Tonery a náplně

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
IT a Elektronika
Akce a slevy

Den země 2018

Duben je měsícem, kdy si každoročně připomínáme nebo oslavujeme den země. Symbolický datum 22. 4. je spjat s naším postojem k životnímu prostředí. Vznikl z iniciativy amerického aktivisty Gaylord Nelsona z Wisconsinu a tradici si udržuje již od roku 1970. Zamyšlení se nad poškozováním životního prostředí, nad cennými zdroji, které nám zem poskytuje a mementem nad jejich vyčerpatelností by samozřejmě neměl stát pouze jediný den. Je mnoho věcí a postojů, jak bychom mohli přispět k ochraně životního prostředí. My vás chceme motivovat několika radami, jak můžete přispět i malým krokem k životnímu prostředí.

K čemu máme nejblíže

Samozřejmě, že můžete separovat odpad, šetřit energii a chodit do práce namísto auta pěšky nebo na kole. Ale jelikož se zabýváme prodejem inkoustových náplní a laserových tonerů, tak právě v tomto směru iniciujeme kroky k ochraně.

V první řadě si musíme říci, že samotní výrobci tiskáren, již při výrobě dbají na to, aby co nejvíce minimalizovali škodlivý dopad pro životní prostředí. Ať už je to nejnovějšími technologiemi výroby, použitím recyklovatelných materiálů, ale i snížením spotřeby energie při výrobě a vysokým důrazem na recyklovatelnost odpadu, který vzniká při samotné produkci. Zařízení, která se dostávají na trh v současnosti jsou vyráběny s důrazem na co nejnižší spotřebu energie při provozu. Nechybí ani možnost úsporného režimu. Totéž platí i při výrobě náplní do tiskáren. Zde se dbá o to, aby byly barvy ekologické a nezatěžovaly zdraví spotřebitelů a životní prostředí. K tomu slouží velmi přísné směrnice, zejména ty evropské, které stanovují nejen to, jaké náplně se mohou v EU vyrábět, ale i dovážet.

Od výrobců ke spotřebiteli

Dříve, než se produkt dostane k samotnému spotřebiteli jsou na řadě prodejci, kteří mohou přispět také k ochraně životního prostředí. Nákup od ověřených výrobců, kteří mají jasně uvedeno složení produktů je samozřejmostí. Prodej ekologický nezávadných náplní je priorita. Někteří prodejci jsou zapojeni do programu výkupu prázdných originálních kazet pro znovu naplnění inkoustem nebo tonerem.

Kam s nefunkční tiskárnou?

I tiskárnu nebo skener, multifunkci a jiné kancelářské zařízení řadíme k elektroodpadu. K jeho likvidaci je třeba přistupovat zodpovědně. V rámci systému sběru a recyklace elektroodpadu spotřebičů, máte několik možností, jak se zařízení ekologicky zbavit. Můžete využít takzvaný zpětný odběr v prodejně. Ze zákona je povinen každý prodejce nebo servis zajistit zpětný odběr. V podstatě při nákupu nového, vás starého nefunkčního zařízení zbaví. Další možností je využití sběrného dvora v místě vašeho bydliště nebo využití mobilního sběru. Ten je v rámci měst a obcí vždy vyhlášen dopředu a datum sklizně určitě najdete i na webových stránkách. Takový krok, když zařízení skončí, tam kde má, znamená v rámci ekologie hodně. Až 80 % odpadu je možné po recyklaci znovu využít.

Jak může uživatel tiskárny snížit dopad na životní prostředí

V rukou uživatele je toho víc, než si myslíte. Dobrým příkladem, jak se zapojit k ochranně životního prostředí jsou již první kroky před tiskem.

- Snižte počet výtisků, tiskněte více stránek na jeden list papíru
- Tiskněte oboustranně a využijte tak obě strany listu
- Pokud to není nutné tiskněte černobílé
- Pokud nepotřebujete tisknout rychle a velký objem, využívejte funkci úsporného režimu tisku
- Pokud dlouhodobě nepoužíváte tiskárnu vypněte ji, i režim spánku odebírá určitou elektrickou energii
- Používejte v případech, kdy je to možné recyklovatelný papír do tiskáren
- Informujte se o doplňování vašich prázdných kazet
- Nepotřebné prázdné kazety předejte na sběrné místo pro takový druh odpadu

Všichni se můžeme zapojit aktivně k ochraně životního prostředí. Nemusí to být velké kroky, i malými kroky se dá přispět. Vždy je to lepší, než se jen nečinně přihlížet a být lhostejní. Nejen 22. 4. máte šanci udělat pro to něco. Máte na to celý život!

A na závěr naše oblíbené motto:

"Země je to, co máme všichni společné." - Wendel l Berry -