Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Ekologické okénko - ekostopa

Tiskárny a uhlíková stopa

Ekologie se za poslední roky výrzne prosadila taky v odvětí, kde ji dlouho v menší nebo větší míře ignorovali. Už dávno není jen v hledáčku aktivistů. Velké korporace zaujaly k životnímu prostředí mnohem přísnější postoj, co se týče svých výrobních procesů a dopadu na životní prostředí. Zpřísnily a ošetřili nejen výrobu, ale i odpad a maximální možnost recyklace. Podívali jsme se na pár velkých společností, které vyrábějí kromě jiných produktů i tiskárny a na to, jaký mají ekologický postoj. Právě velký výrobci čelí největší kritice, co se týče uhlíkové stopy.

 

Co je uhlíková stopa

Uhlíková stopa je podskupina ekologické stopy. Můžeme ji definovat jako měřitelnou součást komplexního dopadu lidských aktivit na životní prostředí. Pod tím rozumíme objem emisí těch plynů, které mají dopad na podnebí. Pro výpočet uhlíkové stopy bereme v úvahu skleníkové plyny a to nejen oxid uhličitý, ale i jiné plyny obsahující metan nebo oxid dusný. Nejen nejznámější faktory, jako jsou emise z automobilů a jiných dopravních prostředků, vytápění, množství spotřebované energie, ale i různé odpadní látky v továrnách při výrobě nám znečišťují životní prostředí. Mezi rizikové faktory patří také plyny, které produkuje skot. Uhlíková stopa, ať už je v jakékoli podobě a jakkoliv definovaná je v podstatě metoda měřící dopad aktivit na životní prostředí.

 

Eko-programy výrobců tiskáren

Výrobci tiskáren se problémům zhoršování životního prostředí zajímají stále častěji a dělají účinná opatření. Podívali jsme se, jak jsou na tom jednotliví výrobci v rámci svých eko-programů.

Hewlett-Packard - apeluje na snížení environmentálního dopadu tisku

Společnost HP v rámci výroby tiskáren, přímo na své stránce informuje potenciální zákazníky a uživatele, kterými tiskárnami dosáhnou radikální snížení své uhlíkové stopy. Samotný výrobce se dlouhodobě věnuje vývoji inovativních, energeticky účinných produktů, které snižují uhlíkovou stopu kancelářského tisku. Při svých vybraných modelů garantuje úsporu energie a snižování množství odpadu v porovnání s běžnými barevnými laserovými tiskárnami. Své produkty společnost HP vyrábí s vysokým ohledem na energetickou účinnost, snížení množství materiálů použitých v produktech a recyklovatelný design. Dalším faktorem na kterém si společnost dává záležet je recyklace spotřebního materiálu, tedy i originálních kazet a tonerů po spotřebování. Zvýšila velikost inkoustových kazet na volitelnou velikost XL, pro méně častou výměnu. Mnoho originálních kazet je navržených tak, aby využívaly recyklovanou umělou hmotu. Aby prázdné náplně neskončily na skládce využívá společnost program HP Planet Partners. Uživatelé mohou nepotřebné prázdné kazety v rámci tohoto programu bezplatně recyklovat ve více než 48 zemích po celém světě. Společnost recykluje své kazety recyklačním programem uzavřeného kruhu, kde se recyklovaná umělá hmota využívá jako surovina znovu při výrobě nových kazet. Společnost HP recykluje nejen spotřební materiál i hardware. Tento program funguje i v České Republice.

Brother se řídí sloganem "Pracujeme s Vámi pro lepší životní prostředí".

Druhou společností, která mě jasně stanoven postoj k životnímu prostředí je japonská společnost Brother. Stejně i tato společnost má v rámci výroby tiskáren a spotřebního materiálu na svých stránkách uvedeno, jakým způsobem přispívá k minimalizaci dopadu na životní prostředí. Do procesu zapojuje aktivně i své zákazníky, kteří mohou využít bezplatné zasílání prázdných použitých náplní na recyklaci. Týká se to všech prázdných tonerových, ale i inkoustových kazet. Dalším krokem je recyklace tiskáren. Ty jsou v rámci celého světa sbírány na sběrných místech, které jsou partnery Brother a recyklovány v souladu s přísnou evropskou legislativou a směrnicí o odpadech z elektrických a elektronických zařízení. Tato směrnice je platná i pro legislativu České Republiky. Společnost Brother jde v svém Eco-programu ještě dále. Ve spolupráci s nadací Cool Earth, která se zaměřuje již od r. 2008 na ochranu eko systému planety a biodiverzitu planety, společně přispívají k záchraně deštných pralesů. Společnost Brother má svůj ekologický program taky v Evropě a podílí se na environmentálních projektech v celé Evropě. Jeden z projektů byl v rámci Slovenských Tater program "Zasaď strom" v roce 2015. Jeho hlavním cílem bylo podpořit výsadbu nových stromků v oblasti, kde silný vítr r. 2004 zdevastoval velkou část lesa. Více o všech projektech s možností přispět na záchranu životního prostředí najdete na odkazu Klik pro Zemi.

Jedny z mnoha

Toto jsou pouze dva z množství výrobců tiskáren a jejich programy v rámci ekologie. Plasty z nichž se vyrábějí kazety a tonery náplní do tiskáren jsou pro dlouhou dobu rozkladu (450 - 1 000 let) problém, který se všichni výrobci snaží řešit ošetřujícími eco-programy. Originální kazety a tonery mohou být znovu použity zhruba 4 x. Na konci jejich životnosti patří na sběrná místa pro ekologickou recyklaci, ať už v některém programu samotného výrobce nebo v klasických sběrných dvorech pro takový typ odpadu vhodný pro další recyklaci.