Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Co je vytíženost (rychlost) tisku podle normy ISO/ IEC 24734

Norma se kterou jste se setkali při tiskárnách, přesně při údaji o počtu vytištěných stran za minutu nese označení norma ISO/ IEC 24734. Zahrnuje metodu pro měření produktivity digitálních tiskových zařízení s různými kancelářskými aplikacemi a charakteristikami tiskových úkolů. Používa se na tiskařské zařízení včetně jedno-funkčních tiskáren a multifunkčních zařízení a to bez ohledu na tiskovou technologii (inkoustové, laserové, led tiskárny). Zařízení mohou být vybaveny celou řadou funkcí (podávání, výstup papíru a konektivita, buď přímo připojené k počítačovému systému nebo prostřednictvím LAN nebo bezdrátové sítě. Norma je určena pro monochromatické (černobílé) i barevné digitální tiskařské zařízení. Porovnává produktivitu zařízení pracujících v různých dostupných režimech (simplex, duplex, velikost substrátů atd.). Zahrnuje i kancelářské aplikace, když se prostředí testovacího systému, provozní režimy a mix úloh pro každé zařízení udržují identické. ISO/ IEC 24734 obsahuje testovací soubory, systém nastavení testu, runtime test a požadavky na podávání zpráv o měřeních produktivity digitálního tisku. Není určen k použití pro zařízení, které nejsou schopny tisknout na média o velikosti A4/ 8,5 "x 11" nebo pro zařízení, které nejsou schopny porovnávat více kopií tisku. Toto je shrnutí, co pod touto normou rozumíme.

Výrobci tiskáren a multifunkcí uvádějí ve specifikacích tiskáren kromě vlastních údajů o počtu stran vytištěných za minutu i údaj podle výše uvedené normy. Rozdíl je v kvalitě a nastavení v jakém se tisk testoval. Tyto normy někdy procházejí aktualizacemi a opravami. Pravidelně se kontrolují po určitém období. Výrobci tiskáren v poznámkách o produktu většinou uvádějí i krátké upozornění typu: Rychlost tisku dokumentu na obyč. papír se měří na základě průměru ESAT v testu kanc. kategorie normy ISO/ IEC 24734. Kromě této normy se tam nacházejí i jiné normy ohledně zařízení, jako norma pro kopírování, skenování, optické rozlišení, vytíženost při nepřetržitém tisku, hlučnost a jiné.

Vraťme se k normě ISO/ IEC 24734 a rychlosti tisku podle této normy. Tiskárny, uváděné podle normy, jak digitální tiskové zařízení mohou tisknout strany rychlostí, která bude odlišnou od jejich nominální rychlosti. Důvodem jsou různé faktory. Patří mezi ně hardware hostitelského počítače, jeho konfigurace, ovladače, aplikace, operační systém v PC, typ jakým je tiskárna připojena (USB, LAN, Wi-Fi) a v neposlední řadě i výpočetní výkon zařízení. Na rychlost tisku mohou dále ovlivnit i technologie, jakou se tlačí (inkoustová, laserová) a režim tisku (černobílý nebo barevný tisk). A to stále není všechno. Na rychlost tisku a počet vytištěných stran má dopad i volba tisku jedné strany nebo oboustranný tisk, nastavení kvality tisku i typ použitého papíru, velikost média a obsah a složitost samotného dokumentu. To vše může ovlivnit přesnou rychlost, jakou zařízení tlačí.

Norma ISO/ IEC 24734 proto specifikuje metodu měření produktivity tiskáren pomocí různých testovacích souborů, kancelářských nástrojů a aplikací, jakož i charakteristických tiskových úloh na obyčejném kancelářském papíře ve výchozím režimu. Může se aplikovat na monochromatické i barevné tiskárny a multifunkce, bez ohledu zda jde o inkoustovou nebo laserovou technologii. A tady se dostáváme k tomu, že tato norma umožňuje výrobcům tiskáren (digitálních tiskových zařízení) měřit produktivitu různých zařízení pomocí konzistentního způsobu měření.

Jakým způsobem probíhají testy

Na zařízení, které je nastaveno do výchozího režimu se provádějí testy s použitím obyčejného papíru. Pro test v barevné tiskárně je černobílý tisk nastaven do černobílého režimu. Pokud obsahuje zařízení funkci automatický oboustranný tisk, tak se testuje jednostranný tisk i oboustranný tisk. Vždy se testují všechny dostupné režimy daného zařízení. Pro testy jsou určeny čtyřstranné dokumenty, které se tisknou přímo z programů, které se nejvíce využívají v kancelářích a to Adobe Reader, Microsoft Word a Microsoft Excel. Využívá se proměnlivý počet souborů, aby se vytvořily úlohy různé délky.

Při testování se používají tři délky tiskových úloh

Krátké úkoly
(1 x tisk každého testovaného souboru)

Střední úkoly
 (Několik násobná tisk testovaného souboru, min doba tisku 30 sek.)

Douhé úkoly
(Vícenásobný tisk testovaného souboru v PDF, aby po jednom vytištění kompletního souboru jednostranného tisku, probíhala další tisk přibližně 4 minuty)

Při testování se používají tři různé metody měření času tisku

Měření průměrného času potřebného k vytištění 4 stranového dokumentu. Zahrnuté je spuštění úlohy na hostitelském pc, zpracování první tiskové úlohy až po vytištění poslední 4-té strany. Tento první nastavený čas je výsledkem měření a uvádí se jako FSOT (First Set Out Time).

Průměrný počet obrázků za čas 1 minuta, při vícenásobném tisku testovaného souboru (4 strany), který představuje měření průměrné rychlosti, jakou zařízení vytváří strany, od spuštění tiskové úlohy, až po úplné vysunutí poslední strany úlohy včetně času zpracování první tiskové úlohy je základ pro měření počtu snímků za minutu (IPM).

IPM (image per minute) - počet obrázků za čas 1 minuta se označuje jako EFTP (Effective Throughput). Průměrný počet obrázků za 1 minutu při vícenásobné tisku čtyřstranného testovacího souboru měřený od vysunutí poslední strany při prvním vytištění testovacího souboru, až po vysunutí poslední strany úlohy, který představuje měření rychlosti tisku kromě času zpracování první tiskové úlohy. IPM - počet obrázků za čas 1 minuta, který je výsledkem měření, uvádí jako ESAT (Estimated Saturated Throughput).

Jak vidíte měření přesně specifikuje způsob, jakým probíhá. Všechny výsledky měření se uvádějí pro každý soubor i jako průměr všech souborů. FSOT pro krátky úkol, hodnota ESAT pro střední úkol a EFTP pro krátky, střední a dlouhý úkol. Výrobci tiskáren obvykle zveřejňuje průměrnou hodnotu ESAT - IPM pro jednostranný tisk. Někdy se můžete setkat, že výrobce uvede i hodnotu pro duplexní tisk.

 

My jsme našli příklad, když výrobce uvádí ve specifikaci zařízení přehledně všechny údaje

Model Epson EcoTank L3156

Rychlost tisku podle ISO / IEC 24734

Černobílý tisk - 10 Str./min.

Barevný tisk - 5 Str./min.

Rychlost tisku (uváděná výrobcem při odlišném nastavení kvality, nižší rozlišení tisku)

Černobílý tisk - 33 Str./min. (Obyčejný papír)

Barevný tisk - 15 Str./min. (Obyčejný papír)

Tisk fotografií - 69 sekund na fotografii 10 x 15 cm (doporučený lesklý fotografický papír Epson)

Maximální rozlišení tisku u tohoto modelu je 5 760 x 1 440 Dpi.

Kdo se ukrývá za zkratkou ISO

Za zkratkou ISO (International Organization for Standartization) se ukrývá mezinárodní organizace pro normalizaci, která vyvíjí a publikuje mezinárodní standardy. Oficiálně byla založena v roce 1947 v Švýcarsku se sídlem v Ženevě. Je světovou federací národních normalizačních organizací, která má členy v 164 zemích a 781 technických výborů a podvýborů. Každý standard je označen zkratkou ISO a svým číslem. Tyto mezinárodní normy zajišťují, že služby a výrobky budou v dobré kvalitě, spolehlivé a bezpečné. Zkrátka IEC, která se objevuje právě v souvislosti s normou pro rychlost tisku je označení pro mezinárodní elektrotechnickou komisi. Právě s ní ISO spolupracuje při vytváření norem pro digitální tiskové zařízení. Více o ISO a IEC si můžete nastudovat přímo na jejich stránkách.