Tonery a náplně

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Typ tiskárny nebo kazety

Modelová řada tiskárny

Náplň modelové řady

Kancelář a škola
Akce a slevy

Biofilní design

Možná jste zachytili termín „Biofilní“ nebo spojení Biofilní design. Jedná se o způsob, jak propojit moderní prostředí s přírodou. Hypotéza Biofilie ve zkratce také BET označuje lidskou tendencí hledat spojení s přírodou a zakomponovat ji do co nejširší škály v architektuře, technologiích a samotném designu. Právě v architektuře je Biofilní design jednou ze strategií, která dokáže velmi dobře spojovat lidi s přírodním prostředím. Můžeme to chápat jako potřebný až nezbytný spoj nebo doplněk k takzvané zelené architektuře. Uvědomíme-li si dopad velkého procenta zastavěného světa na životní prostředí je Biofilní design alespoň malým krocích opětovného spojení člověka s přírodou. Tento styl, můžeme-li to takto nazvat, je charakterizován určitými prvky, které dotváří prostor. Definice pro Biofilní prostor je prostor, který posiluje život s podporou sociologické a psychologické součásti se schopností uvolnit náš kognitivní systém. Zjednodušeně působí příznivě na naši psychiku a celkovou pohodu. Proto se již odedávna obklopujeme v obytných prostorách květinami a rostlinami.

 

„Láska k životu a všemu živému“

 

Začátky termínu Biophlic tedy Biofilní sahají do roku 1984, kdy se touto tématikou zabýval Edward O. Wilson ve své knize Biophilia. Je to dílo evokující jeho osobní reakci na přírodu a prohlášení o ochranářské etice. Autor se opírá o to, že naše přirozená afinita k životu, Biofilie je samotnou podstatou lidskosti a spojuje nás se vším ostatním živým. Wilson nebyl zdaleka první, kdo se Biofilií zabýval. Termín Biofilie použil Erich Fromm v roce 1973 v knize The Anatomy of Human Destructiveness, který Biofilii definoval jako vášnivou lásku k životu a všemu živému.

 

 

Biofilní design, můžeme považovat za rozšíření Biofilie, která uznává vývoj člověka z více než 99% své historie v adaptivní reakci na přírodu. Tím jsme se stali biologicky zakódováni, abychom se spojovali s přírodními vlastnostmi a procesy. Přestože tato zbytková potřeba již není relevantní pro víceméně neexistující svět, je zde předpoklad, že nám tato potřeba zůstane, jako nástroj pro fyzické a duševní zdraví lidí. Pro jejich kondici a psychickou pohodu.

Dnešní takzvané přirozené prostředí je směsí moderní architektury zasazené na velké ploše. Jedná se v podstatě o zastavěnou plochu, kde spojením s přírodou je právě včlenění přírodních organismů, rostlin, květin, dřevin a všeho souvisejícího s přírodním prostředím. Kontakt s přírodní složkou přispívá pozitivně na emocionální a fyziologickou stránku lidí. Právě my lidé máme instinktivně vyvinuté pouto k přírodě. Biofilní design nám pomáhá vytvářet klidné a harmonické prostředí a autentickými prvky přírody.

Můžeme říci, že Biofilní design se zaměřuje na takové aspekty přírodního světa, které přispívají k lidskému zdraví a produktivitě v odvěkém boji přežít a být fit. Pouštní, hlubinné stanoviště stejně tak mikroorganismy nebo cizí, vyhynulé druhy a jiné nejasné aspekty přírody jsou tedy, jako aspekty biofilního designu do značné míry nepodstatné. Nabízejí lidem málo, pokud vůbec něco v podobě trvalých výhod.

Významným charakteristickým rysem biofilního designu je jeho důraz na celkové prostředí nebo biotop a ne pouze na jediný nebo izolovaný výskyt přírody. Všechny organismy existují v propojených a souvisejících prostředích, která jsou vzájemně spojena jako ekosystémy. Když biotop funguje v nejlepším zájmu organismu, ekosystém funguje na vyšší úrovni, než je součet jeho jednotlivých částí. Naproti tomu stanoviště složená z oddělených a nesouvisejících prvků poskytují svým složkám jen málo výhod. Proto musí být vložení objektu přírody do prostředí vytvořeného člověkem takové, aby souviselo a nebylo v rozporu s jinými dominantnějšími charakteristikami prostředí.

 

 

Benefity biofilního designu

Biofilní design snižuje stres, zlepšuje kognitivní funkce a kreativitu, zlepšuje pohodu a urychluje procesy hojení. Jak světová populace roste a urbanizace získává stále větší prostor, roste také její význam. Jsou to v určitém smyslu spojovací body mezi přírodou, biologií člověka a designem zastavěného prostředí. Výzkum neurobiologie potvrzuje, že tvary, barvy používané v architektuře ovlivňují naše vnímání na biologické, elementární úrovni. Biofilní styl designu je vícesmyslový, což znamená, že ovlivňuje více našich smyslů. Používání živých rostlin, okrasných rostlin, stromů, živých stěn nebo stropů sice hraje v tomto pohybu významnou roli, ale designéři mají k dispozici řadu jiných nástrojů.

Designéři využívají při tvorbě biofilního designu

Výhoda lokalizace

Zakomponovat budovu do prostředí tak, aby co nejvíce zapadla a odrážela klima, krajinu a ekologii dané oblasti. Správná integrace a propojení designu do lokality je výzvou pro designéry.

Přírodní vizuální prvky

Člověk velmi citlivě vnímá vizuální stránku, proto zabudováním velkolepých přírodních prvků do interiérů je první krok k vytvoření prostředí, které posiluje pohodu. Studie ukázaly, že existuje-li vizuální vazba na nějaký přírodní živel, pomáhá to. Práce s organickými motivy a prvky tak může být pro interiér přínosem. Mohou to být vzory, barvy, kontury, rostlinné motivy, listy stromů.


Texturované povrchy pro hmatové vjemy

Kromě vizuální stránky klade Biofilní design velký důraz také na dotykovou stránku a zvuk. Tím je myšleno multisenzorické vnímání. Textura hraje pro člověka důležitou roli již od dětství. Dokáže snadno vyvolat emocionální reakce. S tím počítají interiéroví designéři, když do prostoru vnášejí textury, které využívají i přírodních materiálů.

Světlo a vzduch

Tyto přírodní elementy jsou nepostradatelné pro Biofilní design, který potřebuje díky světlu ožít. Světlo hraje důležitou roli při navrhování designu. Kvalita světla dokáže interiér oživit, ale naopak rozbít ho. Právě Biofilní designéři si dokážou hrát s nastavením, úhly světla tak, že vnášejí přirozenost pomocí kombinace přírodního denního zdroje světla, ohně, svíček a jiných doplňků. Například takové použití průsvitných dekorativních závěsů nebo závěsů v jemných světlých barvách dopomáhá interiéru.

„Architektura je naučená hra, správná a velkolepá, forem sestavených ve světle“ - Le Corbusier

 

Příroda vs Biofilní design

Pokud bychom to měli porovnat mezi sebou přírodu a její přímý vliv a vytvořený Biofilní design a zážitek z něj, tak samozřejmě nezískáme 100% shodu.

Příroda nabízí přímý zážitek ze světla, vzduchu, vody, rostlin, přírodních zemí a eko-systémů, počasí a zvířat. Biofilní design nabízí zážitek pomocí obrazů přírody, přírodních materiálů a barev, naturalistických tvarů a forem, biomimikry, simulaci přirozeného světla a vzduchu.

Nepřímo evokuje přírodu, přírodní geometrie. Nabízí ekologický rozměr, kulturní připoutání k místu a informační bohatství.

Bohužel architektura minulého století nepodporovala dostatečně lidskou potřebu spojitosti s přírodou. Obytné domy, kancelářské budovy, školy, nemocnice, nákupní centra neposkytovaly takovou duševní pohodu ve smyslu přírodního spojení. Právě naopak působili stroze, uměle až deprimující. Kromě integrace přírodních prvků chybělo často přírodní světlo, které bylo nahrazováno umělým. Proto návrat k přírodě v architektuře a designu je vítanou a potřebnou změnou pro naše století. Biofilní design je více než nový styl zefektivnění interiéru. Je to silný nástroj propojení s přírodou pro lidské fyzické a duševní zdraví.

 

zdroj foto: canon.com


Věděli jste? Společnost Canon v rámci služby Creative Park Canon nabízí řadu šablon na výrobky z papíru, které si můžete potisknout motivy okrasných květin, sukolentů a květináčů, nástěnných polních kytic a podobných přírodních prvků pro dekoraci v interiéru. Na takový design vám postačí kvalitní barevná tiskárna a samozřejmě plná nádrž, tedy náplně do tiskárny a malý kousek kreativity.