Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Ekologické tiskárny mají zelenou

Velký důraz na životní prostředí je tématem v mnoha odvětvích. Ani výrobci tiskáren a náplní do tiskáren, nejsou výjimka. Přímo při výrobních procesech se zaměřují na několik aspektů, kterými dokáží snížit dopad na životní prostředí. Společnosti, které vyrábějí tiskárny dokáží v dnešní době velmi rozumně využívat recyklované materiály při výrobě nových zařízení. Příkladem je výrobce HP, který při nových modelů tiskáren využívá 20 % recyklovaného materiálu. Výrobní proces podléhá přísným standardům ohledně ekologie a každý výrobce se snaží co nejvíce snížit odpad již při samotné výrobě. Ještě dříve, než se dostane tiskárna na výrobní linky pracují vývojáři na různých ekologických inovacích, které bude zařízení obsahovat. Ani jeden z výrobců v tomto nestagnuje. Vidíme to při představování nových modelů, že vývoj v tomto směru postupuje. Čím vším mohou tedy výrobci tiskáren a náplní (inkoustové kazety, tonery) přispět k ekologii?

 
- neustálá inovace produktů (funkce prospívající k šetření spotřebního materiálu)
- snižování spotřeby energie zařízení
- výrobní proces s ekologickým programem
- snižování odpadu při výrobě
- používání recyklovaného materiálu při výrobě nových zařízení a spotřebního materiálu
- snižování uhlíkové stopy
- recyklace inkoustových kazet a tonerů
- výměnné programy použitých naplní do tiskáren
- širší podpora recyklovaného papíru pro vyráběné tiskárny

 

Je toho mnoho, čím se dá přispět k životnímu prostředí, bez zásadního snížení uživatelského komfortu a kvality tisku. Výrobci v tomto jdou správným směrem. Doufejme, že nejde jen o marketingové triky.

Nízká ekologická stopa

Jednou z metod ekologického programu je i snižování takzvané uhlíkové stopy a vlivu na klimatické změny. Za uhlíkovou stopu stojí emise uhlíku a oxid uhličitý (CO2), který se různými způsoby uvolňuje do ovzduší. Při každém výrobcem procesu se s tímto stavem setkáme. Výrobci proto kladou velký důraz, aby uhlíkovou stopu snížily a zaměřují se na fungování výrobních závodů pomocí obnovitelných energií. Snižují odpad při výrobě, nahrazují obal obaly z recyklovaného materiálu a snižují používání materiálů vyrobených z ropy. Dalším krokem jsou různé recyklační programy a výměnné programy spotřebního materiálu (použitých inkoustových kazet a tonerových kazet). V celkovém ekologickém programu nezapomínají, ani na vzdělávání svých zaměstnanců ohledně environmentální odpovědnosti.

(Definice Ekologické stopy:  Je to metoda měřící vliv lidských činností na planetu Zem)

Snižování spotřeby energie výrobku

Nejen nižší spotřeba energie při výrobním procesu na linkách je prioritou výrobců, ale také nízká spotřeba při činnosti. Společnosti inovují své zařízení tak, aby tiskárny využívali při provozu, co nejméně elektrické energie. Dalším krokem je minimální spotřeba v režimu spánku, automatický přechod do úsporného režimu, vypnutí v nečinnosti a různé Eco-funkce podporující nízkou spotřebu. Některé tiskárny obsahují certifikaci ENERGYSTAR, kterou poznáte podle modrého loga na produktu. Označení je zárukou, že výrobek splňuje podmínky pro energetickou účinnost a má stejný nebo lepší výkon, než podobné modely s mnohem nižší spotřebou.

Velkokapacitní náplně a tonery vs tankové zásobníky

Od standardních inkoustových a tonerových kazet přešli výrobci k podpoře velkokapacitních náplní, které vydrží na jednu výměnu větší objem tisku. Takové XL kazety dokáží snížit spotřebu náhradních náplní do tiskáren. Uživatel vytiskne vícenásobně vyšší počet stran s jednou náplní. Ještě ekologičtějším řešením jsou integrovány velkoobjemové zásobníky inkoustu. Tiskárny s tankovým zásobníkem má dnes již skoro každý výrobce tiskáren.

Recyklační programy

Ty se týkají nejen využití recyklovaného materiálu při výrobě nových tiskáren, ale hlavně při náplních. Inkoustové a tonerové kazety se buď recyklují, aby se plastový materiál znovu použil při výrobě nových kazet, nebo se v rámci programu Refurbished repasují. Značkové prázdné náplně se znovu použijí. Výkup převádějí prodejci náplní do tiskáren, ale i samotní výrobci v rámci vlastních programů výměny použitých kazet.

Výrobci tiskáren a jejich programy

Podívali jsme se na stránky ověřených výrobců tiskáren, jakými programy přistupují k ekologii tisku. Skoro každá společnost má tyto údaje veřejně přístupné, jakož i deklarace a pravidelné zprávy ohledně ekologii.

Společnost Hewlett-Packard používá při výrobě nových tiskáren 20 % recyklovaného materiálu. V svém portfoliu nabízí inkoustové i laserové zařízení s tankovým zásobníkem. Kromě funkcí automatického oboustranného tisku pro úsporu papíru splňují modely HP normu ENERGYSTAR. Originální kazety HP podporují širokou škálu bezpečnostních a ekologických vlastností. Společnost je zapojena a má i vlastní systém sběru a recyklace tiskového spotřebního materiálu ve všech zemích kde nabízí na trhu své výrobky. Nechybí ani ekologická likvidace odpadu.

Společnost Lexmark je známá svým ekologickým postojem. V rámci programu Lexmark Rewards nabízí zdarma velkokapacitní tonerové kazety. Jedinou podmínkou je vázanost používat výhradně originální toner a vrácení prázdných kazet společnosti k recyklaci.

Společnost Epson má v nabídce vlastní modelovou řadu EcoTank s bezkazetové systémem. Tiskárny EcoTank s integrovaným zásobníkem jsou nejen ekologické, ale dokážou přinést uživateli až 90 % úsporu nákladů. Můžeme si připomenout, že společnost Epson byla první, která uvedla na trh bezpáskové tiskárny s tankovým systémem. Společnost si stanovila cíle, kterými chce přispět k rozvoji udržitelné společnosti využitím efektivních, kompaktních technologií na snížení environmentálního dopadu výrobků a služeb během jejich životního cyklu. Zavázala se vyvíjet produkty, které budou šetrné k životnímu prostředí. Ani Epson nezapomíná na recyklaci výrobků po ukončení jejích životnosti a odběr prázdných kazet.

Společnost Canon ve svém vyjádření k životnímu prostředí uvedla, že zohledňuje účinky na životní prostředí a podporuje snižování environmentální zátěže ve všech fázích životního cyklu produktu. Společnost Canon se zaměřuje na vývoj vlastních environmentálních technologií, které slouží jako základ tohoto úsilí.

Při svých produktů úspěšně snižuje spotřebu energie a v roce 2018 dokončila park Canon Eco Technology Park, na kterém představila automatizovaný recyklační systém. Může se pochlubit systémem CARS-T, což je automatická recyklační linka, na níž se drtí použité tonerové kazety a následovně se materiály v nich automaticky separují pomocí různých fyzikálních charakteristik, jako jsou elektrostatický náboj a specifická hmotnost, aby se nakonec získal vysoce odolný polystyren ( HIPS). Tímto způsobem společnost Canon podporuje recyklaci v uzavřeném okruhu extrahováním surovin z použitých tonerových kazet a jejich opětovným použitím pro nové kazety.

Pro inkoustové kazety má obdobný automatický recyklační systém CARS-I, pomocí kterého jsou použity inkoustové kazety automaticky identifikovány fotoaparátem a podle toho tříděny. A to pomocí integrované automatizované linky na procesy od demontáže a práškování po mytí. Extraháciou různých materiálů a zpracováním vysoce čistých regenerovaných plastů je možné tyto zdroje znovu použít, jako suroviny pro inkoustové kazety.

Ani ostatní výrobci nezaostávají a své výrobny programy sladily s vysoce ekologickým postojem k životnímu prostředí.