Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Hologramy a haptika: 6G - krok do světa komunikace

Ještě jsme si pořádně neuvědomili, co všechno nám přináší 5G síť a už se mluví o implementaci nové, z pohledu výzkumů, revoluční 6G technologii . Od 4G, kde bylo cílem zrychlit komunikaci přes 5G, která byla zaměřena nejen na rychlost, ale také obsáhnout internet věci IoT a připravit se na umělou inteligenci se dostáváme k 6G, která nás dostane nejen k efektivnějšímu využívání Ai, ale měla umožnovat i přesnou replikaci objektů z reálného světě. to co nejvíce rezonuje s 6G je rozšířená realita, haptika a prostorové hologramy.

Představte si tele-konferenci, ale s hologramy. Nebo si představte webové stránky a mediální výstupy na internetu, které vám umožní vytvářet haptické spojení (tj. ty, které zahrnují dotek, zrak a zvuk). Výzkumníci, kteří studují budoucnost bezdrátové komunikace šesté generace (6G), nyní nastiňují možnosti, nebo spíše vize pro druhy technologií, které by budoucnost 6G mohla přinést.

Technologie 6G se bude vyznačovat nízkými latencemi a ultravysokými frekvencemi, přičemž rychlost přenosu dat bude ultrarychlá. Existuje studie, která se přiklání k tomu, že zvážením výzev a technických požadavků sítí nové generace a předpovídáním některých technologických možností, v tomto kontextu je již prakticky realizovatelné.

Nasazení aktuálně nejrychlejší sítě 5G nabírá rychlost po celém světě, v tomto bodě se více do centra pozornosti dostanou následující generace bezdrátových technologií. Tento přirozený pokrok již otevírá možnosti nahlížet na nové trendy v oblasti technologií a požadavků spotřebitelů. Když se podíváme na 6G, skutečně se díváme na obrovsky propojené společnosti, dokonce o krok nad rámec toho, co dokáže 5G, jako je například holografická komunikace v reálném čase.

Pomocí hologramů jako komunikačního prostředku se nositelná zařízení snímající emoce schopná monitorovat naše duševní zdraví, stanou stavebními kameny sítí budoucnosti.

 

zdroj foto: Canva

 

Studie nastiňuje to, co nazývá „high-fidelity holografická společnost“, ve které „holografická realita umožní vzdáleným uživatelům (být reprezentováni) jako pokročilá realita. Například technici provádějící vzdálené odstraňování problémů a opravy, lékaři provádějící vzdálené operace a vylepšené dálkové vzdělávání ve třídách by mohli mít prospěch z vykreslování hologramů. Autoři studie poznamenávají, že zatímco 4G a přenosové rychlosti 5G nemusí umožňovat takové technologie, tak 6G ano. Právě vzhledem ke skutečnosti, že „holografické obrázky budou potřebovat přenos z více úhlů pohledu, aby se zohlednily variace sklonů, úhlů a pozic pozorovatele vzhledem k hologramu.“ Dokonce i jednoduché telefonické rozhovory mohou zahrnovat novou úroveň multimediálního zážitku. To by poskytlo mnohem bohatší zážitek , jako zvukový hovor nebo videohovor, který momentálně dokážeme vést. Tato pokročilá realita by posunula hranice rozšířené a virtuální reality, čímž by se otevřely nové možnosti.

Další perspektivní možnost, kterou studie uvádí, zahrnuje to, co nazývají haptický internet. „Věříme, že do hologramů se mohou integrovat různé smyslové zážitky,“ píší autoři. Za tímto účelem se používání hologramů jako komunikačního prostředku, nositelných zařízení snímajících emoce, které jsou schopny monitorovat duševní zdraví, usnadňovat sociální interakce a zlepšovat zkušenosti uživatelů, stanou stavebními kameny sítí budoucnosti.

Další spoluautor studie, věří, že 6G zkonsoliduje internet dovedností nebo schopnost přenášet dovednosti přes internet. Nyní to dokážeme udělat se zvukem a videem, ale nemůžeme se dotýkat přes internet nebo přesouvat předměty. Konsolidace edge computingu, robotiky, Ai, rozšířené reality a 6G komunikace to umožní. Tento internet nové generace by měl demokratizovat dovednosti stejným způsobem, jakým internet demokratizoval informace.

 

zdroj foto: Canva

 

Předpokládá se, že 6G přinese lepší komunikaci mezi čipy. Když se dostaneme na 200 Gbps nebo více, tak kabelová připojení jednoduše nedokážou držet krok. Při přecházení k vyšším rychlostem přenosu dat, vyšší rychlosti zpracování jsou bezdrátová propojení jedním ze způsobů, jak lze tuto překážku překonat. To také znamená zvýšenou spolehlivost, protože bezdrátová připojení nejsou ovlivněna otřesy nebo vibracemi, a nižší náklady, protože výměna kabelů může být dražší, než jen nasazení bezdrátových vysílačů a přijímačů na čipy.

Další případy použití zmíněné v dokumentu zahrnují to, co nazývají extrémně vysokorychlostní „informační sprchy“ hotspoty, kde lze zažít rychlost přenosu dat terabit za sekundu – mobilní okrajové výpočty a vesmírně-pozemské integrované sítě. Autor studie zároveň varuje, že je třeba provést spoustu výzkumu předtím, než začne skutečný proces standardizace. 

Vědci tvrdí, že s nárůstem 6G na terahertzové frekvence budou obrovské výzvy i při budování nového hardwaru. Pro rychlejší zařízení budou zapotřebí i lepší polovodičové technologie. Je zde však řada dalších výzev, včetně spotřeby energie.

S frekvenčními pásmy, které se pohybují ve stovkách gigahertzů, dokonce i základní věci, jako jsou obvody a substráty pro vývoj obvodů, jsou mimořádně složité. Uvést všechny tyto věci do pořádku a přejít od detailů na základní úrovni až po sestavení systému bude podstatně obtížnější. Studie se proto pokouší prozkoumat kompromisy zahrnuté v každé futuristické technologii.

Autoři zdůrazňují, tato studie není komplexním nebo definitivním popisem možností a omezení 6G, ale spíše dokumentací dosavadního výzkumu a zajímavými směry pro technologie 6G, kterými by se budoucí výzkumníci mohli ubírat. Nejen tato studie, ale i další založené na výzkumech a vývoji předpokládají, že 6G by mohlo být spuštěno v roce 2030.

Zatím se uskutečnilo několik počátečních diskusí o definování technologie, aktivity výzkumu a vývoje (R&D) 6G začaly vážně v roce 2020. 6G bude vyžadovat vývoj pokročilých mobilních komunikačních technologií, jako jsou kognitivní a vysoce bezpečné datové sítě. To bude vyžadovat i rozšíření spektrální šířky pásma řádově rychleji než 5G.

Čína spustila testovací satelit 6G vybavený terahertzovým systémem. Technologičtí giganti Huawei Technologies a China Global údajně plánují podobné starty satelitů 6G v roce 2021. Mnohé z problémů spojených s nasazením rádia s milimetrovými vlnami pro 5G musí být včas vyřešeny, aby designéři sítí mohli řešit výzvy 6G.

6G přitahuje pozornost mnoha průmyslových hráčů. Velké společnosti v oblasti infrastruktury, jako jsou Samsung, Huawei a Nokia potvrdily, že pracují na výzkumu a vývoji 6G. Vývoj 6G technologie postupuje rychle a již se podle dostupných informací nachází v aplikované fázi. Očekává se, že práce na standardizaci požadavků na 6G začnou v průběhu tohoto roku a přesné specifikace budou vypracovány ve standardizačním procesu od roku 2025.

Co můžeme očekávat od 6G technologie? Přinejmenším, že významně přispěje ke zlepšení naší každodenní existence a zajistí vyšší level implementace pokrokových funkcí umělé inteligence do našich životů.

 

Zdroj: spectrum- ieee - org , techtarget -com