Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

GDPR a tiskárny

S příchodem platnosti nového nařízení o ochraně osobních údajů se nejen velké firmy, internetoví prodejci, ale i malé firmy, stále více zamýšlejí nad GDPR (General Data Protection Regulation). Jakýmkoli způsobem podnikáte v rámci Evropské unie, určitě se toto nařízení dotkne i vás. S platností od 25. 5. 2018 vzniká povinnost respektovat nové nařízení o ochraně všech osobních údajů. Nesplnění požadavků přináší nejen problémy, ale i vysoké pokuty, které mohou být v některých případech až likvidační. Co všechno se rozumí pod pojmem osobní údaj a všechny dostupné informace najdete na webové stránce Úřad pro ochranu osobních údajů České Republiky.

My se chceme podívat, co to bude znamenat pro malé firmy a podnikatele a jak mohou nákupem správně zvoleného multifunkčního zařízení nebo tiskárny vytvořit v rámci své firmy ochranu osobních údajů.

 

Jak vybrat tiskárnu se zřetelem na ochranu osobních údajů

Každá firma a dokonce i živnostník, který zaměstnává pouze 2 - 5 lidí přichází do styku s určitými osobními údaji. Personální, marketingové, ekonomické oddělení nebo jen jediná ekonomka, která má přístup k osobním údajům určitě využívá při práci i tiskárnu. S největší pravděpodobností je takové zařízení zapojena do firemní sítě. A tady se dostáváme k zásadní otázce, jak jsou chráněny údaje, které se dostávají do tiskárny a vycházejí jako tisk na výstupu. Dobrým krokem je nákup takového zařízení, které splňuje několik ochranných prvků, buď standardních nebo volitelných. Při výběru proto zvažte bezpečnostní funkce v zařízení nebo balík bezpečnostních opatření přímo od výrobce.

 

Ve své firmě nebo kanceláři se nejprve zaměřte na tyto věci

- dbejte na to, aby byl tisk ve firmě dobře zajištěn a vyzvednutí výtisků (s osobními údaji, nebo jinak citlivými informacemi) možné pouze po autentizaci a to buď čipovou kartou nebo potvrzovacím PIN kódem

- když využíváte přenos tiskových dat mezi zařízením (PC, notebook, mobil) a tiskárnou, zajistěte šifrování takového přenosu (týká se to bezdrátového přenosu pomocí Wi-Fi, stejně i tiskáren, které jsou zapojeny v podnikové síti), zajistěte ochranu a šifrování celé sítě

- možnost mazání pevného disku v tiskárně (v nastavení, určitého času po provedení tiskové úlohy)

- bezpečně ukládání skenovaných a kopírovaných úloh, jakož i jejich obsahu

- pokud, držíte tištěné dokumenty s osobními údaji (spadající pod GDPR) je důležité je bezpečně uchovávat

- v případě starších dokumentů s osobními údaji, které již nepotřebujete uchovávat se musíte postarat o jejich bezpečnou likvidaci (ideální je skartace s vysokým stupněm ochrany)

- i nejlepší ochranné a bezpečnostní prvky tisku dokumentů s osobními údaji mohou selhat na lidském faktoru, proto svým zaměstnancům proveďte školení o GDPR, bezpečnosti práce s osobními údaji a odpovědném chování

Tiskárna do vaší firmy, pokud budete pracovat s tiskem osobních údajů, vybírejte si ohledem na to, zda dokážete splnit všechny bezpečnostní kritéria. Týká se to hlavně ekonomického, personálního, ale i marketingového oddělení ve vaší firmě. Stejně postupujte i v případě, že jste živnostník a máte databázi osobních údajů, ať už klienty nebo partnerských firem a dodavatelů.

GDPR by v žádném případě nemělo být strašákem, ani pro stranu, která osobní údaje zpracuje a ani pro stranu, která své údaje poskytne. Nové nařízení zastřešuje z větší části to, co je obsaženo již v dosavadní legislativě, jen detailněj zpracováno. Každopádně bude muset umět každý provozovatel osobních údajů prokázat, že s poskytnutými údaji nakládá zodpovědně a v souladu s novým nařízením.