Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Jak daleko je umělá inteligence v tiskařském průmyslu

Musíme přiznat, že umělá inteligence a strojní učení nabraly v posledním období rychlejší růst a vývoj, než jsme si uměli představit. Vidíme, jak jsou implantovány v širokém spektru odvětví. Jak na tom je tiskařský průmysl a výrobci tiskáren a vliv AI-umělé inteligence a strojového učení?

Přestože AI ještě není v tiskařském průmyslu tak daleko, jak v jiných odvětvích pomalu si společnosti již připravují půdu pro větší příležitosti využití AI. Kde všude v odvětví tisku najde AI a strojní učení využití?

 

Automatizace tisku

Pro tisk je automatizace důležitá stejně, jako v každém jiném odvětví. Tam, kde firmy vykonávaly úkoly (zadávání úkolů, údajů, zabezpečování kvality, migrace dat aj.) manuálně si tyto úlohy dokáží automatizovat a snížit tím náklady, zvýšit kvalitu a rychlost tiskového procesu.

Společnosti, které se snaží o využití automatizaci tisku mohou pomocí RPA (Robotic Process Automation) softwarové technologie vytvářet softwarové roboty a roboty strojového učení, které napodobují, učí se a provádějí procesy založené na určitých pravidlech.

Přestože je RPA vysoce efektivní nedokáže se sama učit bez přesně naprogramovaných pravidel. To je rozdíl mezi touto technologií a AI, která se sama učit dokáže. Pokud však zkombinujeme obě tyto technologie, výsledek může být vysoce výkonný.

Základem fungování je to, že RPA se zabývá strukturovanými daty. Umělá inteligence shromažďuje poznatky z nestrukturovaných a polostrukturovaných údajů a konvertuje údaje do strukturované podoby, aby jim RPA porozuměla. Ve společné kombinaci AI a RPA dokáží pomoci při provádění různých manuálních úloh včetně zpracování objednávek, tisku, hodnocení atp.

Automatizace je nutností pro tiskařské odvětí, které chce být připraveno na budoucnost. Pro zautomatizování byznysu web-to-print, tiskové ERP může představovat vynikající řešení pro firmy a jejich zefektivnění a optimalizaci pracovního toku tisku.

Bezpečnost s AI a strojním učením 

Ani tiskařský průmysl se nevyhnul kybernetickým útokům a proto klade velký důraz na bezpečnost tisku, zařízení a služeb. Odstrašujícím případem byl kybernetický útok v polygrafickém průmyslu v roce 2017. Ve společnosti PIP Printing Company došlo k narušení bezpečnosti online, kdy bylo odhaleno 400 GB vysoce citlivých údajů. Údaje zahrnovaly informace o kreditních kartách, čísla sociálního pojištění, právní podání a další.

Ochrana proti takovým útokům je pro tiskařský sektor klíčová a právě AI může být velkou pomocí. Všude tam, kde se zachází s obrovským množstvím údajů o zákaznících ve svých tiskárnách, je obtížné znát zdroj malwaru. Právě tam může AI-umělá inteligence monitorovat údaje a rychle reagovat na jakoukoli hrozbu . Rovněž může AI pomocí technik čištění údajů a nepřetržitého auditu technik ochrany údajů chránit společnost a klienty.

Vezmeme-li v úvahu, že kybernetické útoky narůstají exponenciálním tempem je ochrana tiskáren před potenciálními hrozbami dnes již nezbytností. Využívání technologie AI se strojním učením poskytne síťovou analýzu a detekci hrozeb v reálném čase.

Prediktivní údržba snížení neplánovaných prostojů

Účelem prediktivní údržby je monitorovat výkon a stav zařízení a eliminovat pravděpodobnost poruch. Prediktivní údržba využívá techniky monitorování stavu ke sledování výkonnosti aktiv, zjišťování chyb a jejich opravu. Tiskařské společnosti využívají prediktivní údržbu ke zvýšení efektivity. Tisková zařízení obsahují integrované senzory, které shromažďují a skenují údaje o různých chybách. Největší výzvou však je, že tiskové senzory dokáží jen předvídat chyby a ne regulovat údaje, které generuje tisková zařízení.

Umělá inteligence dokáže zvýšit výkon prediktivní údržby přidáním více typů dat (audio, video nebo obrázky) ke stávajícím údajům ze senzorů. Například přidáním zvukových dat senzory zachytí zvuk a vibrace pomocí metod hlubokého strojového učení. Tím mohou předpovědět, zda tiskové zařízení brzy selže nebo ne.

Podpora personalizace v tiskařském průmyslu

Další oblastí, kde má umělá inteligence velkou hodnotu je zlepšování služeb zákazníkům na základě poskytování přizpůsobených zkušeností. Pomocí umělé inteligence a strojního učení se shrnují získané poznatky z údajů k předpovídání toho, co zákazníci chtějí. Může to být poznatek, jaký obsah by chtěli vidět nebo o jaké produkty by měly největší zájem.

Existuje několik způsobů, jak může být personalizace založená na umělé inteligenci užitečná:

- Chatboty poháněné AI, které poskytují přizpůsobený tok konverzací, aby vyhovovaly potřebám jednotlivých návštěvníků.

- Vyhledávače poháněné AI mohou být cenné při nabízení přesnějších a přizpůsobenějších výsledků.

- Odesílání přizpůsobených mobilních upozornění na zlepšení zapojení.

V každém odvětví, včetně tisku, je personalizace klíčem k tomu, abyste získali zákazníky.

Snížení chybovosti tisku a zlepšení kvality pomocí AI

Například máte firmu pro potisk triček a chcete vytisknout určité množství kopií. Vyskytl se problém s tiskovým softwarem nebo se může vyskytnout problém s kvalitou obrazu, zásobou inkoustu, počtem kopií atp. S umělou inteligencí si můžete být jisti, že chyba nezpůsobí až tak mnoho problémů. Umělá inteligence totiž může v reálném čase upozornit na problémy dříve, než se opravdu vyskytnou.

 

Využití AI v marketingu

Ani marketing nezůstal bez využití umělé inteligence. I tam může AI pomoci tiskařským firmám optimalizovat a zrychlit různé marketingové úkoly. obrovskou výhodou umělé inteligence je personalizace. Spousta firem používá Ai k přizpůsobování svých webových stránek, e-mailů a jiného mediálního obsahu pro zlepšení služeb zákazníkům. Umělá inteligence dokáže monitorovat a shromažďovat údaje v reálném čase. Prodejcům to pomůže činit inteligentnější a rychlejší rozhodnutí.

Nejčastější využití umělé inteligence v rámci cíleného marketingu tiskařských firem patří:

Customer insight s podporou AI

Jedná se o údaje, které poskytnou lepší pochopení postoje zákazníka. Tyto informace mohou být následovně použity k získání lepšího přehledu o potřebách a preferencích zákazníků. To v konečném důsledku pomůže vytvořit lepší zkušenosti, posílit vztahy se zákazníky a zlepšit prodej. AI může být nápomocná také k získávání informací o zákaznících. Průzkum trhu tak usnadní shromažďování informací a analýzy rychleji a efektivněji. Pomocí údajů shromážděných algoritmy může firma vytvářet zákaznické persony a činit rozhodnutí více zaměřená na zákazníka.

Inteligentní správa obsahu e-mailů

Při tvorbě a plánování e-mailů pro různé segmenty zákazníků, nedokážete doručit přizpůsobené e-maily každému. I s tím si poradí umělá inteligence. Dokáže dělat přesnější předpovědi a dávat doporučení, čímž rozšiřuje možnosti prostřednictvím e-mailového marketingu.

Vylepšený PPC marketing pomocí AI

PPC je náročné na práci a vyžaduje pravidelnou správu tabulek. Využití AI v tomto časově náročném procesu může snížit lidské chyby a zlepšit výsledky. Algoritmy strojního učení s technologií založenou na pravidlech mohou pomoci najít nové způsoby optimalizace klíčových slov, cílení, cenových nabídek atp.

Umělá inteligence v tiskařském průmyslu již funguje a mnoho společností se k používání AI přiklání. Firmy začaly pomalu ale jistě připravovat svůj byznys do budoucnosti. Investice do technologií a těch správných technických nástrojů jim pomohou v mnoha úrovních zefektivňovat procesy tisku.

Dobrým příkladem je společnost XEROX, která využívá umělé inteligence v pěti zajímavých případech:

Smart Algoritmus

Pomocí softwaru Xerox FreeFlow dokáže hledat různá rozložení dokumentů, optimalizuje vyřazování, aby se minimalizoval odpad při tisku.

Direct Mail and Catalogs

Díky většímu počtu údajů o e-mailech příjemců, které jsou k dispozici umí vytvářet relevantnější dopisy s údaji, které mohou automaticky upravovat obsah úkolů pro příjemce.

Aplikace Job Submissions

Tento inteligentní software Xerox FreeFlow dokáže monitorovat, která tisková zařízení jsou zaneprázdněna, a nasměrovat nové úlohy na dostupná tisková zařízení.

Samokontrola

Tiskárny, jako například modely iGen 5, se kontrolují pomocí několika senzorů. Tyto informace se používají k provedení úprav v procesech v reálném čase pro věci, jako je zarovnání papíru a kvalita obrazu. Tato automatizace poskytuje nejlepší výsledky tisku bez potřeby lidského zásahu.

Údaje o tisku

Možnost odeslat údaje zpět společnosti Xerox pomocí nástrojů a algoritmů pro analýzu, srovnání s očekávaným výkonem a identifikaci softwarových aktualizací nebo úprav, které musí provést technici. Prediktivní analýza, která určuje servisní požadavky před poruchou zařízení. To vše znamená, že složitější úlohy se zautomatizují a tisková zařízení budou produktivnější s rychlejší obsluhou. Umělá inteligence může dát tiskařskému byznysu skvělou příležitost využít online data nebo vytisknout katalogové či cílené bulletiny v závislosti na tom, které webové stránky zákazník prohlížel.

 

To vše a v budoucnu mnohem více může přinést umělá inteligence do tiskařského průmyslu a nejen do něj samozřejmě.