Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Digitalizace tisku

Digitalizace tisku a co dál?

Navzdory masivní kampani a postupující digitalizaci v odvětí tisku, má papír stále významné postavení. Pokud jsme si mysleli, že se jeho prioritní místo změní, zatím tomu tak není. Co se ukrývá za pojmem digitalizace a jaký dopad bude mít na papír, jako médium pro tiskařský průmysl. V první řadě se netřeba bát, že papír vymizí ze všech odvětí, kam se z tiskáren dostává. Nezaniknou tištěné periodika a ani knihy. Jsou však odvětví, kde se archivace na papír pomalu, ale jistě nahradí.
 

Co je to digitalizace

Digitalizace je zjednodušeně převod do digitální formy. Může to být převod z analogového tvaru do digitálního. Dobrým příkladem je převod videozáznamů ze starých VHS kazet na digitální disky nebo paměťová média, harddisky nebo dnes už i do cloudových úložišť. Digitalizací prošel i samotný analogový signál, který nahradil digitální. Digitalizaci jsme mohli zaznamenat při analogových přijímačích, které s nástupem digitálního signálu bylo třeba změnit na digitální zařízení. Procesem digitalizace prošlo i televizní a rádiové vysílání. Totéž se stalo is analogovým audiem. Nejvíce se v poslední době mluví o digitalizaci tisku. S nástupem digitálních fotoaparátů se více fotografií zálohuje na paměťová média, prezentuje přes tv, pc nebo mobil, jak tlačí. Staré fotografie, zejména ty, které mají historicky význam se archivují do digitálního tvaru. Má to význam pro uchování dalším generacím, neboť samotná fotografie časem vybledne a ztrácí na kvalitě. I přesto, že se dnes pro tisk používají odolnější barvy, které si dokáží uchovat barevnou stálost několik let a využívá se i kvalitnější papír. Digitalizaci bychom tedy mohli definovat jako převod informací z analogového tvaru, obrazu a zvuku, snímání (skenování) písma, grafických tvarů, fotografií nebo i 3D tvarů (pomocí 3D skenerů) do digitální (datové) formy.
 

Kde nahradí digitalizace tisku klasický papír

Pokud se podíváme blíže, jak je to s tiskem na papír, ať už v podobě dokumentů ve firemním prostředí, školství nebo státním sektoru, trendem je snižování spotřeby papíru. Hlavně ve firmách se přistupuje k tomu, aby se využívala oboustranný tisk, tisk několika dokumentů na 1 list papíru. Jde o komplexní řešení souhrnu ekologického a ekonomického myšlení. Propojování tisku na papír a digitalizace zde bude stále více patrné, právě kvůli finančním úsporám, ale určitě tisk na papír nevymizí. To je pro některé a můžeme říci většinu společností nereálné. S digitalizací nastane určitý pokles tisku na papír, ale tisk jako taková zde zůstane nadále. Navzdory tlaku hlavně na veřejnou správu přejít na digitalizaci, převést papírové archivy do digitální podoby a transformovat například poštovní komunikaci na emailovou, to bude dlouhá cesta a tisk na papír v určitých sektorech zůstane dál.
 
Dalším dobrým příkladem je digitalizace obrazů a knih. Sektor kultury se s vervou pustil do digitalizování starých knih, obrazů i filmů. Hlavně v knižním sektoru je digitalizace starých knih, které by v papírové podobě používáním utrpěli, tato možnost vítaná. Různé knihovny převedli své významné díla do digitálního tvaru. Vznikají digitální knihovny klasických knih, staré rukopisy, prvotisky, hudebniny a monografie. Samotná digitalizace má ještě jednu výhodu a to je rychlé a rozšířené vyhledávání a kategorizování, přidávání tagů. Možnost označení jako oblíbené a tvorby poznámek a komentování. Najednou se dostáváme do určité interaktivní oblasti. Můžeme kopírovat, ukládat a sdílet.
 
Každý dokument je zpracován OCR technologií. Co to znamená? Skenováním se provede z papírové formy do digitální formy. A nejde jen o knihy ale io učebnice, slovníky, encyklopedie, různé příručky, vědecké publikace, beletrii, stejně i periodika například deníky, týdeníky, časopisy technického, zábavního či politického charakteru. Pokud bychom to vnímali jako časovou osu jsou to díla od 16. století až po současnou dobu. Digitální knihovna knih, které jsou staré má velký význam pro jejich zachování pro další generace. Můžeme říci, že jde o digitalizaci našeho písemného a kulturního dědictví.
 

V hlavní roli skener

Při digitalizací dokumentů, fotografií a knih hrálo hlavní roli skenování a převod do vhodného formátu. Pro dokumenty je to formát OCR (Optical character recognition). Skenováním do OCR se získá elektronická podoba dokumentu se kterou se dá dále pracovat. Při digitalizaci dokumentů se dnes využívá několik způsobů. Skenování nebo Raw skenování je vhodné tam, kde stačí převést dokumenty nebo knihy do elektronického archivu. Takové dokumenty se dají třídit podle vhodné struktury, typu, roku a podobně. Digitalizace může pomoci i při vytváření různých elektronických kartoték. Pro některé typy dokumentů je důležitá i katalogizace.
 

Digitalizace začala dříve, než se o ní začalo mluvit

S masivním nástupem výpočetní techniky do podniků, ale i domácnosti a stále jednodušším přístupem k skenerem v podobě multifunkcí se začaly různé dokumenty, knihy, fotografie skenovat a ukládat do elektronické podoby. Proto v podstatě začala digitalizace dříve, než se o ní začalo ve velkém mluvit. Firmy zjistili, že je pro ně výhodnější archivovat velké množství dokumentů, faktur, smluv a pošty do elektronické podoby, jak uchovávat velké množství dokumentů v papírové podobě. S tím byly spojeny nejen náklady na archivaci, bezpečnost při citlivých dokumentech, ale po určitém období i náklady na bezpečné skartování. Digitalizací získali rychlejší přístup a s využitím internetu i přístup z jakéhokoliv místa.
 

Jaký přínosem je digitalizace tisku

Ve prospěch digitalizace ohledně životního prostředí je klíčové snižování spotřeby papíru. Vše, co se bude dát uložit v elektronické podobě, bez potřeby tisku. Samozřejmě, že tisk nevymizí. Jsou dokumenty, které budou dále tisknout. Určité % smluv se bude stále nacházet v papírové podobě, i když dnes už není problém podepsání smluv a listin elektronickým podpisem. V tomto směru je viditelný stále větší tlak na snižování užívání papíru a úspornější zacházení s papírem (využíváním funkcí přímo v tiskárně, které sníží náklady na papír). Méně papíru znamená větší ohleduplnost k životnímu prostředí. Často se v poslední době zmiňuje i bezpapírová kancelář, ale aby zcela vymizel papír není reálné. Ani tištěné knihy nevymizely s nástupem elektronických knih a čteček. Je to stále jen další alternativa k printové podobě. Digitalizace dokumentů přináší ve firemním prostředí vyšší efektivitu, zautomatizování procesů zpracování dokumentů, lepší sdílení a samotné vyhledávání v dokumentech.
 

Server selže, papír shoří

Jak je to s bezpečností? Dokumenty uložené, ať už na pevných discích počítačů, v cloudových úložištích na serverech jsou zabezpečeny hesly, šifrováním, biometrií a podobně. Že selže server, vypadne internet nebo se poškodí počítač a přijdete o svá data se samozřejmě může stát. I když v podnikové sféře jsou dokumenty zálohovány tak, aby se v takovém případě dokumenty neztratily. Vyloučit se však tyto problémy na 100 % nedají. Počítač se může pokazit, server selhat, tak jak může papír shořet. Z historie známe několik případů, kdy shořely vzácné listiny, knihy nebo důležité dokumenty.