Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Den země 2024

22.duben je výjimečný den, který je svátkem naší planety. Pořádá se již od roku 1970, kdy se první ročník konal v USA. Tento den se od té doby stal připomínkou toho, jak důležitá je ochrana životního prostředí a udržitelnost. Každý krok pro zdravější planetu a její světlejší budoucnost se počítá. Pokud nenajdete událost k tomuto datu ve vašem blízkém okolí, můžete přispět vlastní iniciativou. Nejen dnes, ale během celého roku máte v rukou, jak přispějete k ochraně životního prostředí.

Země vs plasty

Letos se den země nese ve znamení alarmujícího nárůstu plastového odpadu a jejich škodlivosti. Plastový odpad je již dlouhodobým problémem a v rámci kampaně „Zem vs plasty“ vyzývají environmentální organizace k vyřazení jednorázových plastů do roku 2030. Prvním krokem ke zlepšení situace s plasty je náhrada jednorázových plastů méně škodlivými materiály a následně do roku 2040 snížit produkci plastů o 60 procent. . Každý jednotlivec může přispět k této výzvě svým zodpovědným přístupem.

Nejen správná recyklace plastů, ale také volba alternativních materiálů namísto plastu je dobrým krokem. Mnohé firmy v gastro-sektoru již přešly z plastového jednorázového nádobí na nádobí z mnohem ekologičtějšího materiálu. Vezměte si jen tak obyčejné brčka k nápojům. Namísto těch plastových dostanete papírové, bambusové nebo skleněné.

 

zdroj foto: canva

Zasaď strom, vyčistí řeku

Kromě sklizně, čištění břehů řek a přírodních lokalit se v tento den pořádají i brigády okolí bytových domů. Všechno, co pomůže od vyčištění každého kousku naší země od plastového odpadu. Během tohoto dne se konají také organizované aktivity výsadby nových stromů a porostů.

Jednorázových plastů je naší zemi stále více a to i na místech, kde byste je nečekali. Vidět je v oceánech a na plážích po celém světě. Pokud bude tento plastový trend pokračovat, bude za pár let v oceánu plavat více plastů než ryb.

Alarmující je to, že mořští živočichové si pletou plastový odpad s potravou a spolknou ho. Hrozí degradace stanovišť, škodlivé chemikálie se z plastů uvolňují. Ryby, které konzumujeme, obsahují pozůstatky plastů a chemikálií z nich. V konečném důsledku poškozuje člověk sám sebe. Odpad v mořích má neblahý dopad na rybolov, ale také na cestovní ruch. Pro hospodářství jsou to škody ve stovkách milionů.

 

 zdroj foto: canva

Obalový svět

Pokud se začnou výrobci chovat ekologicky a nahradí plastový obal jinou ekologickou alternativou, spotřebitelé se přizpůsobí. Dnes již řada firem balí své produkty do recyklovaného kartonového obalu. Výrobci elektroniky dokáží při nové produkci využívat stále větší procento recyklovaného plastu. Jde to. Možná pomalejším tempem, protože je třeba zavést nové technologie při různých výrobních procesech, ale vidíme, že se to dá.

 

 zdroj foto: canva 

Není EKO jako EKO

Směrnice Green Claim z Evropského parlamentu by měla napomoci k tomu, aby se vytřídila zavazující a nepravdivá označení o eko, zelených a přírodních produktech. Často je to marketingový trik, jak nalákat zákazníka. Co je zelené a nese značku eko to je lepší pro byznys. Pokud firmy označí své produkty takzvaným „zeleným označením“, které tvrdí, že jejich produkty jsou ekologické, přírodní, biologické, rozložitelné a šetrné k životnímu prostředí musí to relevantně podložit adekvátním testem. V tom má Evropská legislativa jasno, aby zákazník dostal přesně takový výrobek, jak jej firma prezentuje. Bez zavazejících marketingových praktik. 

Greenwashing

Greenwashing je termín, který popisuje nepravdivé, zavádějící jednání nebo soubor tvrzení organizace o pozitivním vlivu společnosti, produktu nebo služby na životní prostředí. Je to silná marketingová zbraň.

Greenwashing poprvé zmínil v roce 1986 environmentalista J. Westerveld. Ve svém článku kritizoval běžnou praxi hotelů, které zavedly opětovné použití ručníků, aby pomohly šetřit energii. Autor článku tvrdil, že šlo o hotely, které se obecně málo nebo vůbec nechovaly ekologicky a že požadavek na ručníky byl činem Greenwashingu.

V době, kdy se stále větší počet spotřebitelů a vlád zajímá o přijetí environmentálně odpovědných opatření, se ve společnostech klade stále větší důraz na environmentální, sociální a vládní (ESG) iniciativy. Potřeba předvést úsilí ESG vedla k tomu, že mnohé organizace hlásaly environmentální tvrzení, která se ukázala jako Greenwashing.

Nemůžeme říci, že Greenwashing je vždy falešným tvrzením. Může se jednat o tvrzení, které není zcela přesné nebo je nějakým způsobem klamavé či zavádějící. Evropská komise například ve studii 150 firemních environmentálních tvrzení z roku 2020 zjistila, že 53 % poskytlo vágní, zavádějící nebo nepodložené informace a 40 % nemělo žádné podpůrné údaje, které citovala při návrhu nového zákona o ekologických tvrzeních společností v březnu. 2023. Průzkum mezi vedoucími pracovníky společností v 16 zemích, který uskutečnil The Harris Poll pro Google Cloud a který byl zveřejněn v dubnu 2022, zjistil podobnou úroveň Greenwashingu: 58 procent z 1 491 respondentů uvedlo, že jejich organizace se zapojila do této praxe.

Netřeba se nechat rychle ohromit zeleným logem nebo obrázkem přírody na obalu produktu. Ověřte si pravost eko-loga, symbolu nebo eko značek. Dobrým řešením je volba produktů s ověřenými certifikáty, které jsou určitou zárukou, že splňují etické a ekologické standardy. Přemýšlejte při nákupu nad životním cyklem produktu, udržitelnosti a recyklovatelnosti.

365 dní země

I když je za „Den země“ nominováno datum 22. dubna, chovejte se ekologické a chraňte životní prostředí každý den. A pokud budete náhodou kupovat novou tiskárnu, poohlédněte se po modelech, které jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a po možnosti programu zpětného vykoupu prázdných tonerových nebo inkoustových kazet. Dáváte tak šanci k repasování originálních použitých kazet nebo k jejich ekologické likvidaci.