hot Folder, plánovací aplikaci pro zpracování dokumentů v době, kdy počítač nepoužíváte.


Druhým programem, který vám může při úpravě naskenovaných dokumentů pomoci je Adobe Acrobat. V programu můžete upravovat text a obrázky naskenovaných dokumentů PDF. Umíte si jednoduše změnit vaše naskenované dokumenty na upravitelné dokumenty PDF. Když otevřete naskenovaný dokument, který chcete upravit, tak aplikace Acrobat automaticky spustí OCR na pozadí a převede dokument na editovatelný obrázek a text se správně rozpoznaným písmem v dokumentu.
 
Možnosti editace jsou široké díky bohaté nabídce nastavení

- nastavení výchozího písma pro přidávání a úpravu textu
- přidávání nového textu
- editování (změna, výměna a odstranění textu)
- volba formátu písma (změna písma, velikost písma, mezery mezi řádky, šířka tahu nebo barvy)
- přemístění, otočení a změna velikosti textového bloku
- zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí textu
- přidávání anotace a kreslené označení na zvýraznění textu
- přidávání a úprava očíslovaného seznamu nebo seznamu odrážkami


Kromě těchto dvou programů existují i ​​jiné, které pomocí OCR (optické rozpoznávání textu) dokáží naskenovaný dokument editovat.

Pokud se rozhodnete naskenovat dokument v mobilním zařízení můžete tak učinit pomocí aplikací. Některé nabízejí možnosti podtržení, vlastní skici a výběr formátu v jakém naskenovaný dokument uložíte. Nějaké rozsáhlé editování však nenabízejí.